• 12. - 18. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon12. 11.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prosím, nezľaknite sa množstva slovnej zásoby, ale keďže deti preskakujú jednu učebnicu, slovnú zásobu si musíme dobrať. My sa ju postupne učíme v škole, prosím o postupné zvládnutie a opakovanie slovnej zásoby i doma. Ďakujem.
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha-písomná: dokončiť PL
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vedieť naspamäť vybrané slová po b,m, ....trénovať si tvorenie príbuzných slov a viet s použitím vybraných slov po b, m.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Naučiť sa Vesmír zo zošita- v pondelok test
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť VS po s + opakovanie
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Test str.30-31
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 09. nov 2018
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vybrať si 1 aforizmus a napísať krátku úvahu do literatúry na pondelok 12.11.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť rozbor vety do zošita. Doučiť sa vetné členy. V utorok písomka.
  • VII.B, VII.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   PZ 11/1
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ opakovanie 2 str.33
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.33 / opakovanie 2
  • Uto13. 11.
  • I.A, I.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   na str. 16 dokresliť alebo dolepiť ďalšie veci stvorené Bohom , na 17 urobené človekom, a dokončiť 19 (príp. aj 18, kto nespravil v škole)
  • II.A, II.B 2.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť PZ str. 13, kto nestihol v škole, napísať do zošita:
   Abrahám
   Bol pastier, ktorý počúvol Boží hlas. Je pre nás vzorom viery, dôvery v Boha, poslušnosti a obetavosti.
  • III.A, III.B, III.C, III.D 4.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   spoločná DU - obraz z rúk
  • IV.A, IV.B, IV.C, IV.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   uč, str. 40 a 41 - odpovede testu napísať do zošita, zo str. 46 opísať Zapamätaj si , PZ str. 11
  • V.A NBK
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   5.roč - PZ str. 12 a priložený PL o Andrejovi-Svoradovi 6. roč. Str. 32 opísať zapamätaj si + PZ str. 14
  • V.C INF1
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Na budúcu hodinu priniesť USB kľúč
  • VI.B, VI.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 19/4
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str.15 -opakovanie
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ- po str.9
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Zopakovať doterajšie učivo
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie prebraného učiva, príprava na kontrolnú prácu
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na 1. písomnú prácu z MAT
  • VIII.B, VIII.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba 2A, 2B
  • VIII.B, VIII.C NEJ1
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Napísať rodostrom, naučiť sa členov rodiny, môj, tvoj
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príprava na 1. písomnú prácu z MAT
  • Str14. 11.
  • I.B, I.C, I.D ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ2-MAJ-L3-Čísla: 5 (five), 6 (six), slovná zásoba a štruktúry z danej lekcie (Hello. Sit down. Goodbye. This is my...).
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   I
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pamäťové počítanie s prechodom cez desiatku
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.19
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Nezadaná
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opísať jedno zviera, naučiť sa časti tela zvierat
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Milan Rúfus - prečítať informácie o živote a tvorbe autora na internete
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Poučky str.29
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Poučky str.29
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Zopakovať doterajšie učivo
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 38/63
  • VII.B, VII.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   str.12/ 2,3
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vetné členy - teória
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   nezadaná
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Nezadaná úloha
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Určovanie vetných členov -4 vety v zošite
  • Štv15. 11.
  • I.C, I.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   PZ str. 16 a 17 dokresliť alebo dolepiť obrázky, čo ešte stvoril Boh a čo urobil človek, dokončiť str. 18,19
  • II.A, II.B, II.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ3-MAJ-L3 - Frázy: "This is our music room. ....Look at......We make music. Listen." Opakovať si: slovná zásoba (cold, happy, hot, hungry, sad, scared, shy, sleepy, thirsty, tired), štruktúry: "Are you (cold)? Yes, I am. / No, I´m not."
   Výslovnosť skupiny hlások "sh" - (š) v slovách (sheep, shoes, fish).
  • II.B, II.C 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť PL str. 13
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str.16/5, do modrého zošita
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Starý Bodrík a vlk, dokreslenie obrázka do leporela podľa textu. 15.11. Úloha nebola splnená všetkými deťmi. Niektoré deti nepriniesli vyfarbený obrázok, je na ňom číslo strany. Zajtra priniesť do školy, leporelo zložíme.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť PZ.
  • III.A, III.B, III.C, III.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   spoločná práca - obraz z rúk
  • III.B, III.C, III.D ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ3-MAJ-L4 - vedieť slovnú zásobu, čítať príbeh "He´s a hero", slová piesne, anglická abeceda - písmená m - p.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Doučiť VS po s-bleskovka + neustále opakovať VS
  • IX.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   PZ 26/1 , U 47/5
  • V.B, V.C THD3
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   m
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str.16
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   20/1, 21/3
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 36/2,3
  • Pia16. 11.
  • II.A, II.B, II.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ3-MAJ-L3 - Čísla: 25 (twenty - five), 26 (twenty - six)
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica 16/6
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Na pondelok, Pod tým naším okienečkom, naspamäť. Napísať odpoveď na otázku 34/1 Ide zima (báseň už vedia naspamäť).
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanka5, 16/2, SJL 35/3
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Opakovať malú násobilku, delilku, sčítanie a odčítanie.
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pamäťové násobenie a delenie 0, 1, 2. V piatok si žiaci prinesú okrem aritmetiky aj pomôcky na geometriu.
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Naučiť sa tráviacu sústavu
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať si vybrané slová po m, trénovať cvičný diktát na strane 38 - žiaci budú písať cvičný diktát v piatok - 16. 11.´18 a kontrolný diktát budú písať v pondelok - 19. 11. ´18.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vymyslieť krátky príbeh podľa obrázka
  • IV.D
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   . storočí
  • IV.D Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Diktát 16. 11. 2018
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Úvaha do piatku 16.11.
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vedieť všetko o rečníckom štýle, znaky, útvary...
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   PZ 20/3, 21/4
  • VII.B, VII.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba 2. lekcia B, C, D
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Vianočné pozdravy - pozrieť vhodné vianočné a zimné motívy na internete, pripraviť si podklady na budúcu hodinu.