• Školská súťaž v pódiových skladbách
     • Školská súťaž v pódiových skladbách

     • 14.12. sa uskutočnila školská súťaž v pódiových skladbách. Dievčatá predviedli veľmi pekné zostavy, ktoré nacvičovali na hodinách TSV. Najlepšie hodnotenie poroty dostalo vystúpenie 8.C. Zostavy dievčat si môžete pozrieť v časti "Videosúbory".

    • Okresné kolo v stolnom tenise
     • Okresné kolo v stolnom tenise

     • Naše družstvo (E. Kuteš, R Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C) vybojovalo po suverénnom výkone 1. miesto a postúpilo na majstrovstvá kraja. Gratulujeme!

    • Školské kolo geografickej olympiády.
     • Školské kolo geografickej olympiády.

     • Dňa 7.12.2017 na na našej škole uskutočnil 46. ročník školského kola geografickej olympiády pre žiakov II. stupňa. Vyše päťdesiat zúčastnených žiakov  si vyskúšalo svoje teoretické vedomosti z geografie ale aj praktické zručnosti pri práci s mapou, s  výpočtami mierky,  vzdialeností na mape i orientáciou pomocou geografických súradníc.

    • Vianočné aranžovanie
     • Vianočné aranžovanie

     • Dňa 5.12.2017 mesto Banská Bystrica spolu s Junior centrom BB zorganizovali súťaž vo vianočnom aranžovani. Za našu školu súťažili H. Hrková a T. Vajciková, obe zo 6.C triedy.V kategórii mladších žiakov obsadila Terezka Vajcikova 3.miesto. Gratulujeme!