• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Geo-76/2-dokončiť cvičenie
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.42/19,20,21
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit 42/20
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Úlohy zapísané v zošite.
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pomocník 58/3, 4
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   naučiť sa konštrukciu usu (tri konštrukčné úlohy usu na DÚ!), v pondelok písomne odskúšam
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   naučiť sa
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ 34/1,2,3,4
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   2 rovnice
  • Uto15. 01.
  • I.A, I.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť 33,34 a dovyfarbovať rozdaný PL
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   naspamäť tvrdé a mäkké spoluhlásky
  • II.A, II.B 2.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   nakresliť rodinu, pod to z uč. str. 54 opísať v modrom dole - otázky aj odpovede a PZ str. 21
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10, typu 20+4, 70+7, 56-6, príklady dávať ústne
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   D.Ú. 54/7, učivo dvojhlásky, poučka v žltom rámiku str. 53
  • III.A, III.B, III.C, III.D 4.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť str. 16 - do .3. ulohy opísať lutosť z uč. str. 39
  • IV.A, IV.B, IV.C, IV.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť PL str. 19
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 42-43
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica 106/11
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Kontrola Monitoru po str.21
  • IX.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   U 60/8
  • V.A NBK
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   5. roč - dopísať do zošita vetu: Modlitba pomáha človeku, je dýchaním duše. a PZ str. 20, 22
   6. roč. - opísa ť z uč. Zapamätaj si na str. 54, PZ str. 23, 24 a priložený hrnček
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pomocník 60/4
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   naučiť sa konštrukcie sss, sus, usu, zajtra písomne odskúšam
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   PZ - 22,23.
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   naučiť sa konštrukciu sus (tri konštrukčné úlohy sus na DÚ!), zajtra písomne odskúšam
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   naučiť sa konštrukcie sss, sus, usu, zajtra písomne odskúšam
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Projekt. Na budúcej hodine odprezentovať na známku.
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PL na bezkriedy.
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   P
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ44/36,37
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Priniesť si asi meter alobalu, nožnice a lepidlo.
  • VIII.B, VIII.C ANJ3
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test - 2. lekcia
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ44/36,37
  • Str16. 01.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.48
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   51/9
  • IV.D Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Polročná písomná práca 16. 1. 2019
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ chýbajúce úlohy
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   opakovať si k štvrťročnej písomnej práci, ktorú píšu v piatok - témy majú v zošite
  • V.B, V.C ANJ3
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test - 3. hodina
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pomocník 61/11
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   opakovať si k štvrťročnej písomnej práci, ktorú píšu v piatok
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   opakovať si k štvrťročnej písomnej práci, ktorú píšu vo štvrtok
  • VI.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   opakovať si k štvrťročnej písomnej práci, ktorú píšu vo štvrtok
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Napísať poznámky z učebnice str. 40 - 45
  • VII.B, VII.C NEJ C
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ slovná zásoba, rozcvička Samo
  • VII.B, VII.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítanie ,,Stolček prestri sa" a opakovanie ,,farby"
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   DÚ prečítať si autorov populárnej piesne z učebnice!!!
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zajtra priniesť do školy čitateľské denníky. Odovzdať zastupujúcemu učiteľovi. Ďakujem.
  • VIII.B, VIII.C ANJ3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba - Health and safety - 3A - You and your body + Parts of the body
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ pr.39 rovnice so skúškou
  • Štv17. 01.
  • I.C, I.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť 33,34 a dovyfarbovať rozdaný PL
  • II.B, II.C 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   nakresliť do zošita rodinu, pod to opísať zo str. 54 dole v modrom prvú otázku a odpoved, PZ str. 21
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Referát - významná osobnosť Slovenska na A4. Vyber si z učebnice významnú osobnosť a spracuj krátky referát.
  • III.A, III.B, III.C, III.D 3.sk
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   dokončiť PZ str. 16 - do 3. ulohy opísať lutosť z uč. str. 39, (+ naučiť), do zošita opísať otázku aj odpoveď č. 2 -čo je ľútosť
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.49
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str.21,Čit-opakovanie- prirovnanie,príslovie,....,až po divadelnú hru
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   beletrizovaný životopis
  • IX.C NEJ
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ slovná zásoba
  • IX.C RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   PZ 37/4
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   písomka - lesné živočíchy str.35-51
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť v Pomocníku úlohy na stranách 62, 63
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • VII.A NBK
   ·
   domáca úloha
   Náboženská výchova
   :
   Nabudúce kontrolujem PZ!!! - 7. roč. - po str. 20; 8 .a 9. roč. po str. 23
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť PZ 60/8
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zajtra priniesť čitateľské denníky. Odovzdať v stredu do kabinetu.
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Príprava na písomnú prácu SR,ČR,Poľsko, Maďarsko
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 59
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   DÚ pomnožné podstatné mená Pomocník 29/3,4,5
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ naučiť sa slovnú zásobu jedlo a pitie
  • VIII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 45/41,42 + 1 pr. v zošite, príprava na 2.PP z MAT
  • Pia18. 01.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný list
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.52,53,54-21.1.-polročný test
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Opakovanie -Dejiny Slovenska-18.1.test,dokončiť str.36-39
  • IV.D Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Polročná písomná práca 18. 1.
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   DÚ prečítať text Jar Adely Ostrolúckej
  • IX.B, IX.C ANJ2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba 3D
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať text Jar Adely Ostrolúckej
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   písomka - lesné živočíchy
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 60 /7, 8 dokončiť
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   písomka - lesné živočíchy str.35-51
  • V.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pomocník str. 65/9, 10
  • VII.C
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dopočítať príklady z tabule
  • VIII.B, VIII.C NEJ1
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   DÚ PZ 67/8,9, naučiť sa číslovky 0-100!!!