Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Adresa školyĎumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
Telefón048/4141587
E-mailskola@zsdumbb.sk
WWW stránkazsdumbb.edupage.org
ZriaďovateľMesto Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Patrik Ferianc048/414 15 87riaditel@zsdumbb.sk
ZRŠMgr. Anna Šperková048/414 15 87sperkova@zsdumbb.sk
ZRŠMgr. Eva Surovčíková048/414 15 87surovcikova@zsdumbb.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Slávka Ďurianovádurianova@zsdumbb.sk
PG zamestnanciMgr. Miroslava Bédiovábediova@zsdumbb.sk
ostatní zamestnanciIveta Hanulováihanulova@azet.sk
zástupcovia rodičovMUDr. Bronislava Čermanováb.cermanova@gmail.com
 Prog. PhDr. Peter Terem, PhDpeter.terem@umb.sk
 Ing. Miriam Čunderlíkovámirkac@pobox.sk
 Ing. Luděk Neuschlpilarez@slovanet.sk
zástupca zriaďovateľaMgr. Natália Šmidekovásmidekova@banskabystrica.sk
 Beata Gaškovábeata.gaskova@banskabystrica.sk
 Ing. Michal Škantárskantarmichal@gmail.com
 Mgr. Jakub Gajdošíkinfo@jakubgajdosik.sk

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK - Slovenský jazykMgr. ĎurianováSJL
PK - MAT / FYZ / INFMgr. MartinkováMAT - FYZ - INF
PK - Cudzie jazykyMgr. BelicaANJ, NEJ, RUJ
PK - GEG / DEJMgr. BendíkováGEG - DEJ
PK - BIO / CHV / CHEMgr. DvorskáBIO - TCHV - CHE
PK - OBN / ETV / NBKMgr. ZvalováOBN - ETV - NBK
PK - VYV / HUV / TSVMgr. GazdíkováVYV - HUV - TSV
APROGEN I. stupeňMgr. VankováVšetky predmety pr. APROGEN
MZ 1. a 2. ročníkMgr. FridmanováVšetky predmety 1. a 2. ročníka
MZ 3. a 4. ročníkMgr. M. StriešováVšetky predmety 3. a 4. ročníka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 471

Počet tried: 28

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43333333328
počet žiakov605856545153515343479
počet žiakov BT504642424042384031371
počet žiakov APROGEN101214121111131312108
z toho v ŠKD5553358     151

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 1   4344

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení10241900044
prijatí10241900044
% úspešnosti100% 100%100%000100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCIHDEJFYZFHUFCHGEGHUVCHEIFVINFKAJKNJLOM
I.A1       1 1    
I.B        1      
I.C        1      
I.D               
II.A1       1 1    
II.B        1 1    
II.C        1 1    
III.A1       1 1   1
III.B1,17 1     1,17 1    
III.C1,26 1     1,17 1,09    
IV.A1,42       1 1   1,08
IV.B1,38 1     1,1 1    
IV.C1,4 1,25     1,1 1    
V.A1,271,09 1,09   1,091  1   
V.B21,5 1,19   1,811,25  1,13   
V.C1,451,32 1,14   1,571,32  1,09   
VI.A1,361,18 1,271,091 1,091  1   
VI.B1,731,73 1,771,55  1,681,32  1,05   
VI.C1,621,52 1,711,29  1,431,14  1   
VII.A1,311,23 1,311,08  1,2311,15 1   
VII.B1,41,87 1,932,07  1,731,271,27     
VII.C1,721,72 1,672  1,941,331,44     
VIII.A1,171,33 1,51,5  1,25 1,42 1   
VIII.B1,771,68 1,862,45  2,27 1,59 1   
VIII.C2,271,75 1,651,81  1,88 1,56 1   
IX.A1,251,25 1,081,17 11,08 1,33 1   
IX.B1,071,87 1,82,27  2,27 1,93 1,21,07  
IX.C21,94 1,942,38  2,06 1,94 1,312,081,67 

TriedaMATNEJOBNOHTOCPPVCPDARNCRGVRKZRUJSJLSPRSEETHD
I.A1,09  1  1    11  
I.B1,18     1    1,291  
I.C1     1    11  
I.D            1  
II.A1  1  1    1,071  
II.B1,17     1,08    1,211  
II.C1,25     1,05    1,551  
III.A1,29  1  1    1,071  
III.B1,28    11,17    1,171  
III.C1,35    11,61    1,421  
IV.A1,08  1,17 11,17    1,331  
IV.B1,71    1,11,43    1,571  
IV.C1,7    11,25    1,761,05  
V.A1,09111    1  1,551  
V.B2,19 1     1,06  1,761  
V.C1,64 1,09     1  1,651  
VI.A1,731,2711    1  1,821  
VI.B2,232,311,18 1,23  11,27 1,51,911,09  
VI.C1,91,181 1  11 1,51,711  
VII.A1,311,6211    1  1,5411 
VII.B2,332,291,33 1  11,07 1,752,3311 
VII.C1,832,431,61 1  11 1,452,2611 
VIII.A1,921,671,081    1  21 1
VIII.B2,592,141,27     1,14  2,641 1
VIII.C1,942,131,25     1,27  1,941 1
IX.A1,671,83 1       1,331  
IX.B2,531,6     1,13 1 2,331,07  
IX.C2,882     1,88   2,311,06  

TriedaTSVTEVTDAVLAVUMVYV
I.A 1   1
I.B 11  1
I.C 11  1
I.D      
II.A 1 1 1
II.B 111,08 1
II.C 1,051,051,1 1
III.A 1 1 1
III.B 1,1211,28 1
III.C 111,33 1
IV.A 1 1,17 1
IV.B 1,111,62 1,29
IV.C 1,211,25 1
V.A1    1
V.B1,06    1
V.C1,09    1
VI.A1    1
VI.B1,19    1
VI.C1    1,05
VII.A1,18    1,15
VII.B1,13    1
VII.C1,06    1
VIII.A1   1,17 
VIII.B1   1,27 
VIII.C1   1,2 
IX.A1   1 
IX.B1,21   1,29 
IX.C1,38   1,56 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A111100
I.B161600
I.C181800
I.D151401
II.A141400
II.B242400
II.C202000
III.A141400
III.B181800
III.C242400
IV.A121200
IV.B212010
IV.C212100
V.A111100
V.B171700
V.C232300
VI.A111100
VI.B222200
VI.C212100
VII.A131300
VII.B181800
VII.C191900
VIII.A131300
VIII.B222200
VIII.C181701
IX.A121200
IX.B151500
IX.C161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1161157,2961157,2900,00
I.B16117773,56117773,5600,00
I.C18102758,42102758,4200,00
I.D1576954,9376954,9300,00
II.A14103073,57103073,5700,00
II.B24190279,25190279,2500,00
II.C20122661,30122661,3000,00
III.A1488963,5088963,5000,00
III.B18151684,22151684,2200,00
III.C24187979,93187979,9300,00
IV.A1280867,3380867,3300,00
IV.B21166479,24166479,2400,00
IV.C21190892,65188391,45251,20
V.A1163057,2763057,2700,00
V.B171702102,061701102,0010,06
V.C23177677,22177677,2200,00
VI.A1196387,5596387,5500,00
VI.B222496113,452496113,4500,00
VI.C21157374,90156774,6260,29
VII.A131442110,921442110,9200,00
VII.B18131280,80130480,2780,53
VII.C19155484,35155484,3500,00
VIII.A13121795,51121795,5100,00
VIII.B223241147,323241147,3200,00
VIII.C18157295,40156695,0560,35
IX.A121769147,421769147,4200,00
IX.B151951130,071932128,80191,27
IX.C161796112,251750109,38462,88

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %APROGENbežné triedy
Monitor SJL4368,22%89,93%49,85%
Monitor MAT4357,33%90%44,57%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

RUP - podľa priložených tabuliek (pre bežné triedy a APROGEN):

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43333333328
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka3 + 1 (APROGEN)50 + 10 
Bežných tried16321 
APROGEN898 
Spolu28479 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

PGZ - prepočítaný počet 38,59 učiteľov I. a II. stupňa

PGZ - prepočítaný počet 5,75 vychovávateľov

PGZ - prepočítaný počet asistentov učiteľa (AU) sa v priebehu roka zmenil z 6,33

na 7 AU.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP 41 / 5312 / 16
DPP12 / 534 / 16
Znížený úväzok6 / 532 / 16

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04040
vychovávateľov066
asistentov učiteľa077
    
spolu05353

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždennePoznámka
5. C, 8. B, 6. B, 6. CINF1V jednej skupine triedy
3. C, 4. C, 5. C, 6. B, 7. C, 9. CANJ2 / 3 / 4V jednej skupine triedy
7. CVYV1 
8. BTCHV1 
7. A, 7. C, 3. CETV1V jednej skupine triedy
1. A, 2. B, 2. C, 3. B, 3. C, 4. B, 4. CIFV1V jednej skupine triedy

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia13
2. atestácia12
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium11
špecializačné kvalifikačné00
aktualizačné vzdelávanie38
adaptačné vzdelávanie22
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické02
vysokoškolské pedagogické01
vysokoškolské nepedagogické02

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolo
cezpoľný beh žiakov39. miesto  
cezpoľný beh žiačok37. miesto  
Horehronske hry111.,2.,3. miesto  
Tech. olympiáda21. miesto1. miesto 
Mat. olympiáda 5.-9.r.81,2,3,7,10 m.  
Fyz. olympiáda31, 2, 4 miesto6. miesto 
Vesmír očami detí - VYV1  postup
Basketbal žiačok8 2. miesto 
Gymnastický štvorboj202x2. miestopostup 
Gym. štvorboj družstvá5 čl. družstvo3.,4. miesto2x2. miesto 
Pytagoriáda 5. roč.101,11,20,21. m.1. miesto 
Pytagoriáda 6.roč.91.,5.,7.miesto  
Pytagoriáda 7. roč.41. miesto  
Pytagoriáda 8. roč111.,3.,4.,16.m.  
Logická olym. Prešov4  3. miesto
Hron. lip. ratolesť Hronsek3 1. miesto 
Prečo mám rád Slovensko2  cena poroty
Cesty za poznaním min.1  1. miesto
Olympiáda ANJ11. miesto1. miesto3. miesto
GEG olympiáda2 1.,3. miesto25. miesto
Školy bezpečne1  2. miesto
Všetkovedko1  8. miesto
MS klas. šach1  2. miesto
Rapid šach1  1. miesto
BIO olympiada kat.E12. miesto13. miesto 
Olympiáda zdravej výživy31. miesto  
ENVITALENT -výskumník2  2. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Stavanie mája...

V spolupráci s Mestom Banská Bystrica sme zorganizovali otvorenie náučného chodníka v rámci projektu Comenius regio.

EKO - Garden - súťaž v spolupráci s ES Center, kde naši žiaci vyhrali.

Sásovský trojboj...

Stretnutie Sásovänov v spolupráci s p. Kolárom

Ján Kollár, správca Dokumentačného centra Sásová a člen OZ Sásová v spolupráci s našou školou zorganizovali pre obyvateľov bývalej obce, dnes banskobystrickej mestskej časti Sásová stretnutie Sásovänov, pri jubileu 665 rokov Sásovej a 760 rokov Banskej Bystrice.

Škola sa aktívne podieľa na separovaní odpadov priamou činnosťou - organizovaním zberov- monočlánky, el. zariadenie, oleje, vrchnáky.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Program APROGEN a projekt ZMENA

B) Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno vzdelávacie predmety.

Digiškola.

Digitálne učivo na dosah - realizácia optického internetu.

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2014 / 2015 nebola na škole vykonaná inšpekcia. Dátum poslednej inšpekčnej kontroly (komplexnej) bol 15. 1. - 23. 1. 2007. Následná IK - 30. 5. 2008.

V roku 2009 bola tematická inšpekcia z MAT.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

706 007,-€ za rok 2014

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

7 442,-€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

38 680,10,-€

v tom ŠKD - 10 657,-€

- 16 374,40,-€

- 11 648,70,-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Kreditové príplatky 2736,-€

Odchodné 4241,-€

Asistenti učiteľa 23400,-€

Hmotná núdza 265,60,-€

SZ prostredie 923,-€

Mimoriadne výsl. 200,-€

Projekt ERAZMUS 6372,-€

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

V programe APROGEN dosahujú žiaci úspechy v národných súťažiach.

Do súťaží sa budeme snažiť zapájať vo väčšej miere aj žiakov z bežných tried.

IKT - a zručnosti...

Silnou stránkou školy sú aj enviromentálne atktivity...

Kreativita učiteľského zboru a žiakov...

Úroveň vyučovania ANJ

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
1. st. Atletický17 Mgr. Jana Majerová
1. st. Folklórik17 Bc. Andea Rusnáková
1.st Basketbalový - chlapci17  
1.st. Basketbalový - dievčatá29 Mgr. Katarína Striešová
1.st. Cesta za poznaním11 Mgr. Stanislava Marková
1.st. Futbalový krúžok38 Mgr. Peter Rebek
1.st. Gymnastický25 Mgr. Marie Babiaková
1.st. Malý informatik I.21 Mgr. Renáta Kršková
1.st. Malý informatik II.17 Mgr. Svetlana Nechalová
1.st. Ruský jazyk16 Mgr. Erika Bátovská
1.st. Šachový krúžok15  
1.st. Turistický krúžok Slniečko 1.-2.r.21 Mgr. Veronika Buvalová
1.st. Turistický krúžok Slniečko 3.-4.r.17 Mgr. Miroslava Striešová
1.st. Výtvarný krúžok17 Emília Murančanová
2. st. Divadelný 3.-9. roč.11 Mgr. Zuzana Škařupová
2. st. Otestuj sa 9 (SJL 9. roč.)15 Mgr. Adrianna Šubová
2. st. Tvorivé dielne3.-9. roč.13 Mgr. Zuzana Škařupová
2.st. BIO-ENVIRO12 Mgr. Anna Marušková
2.st. Cvičenie pri hudbe6 Mgr. Anna Marušková
2.st. Gymnastický13 Mgr. Marie Babiaková
2.st. Matematický13 Mgr. Helena Bendíková
2.st. Strelecký20 Mgr. Marián Babiak

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Finančne s RR a OZ Ďumbierka...

Do budúcnosti zapojiť viac rodičov....

Besiedky...?

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Policajný zbor

Hasiči

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Bábkové divadlo na Rázcestí

Štátna opera Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica

CPPPaP

Literárno hudobné múzeum

Zariadenie pre seniorov KOMUCE

HC ´05 Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela

Záver

Vypracoval: PaedDr. Patrik Ferianc

V Banskej Bystrici, 9. októbra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Kontakt

  • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
  • 048/4141587,mobil 0907 899731Právne informácie