• ZŠ Ďumbierska 17, BB v TOP 10 základných škôl Slovenska

   • Po vlaňajšom úspechu, keď sa naša škola v celoslovenskom hodnotení ZŠ (INEKO) umiestnila na 15. mieste, sme  tento rok postúpili do TOP 10 NAJ škôl na SLOVENSKU. Obsadili sme 9. miesto. Podrobnejšie hodnotenie škôl si môžete pozrieť TU

    • Náboj Junior
     • Náboj Junior

      23.11.2018 sa uskutočnila medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž Náboj Junior. Tím našich žiakov (Martin Cigler 8.A, Samuel Kotrč 8.A, Tomáš Zcharovský 9.A ,Tomáš Krompaský 8.C) dosiahol krásne umiestnenie :

      2. miesto - okres, 3. miesto- SR a 6. miesto - SR,ČR,PL.

      Druhý tím ( Ľuboš Halvoň 9.B. Jakub Horniak 9.B, Nina Messerschmidtová 9.B a Simona Gonšenicová 9.C) obsadil v rámci Banskobystrického okresu 19. miesto.

    • Trojgeneračný športový deň na našej škole
     • Trojgeneračný športový deň na našej škole

      20.11. sa uskutočnil zaujímavý Trojgeneračný športový deň v telocvični ZŠ Ďumbierska. Zišli sa tu tri generácie predškolákov a školákov s rodičmi a starými rodičmi, aby si spolu aj s pedagógmi zašportovali.

      Malí i veľkí športovci spoločne súťažili v rôznych aj netypických športových disciplínach. Tempo sa rozhýbalo hromadným cvičením a tancom na skladby Mira Jaroša. Potom sa behalo cez prekážky, cvičilo s kruhom, hádzalo loptou na cieľ či triafalo hokejkou do bránky, šikovné deti nosili stolnotenisovú loptičku na rakete či lyžičke, bežali aj štvornožky.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

      V sobotu 17.novembra učitelia, rodičia a žiaci našej školy zorganizovali každoročnú burzu hračiek, oblečenia, kníh a športových potrieb Dajme veciam druhú šancu. Cieľom burzy bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a zároveň šetriť naše životné prostredie. Tým, že množstvo vecí ešte dostane druhú šancu, nezaťažujeme skládky odpadmi. Burza sa stretla s veľkou odozvou, nakúpiť si prišli ľudia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Finančné prostriedky, ktoré sa získali z poplatkov za sprostredkovanie predaja, budú použité na nákup učebných pomôcok. Ďakujeme, že Vám osud našej planéty nie je ľahostajný a podporujete ekologické aktivity našich žiakov.

    • Testovanie KOMPARO
     • Testovanie KOMPARO

      Žiaci 8. a 9. ročníka si 15.novembra vyskúšali svoje schopnosti v skúšobnom testovaní KOMPARO. Deviataci sa aj týmto spôsobom pripravujú na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a matematiky. Žiaci ôsmeho ročníka si tentokrát otestovali vedomosti nielen z matematiky a slovenčiny, ale aj z dejepisu a fyziky. Komparo pomôže žiakom prekonať stres a ukáže im, kde ešte majú nedostatky. Veríme, že to skutočné Testovanie zvládnu na výbornú. Držíme im palce.

    • Záložka do knihy spája školy.
     • Záložka do knihy spája školy.

      Po viac ako dvoch mesiacoch sme úspešne ukončili so žiakmi 5. a 6. ročníka 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do tohto podujatia sa zapájame pravidelne každý školský rok. Deti vyrobili krásne záložky, ktoré sme spolu so sprievodným listom a kalendárom BB poslali kamarátom z družobnej školy z Prahy 9 a pred pár dňami sme rovnako krásne záložky dostali od nich. A nielen to, naše záložky sa tento rok opäť dostali aj do celoslovenského výberu najkrajších záložiek, čo nás veľmi teší.

    • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.
     • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.

      Pri príležitosti storočnice vzniku ČSR Nadácia M.R.Štefánika, ktorá úzko spolupracuje s Ústavom politických vied SAV v Bratislave, inštalovala na našej škole panelovú výstavu s názvom „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920).“ Na 16 paneloch plných fotografií, máp a zaujímavého textu majú žiaci možnosť oboznámiť sa s udalosťami 1.svetovej vojny, formovaním a vystúpením československých légií, s okolnosťami vzniku ČSR a so životom a tragickou smrťou M.R Štefánika. Výstavu otvoril a žiakom 9.ročníka pútavou formou predstavil pán Ing. Pavol Šesták z Nadácie M.R.Štefánika. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z obdobia vzniku ČSR a z pôsobenia československých légií počas 1.svetovej vojny. Výstava bude prístupná všetkým žiakom našej školy až do 21.11.2018.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 12. 2018
  • Fotogaléria

   • Pečenie vianočných oblátok v 7.C
   • OK v stolnom tenise
   • Farebný týždeň
   • Náboj junior
   • 3.B,C na florbalovom benefičnom zápase
   • Dajme veciam druhú šancu
   • KOMPARO
   • Záložka do knihy spája školy
   • Šport pre všetky generácie