• Olympijský festival detí a mládeže Banskej Bystrice

     • Na tohtoročnom OFDM sa naším žiakom najviac darilo vo vedomostnej súťaži a v behu na 800M žiačok, kde sme získali 1. miesta, futbalisti vybojovali 2. miesto a basketbalistky a skokan do diaľky obsadili 3. miesta. Gratulujeme!

     • Exkurzia ôsmakov v Poľsku

     • Dňa 18.5.2018 sa žiaci VIII. ročníka zúčastnili náučného poznávacie zájazdu do poľského koncentračného tábora Auschwitz –Birkenau spojeného s návštevou mesta Krakow. Zájazd bol realizovaný v rámci experimentálneho projektu História učiteľkou života v spolupráci s OZ Nové tváre a podpory primátora mesta J.Noska. Cesta autobusom sa zmenila na pojazdu učebňu, kde si žiaci vypočuli veľa zaujímavosti z obdobia 2.sv. vojny. Náročnú prehliadku koncentračného tábora ukončila príjemné spoznávanie Starého mesta – Krakow.

    • Slávik Slovenska 2018
     • Slávik Slovenska 2018

     • 9.5. sa traja žiaci z našej školy zúčastnili okresného kola  súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018.  Napriek ťažkej konkurencii sa v​šetci traja umiestnili  v prvej trojke, každý vo svojej kategórii.

      I. kategória - Dominik Ferianc, 2.A - 3. miesto

      II. kategória - Saška Václavíková, 5.C - 2. miesto

      III. kategória - Nikolka Kádašiová, 7.B - 2. miesto

     • Drôtovanie

     • V máji si naši piataci vyskúšali drôtovanie a zároveň sa dozvedeli veľa nového z histórie tohto remesla. Každému žiakovi sa podarilo vytvoriť darček pre svoju mamičku. Ako sa im darilo pri práci si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • IQ olympiáda – regionálne kolo
     • IQ olympiáda – regionálne kolo

     • V stredu, 09.05.2018 sa 4 naši najúspešnejší žiaci Andrej Špitalský, Vratko Hossa, Eduard Martinka a Matej Vinc zúčastnili regionálneho kola IQ olympiády. V tomto regióne sa do súťaže zapojilo 5 471 detí z troch krajov a to Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho. Z nich 80 najlepších postúpilo do regionálneho kola. V silnej konkurencii sa v regionálnom kole na 1. mieste umiestnil Andrej Špitalský z 9.A a postúpil do finále – celoslovenského kola. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a víťazovi srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia ôsmakov na Orave

     • Dňa 2. mája 2018 sa ôsmy ročník vybral po stopách realistických autorov, Martina Kukučína a P.O.Hviezdoslava. Naše kroky viedli až na Oravu, kde sme v malebnej dedinke Jasenová navštívili rodný dom nášho významného prozaika M. Kukučína. Pochádzal zo skromných pomerov, ale napriek tomu vo svojom živote veľa dokázal. Robil česť nášmu národu až v ďalekej Argentíne a ako sám hovoril: "Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal." V neďalekom Dolnom Kubíne nás v Oravskom múzeu P.O.Hviezdoslava privítali nielen množstvom informácií o velikánovi našej literatúry, ale aj krásnym prednesom jeho najznámejších básní. Na záver sme navštívili miesto posledného odpočinku J.Matušku, nešťastného štúrovského básnika, ktorého si pripomíname vždy, keď počujeme text našej hymny. Exkurzia na Oravu nás presvedčila o tom, že niektoré veci je lepšie raz vidieť, ako dvakrát o nich počuť.

    • PINKSONG
     • PINKSONG

     • Anetka Kubincová zo 6.A sa v súťaži v speve populárnej piesne PinkSong vo Zvolene umiestnila v zlatom pásme.  Srdečne jej blahoželáme.

     • Deň Zeme

     • Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, zamestnancom a žiakom za uctenie si Dňa Zeme prácou v areáli našej školy. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Vyhodnotenie jarného zberu papiera.
     • Vyhodnotenie jarného zberu papiera.

     • Počas jarného zberu papiera sa nám podarilo nazbierať 12 266,50 kg papiera. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili. Podrobné výsledky za jednotlivé triedy si môžete pozrieť TU .

    • IQ Olympiáda
     • IQ Olympiáda

     • V apríli sa 79 žiakov našej školy zúčastnilo 1. kola IQ olympiády, z ktorého do oblastného kola (stredné Slovensko) postúpujú štyria žiaci:

      Andrej Špitalský - 9.A - 2. miesto v BB kraji

      Matej Vinc - 5.A - 3. miesto v BB kraji

      Paulína Kubincová - 8.A - 7. miesto v BB kraji

      Eduard Martinka - 9.A - 16. miesto v BB kraji

      Okrem nich sa v prvej stovke úspešných riešiteľov z celkového počtu  1139 žiakov banskobystrického kraja  umiestnilo 21 žiakov našej školy. 

      Všetkým úprimne blahoželáme a postupujúcim držíme v ďalšom kole päste.

     • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE MINIBASKETSHOW 2018

     • Na celoslovenskom fínále Minibasketshow 2018 v basketbalovej zručnosti žiakov 1. stupňa ZŠ vybojovalo naše družstvo pod vedením K. Striešovej krásne 2. miesto. Gratulujeme!

     • LOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • 10. a 11. apríla sa konalo v Prešove celoslovenské kolo Logickej olympiády. Intelektovo nadané deti sa tu stretli už po šiesty raz, aby si vyskúšali svoje sily v logickom, matematickom a priestorovom úsudku a vo verbálnom myslení. 10. apríla bol pre súťažiacich pripravený zaujímavý program v rekreačnom zariadení Zelený breh, 11. apríla súťažilo 130 detí na Pedagogickej fakulte v Prešove. Našu školu reprezentovali Miško Vigaš a Miško Bobok / I. stupeň / a Hanka Nárožná a Paulínka Kubincová / II. stupeň /. Gratulujeme Miškovi Vigašovi zo 4.A, ktorý vo svojej kategórii obsadil krásne 2. miesto.

     • TESTOVANIE 5

     • V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka T5-2017 naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky.

      SJL : 77,00%      (celoslovenský priemer  62,80%)   +14,2%

      MAT: 82,60%       (celoslovenský priemer 64,70%)   +17,9%

    • Krajské kolo v gymnastickom 4-boji
     • Krajské kolo v gymnastickom 4-boji

     • Na KK v gymnastickom 4-boji vybojovalo naše družstvo chlapcov (Babiak, Novotný, Chromek 4.C, Šesták 6.A, Bačík 6.B, Bubelíny 5.C) v kategórii B(4.-6. ročník) výborné 2. miesto. Gratulujeme!

     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády

     • Dňa 16.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády, na ktorom nás reprezentovala Ivana Medveďová z 9.B triedy. Náročné úlohy úspešne zvládla a postúpila do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce!

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • To, že prednes poézie a prózy je v srdciach detí stále živý, dokazuje skvelé umiestnenie našich žiakov v regionálnom kole  súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v ZŠ Moskovská dňa 22.3.2018. V kvalitnej konkurencii dosiahli recitátori krásne úspechy. V II. kategórii v prednese poézie získal Šimon Tomčakovský (5.B) 2. miesto a v prednese prózy obsadil Matúš Ďurian  (5.A) 3. miesto. Obom chlapcom srdečne gratulujeme.

    • Okresné kolo v gymnastickom 4-boji
     • Okresné kolo v gymnastickom 4-boji

     • Na OK v gymnastickom 4-boji vybojovalo naše družstvo chlapcov( Babiak, Novotný 4.C, Šesták 6.A, Vigaš 4.A, Vesel 6.C, Bačík 6.B) v kategórii 4.-6. ročník 1. miesto a postúpilo na krajské finále. V ostatných kategóriách sa naše družstvá umiestnili na 3. a 4. miestach.

    • Okresné kolo chemickej olympiády
     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • 22.3. sa traja žiaci našej školy - Andrej Špitalský, Ivana Medveďová a Alexandra Kramáriková zúčastnili okresného kola chemickej olympiády. Náročné úlohy a praktickú časť zvládli na výbornú a veľmi nás teší úspech Andreja, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a postupuje na krajské kolo. Držíme mu palce.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 22.3.2018 P. Kubincová 8.A, S. Kotrč 7.A a M. Kotrč 5.A získali 1. miesto na  sedemnástom ročníku Biblickej olympiády v Slovenskej republike organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferenciou biskupov Slovenska. Blahoželáme k postupu na diecézne (krajské) KOLO. Spoznávali Sväté písmo: STARÝ ZÁKON: Genezis 12 – 50, NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Marka.                       

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • 14. marca sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej Pytagoriády. A veľmi úspešne. Okrem jednej kategórie sa umiestnili na prvých miestach. Víťazom aj úspešným riešiteľom blahoželáme a tešíme sa, že nás budú reprezentovať aj o rok. Kompletné výsledky našich žiakov si pozrite v časti "Súťaže a olympiády".