• 24. - 30. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon24. 09.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný zošit str. 11 cvičenie 6
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Preopakovať rysovanie úsečiek + PZ str.2 cv.1
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U str.5 cv.15-písomne,Čit-vlastná kniha
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ. s. 6 a 7, úlohy 3, 4, 5
  • V.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Radové číslovky
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   dokončiť PZ str.8/9,10
  • V.B ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Kto nestihol, dokonči si úlohy v PZ na strane 6, 7 okrem úlohy 3
  • V.B ANJ3
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba , PZ 74
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 22. sep 2018
  • VI.B ANJ3
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Radové číslovky
  • VI.B, VI.C ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať radové číslovky
  • VI.B, VI.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať radové číslovky
  • VII.B, VII.C NEJ C
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Precvičiť si dni v týždni, mesiace v roku, slovíčka zo zošita, bude bleskovka
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pomocník 56-57/2,5,6
  • Uto25. 09.
  • III.B, III.C, III.D ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   ANJ3-MAJ-Lekcia 1 - opakovať si učivo 1. lekcie, vedieť hovoriť o svojich školských pomôckach ( školskej taške, peračníku, perách ceruzkách, gume, pravítku....) - na základe textu "Emma´s school things". /dnes sme si to trénovali v škole/
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vedieť hovoriť o rozdielnych a spoločných znakoch mesta a dediny. Písomná úloha - ilustrácia / fotografia našej obce ( v pracovnej učebnici )
  • III.D
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Na budúcu hodinu priniesť obrázok nejakej dediny a nejakého mesta. Ďakujem.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Naučiť sa merať vzdialenosti medzi mestami pomocou grafickej mierky
  • IV.B, IV.C, IV.D 4.sk
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   opísať svoju triedu podľa knihy (s.12/2cv)
  • IV.D Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupná previerka - 25. 09. 2018 - opakovanie z 3. roč.
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie skladby, test 25.9.
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie skladby, test 25.9., V pomocníku vyplniť dobrovoľne úlohy zo skladby od str. 63
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   DÚ do zošita spracovať vnútornú kompozíciu básne: lit. druh, forma, žáner, téma, idea, trópy a vonkajšiu komp.: nadpis, strofa verš, slabičný verš, rým... kontrolujem úroveň zhrnutia učiva
  • IX.C NEJ
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Opakovanie L 10, test 25.9.18
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p.5. ex. 6 a
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 9/13,14
  • VI.B, VI.C ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   1. Vedieť porozprávať o svojom bežnom dni
   2. Radové číslovky (SB, s.8) - pripraviť sa na 5-minútovku
  • VI.B, VI.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB p.6 obrázok - ku každej osobe dve aktivity
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Dokončiť PZ str.8,9,12
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   úlohy z pracovného listu
  • VII.B, VII.C ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ s. 2 úlohy 2,3 + s.3 úloha 7
  • VII.B, VII.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ s. 2 úlohy 2,3 + s.3 úloha 7
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strany 9,10
  • VIII.B ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Domáca úloha z 20. sep 2018
  • VIII.B, VIII.C ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB p. 7/7
  • VIII.B, VIII.C NEJ1
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ PZ 49-50/6,7,8, zopakovať časovanie modálnych slovies zo zošita!!!
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   str.83/3,5 str. 84-zapamätajte si
  • VIII.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB p.7/7
  • Str26. 09.
  • V.B ANJ3
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba s. 74 hello, in the classroom, instructions + písanie čísel od 0-100
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Naučiť sa číslovky 0-20, zopakovať všetky slovíčka zo zošita
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   PZ 102/5, 103/7 do zošita napísať gram. správne,8
  • Štv27. 09.
  • I.C, I.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   vyfarbiť PL Moje dedičstvo
  • II.B, II.C 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   do malého zošita (tí, ktorí nestihli) napísať : Pán Boh stvoril svet dokonalý a krásny a všetko v ňom má svoj význam. Stvoril ho za 6 dní a 7. odpočíval.
   PL č.2 Svet okolo nás.
  • III.A, III.B, III.C, III.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   vypracovať PL Aký je Boh (obe strany), učiť sa postupne vyznanie viery Verím v Boha,
   zo str. 13 opísať do zošita zapamätaj si.
  • IV.D Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Vstupná previerka - 27. 09. 2018 - opakovanie z 3. roč.
  • Pia28. 09.
  • III.D
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Voda a jej zdroje, str.4. Voda a jej skupenstvá, str. 6 Ako vzniká hmla, dážď, ľad a sneh, str. 7.