• Kováčova Bystrica
     • Kováčova Bystrica

     • Do literárnej súťaže Kováčova Bystrica sa tento rok zapojilo rekordných 138 súťažiacich. Žiaci a žiačky našej školy získali až 5 umiestnení. V kategórii prednes poézie získala vynikajúce 2.miesto Terezka Jurášová z 8.C triedy. V kategórii prednes prózy sa umiestnil na 3.mieste Matúš Ďurian z 5.A. Vo vlastnej tvorbe v kategórii próza získala 2.miesto Anetka Kubincová zo 6.A triedy a 3.miesto Sofia Čellárová rovnako zo 6.A. Úspešným sa stal aj Jakub Kováč opäť zo 6.A triedy vo vlastnej literárnej tvorbe v kategórii poézia, kde obsadil krásne 3.miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

    • Minibasketshow 17/18
     • Minibasketshow 17/18

     • 14.3. sa uskutočnilo v športovej hale v Žiari nad Hronom štvrté regionálne kolo mini-basketbalovej súťaže základných škôl pre deti na prvom stupni základných škôl Minibasketshow 17/18. Deti si tradične zmerali svoje sily v basketbalových zápasoch a taktiež v súťažiach zručností. Školy si postupne zmerali sily vo vzájomných zápasoch každý s každým v 5-člennej skupine. Postup do aprílového finále, ktoré sa uskutoční v Poprade si nakoniec vybojovala ZŠ Ďumbierska 17 z Banskej Bystrice.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Dominika Šimková, 6.C a Sandra Michalová, 7.C boli ocenené v okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a ich práce postupujú do celoslovenského kola. Ocenené práce spolu s ďalšími si môžete prísť pozrieť do Stredoslovenského múzea od 13. - 27. marca. Dievčatám srdečne gratulujeme.

    • Naši stolní tenisti sú majstri kraja!
     • Naši stolní tenisti sú majstri kraja!

     • Naše družstvo stolných tenistov(E. Kuteš, R Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C) zaznamenalo veľký úspech, keď na majstrovstvách kraja v Kalinove vybojovalo 1. miesto a postúpilo na majstrovstvá Slovenska do Prešova. Gratulujeme!

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • V novembri 2017 súťažilo 99 žiakov našej školy o titul Všetkovedko. Najmúdrejší medzi najbystrejšími mali šancu ukázať, čo všetko už vedia o svete, ako vedia čítať s porozumením a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami. Boris Chlebana, Michal Bobok, Eva Töröková a Vivien Kubacká z II.A získali titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.  Titul VŠETKOVEDKO získalo 46 žiakov. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme im veľa úspechov. Osobitne sa chceme poďakovať aj najmenším žiakom z I.B, ktorí sa odvážne zapojili do súťaže.

    • Lyžiarsky výcvik siedmakov na Krahuliach
     • Lyžiarsky výcvik siedmakov na Krahuliach

     •  

      Začiatkom februára naši siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik na Krahuliach. Za výborných snehových podmienok v pravom zimnom počasí si všetci výborne zalyžovali. Fotografie si pozrite vo fotoalbume.

     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 18.1.2018 nás žiačka Martina Ciglerová(9.A) úspešne reprezentovala na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách
     • Vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách

     • Začiatkom decembra sme poslali vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách. Veľmi milo nás prekvapila spätná väzba - ďakovný list od p. ministra Gajdoša. Ďakovný list sme dostali aj od p. Draganovského, ktorý nás pozdravil v mene príslušníkov slovenského kontingentu operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Sme radi, že naše pozdravy potešili tých, ktorí Vianoce trávili v ďalekej cudzine.

    • Školská súťaž v pódiových skladbách
     • Školská súťaž v pódiových skladbách

     • 14.12. sa uskutočnila školská súťaž v pódiových skladbách. Dievčatá predviedli veľmi pekné zostavy, ktoré nacvičovali na hodinách TSV. Najlepšie hodnotenie poroty dostalo vystúpenie 8.C. Zostavy dievčat si môžete pozrieť v časti "Videosúbory".

    • Okresné kolo v stolnom tenise
     • Okresné kolo v stolnom tenise

     • Naše družstvo (E. Kuteš, R Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C) vybojovalo po suverénnom výkone 1. miesto a postúpilo na majstrovstvá kraja. Gratulujeme!

    • Školské kolo geografickej olympiády.
     • Školské kolo geografickej olympiády.

     • Dňa 7.12.2017 na na našej škole uskutočnil 46. ročník školského kola geografickej olympiády pre žiakov II. stupňa. Vyše päťdesiat zúčastnených žiakov  si vyskúšalo svoje teoretické vedomosti z geografie ale aj praktické zručnosti pri práci s mapou, s  výpočtami mierky,  vzdialeností na mape i orientáciou pomocou geografických súradníc.

    • Beseda s egyptológom
     • Beseda s egyptológom

     • Dňa 6.12.2017 k nám zavítal Mgr. Martin Odler, ktorý pôsobí ako doktorand a vedecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe . Žiaci I. i II.stupňa sa dozvedeli veľa o práci egyptológa , výskume a stavaní pyramíd. Výklad bol natoľko zaujímavý , že deti sa neustále hlásili a kládli otázky. Veríme, že budúci školský rok nás pán Odler navštívi opäť a budeme pokračovať v putovaní po záhadách starovekého Egypta.

    • Vianočné aranžovanie
     • Vianočné aranžovanie

     • Dňa 5.12.2017 mesto Banská Bystrica spolu s Junior centrom BB zorganizovali súťaž vo vianočnom aranžovani. Za našu školu súťažili H. Hrková a T. Vajciková, obe zo 6.C triedy.V kategórii mladších žiakov obsadila Terezka Vajcikova 3.miesto. Gratulujeme!

    • GENERÁCIA XYZ
     • GENERÁCIA XYZ

     • 28.11. 2017 žiaci 2.stupňa mali možnosť vidieť zaujímavé interaktívne predstavenie GENERÁCIA XYZ, na ktorom si pripomenuli dejiny našej spoločnosti, formovanie mladého človeka a jeho názorov, medziľudské vzťahy. Celý program bol doplnený zaujímavou videoprodukciou a super spevácko-hudobným doprovodom.

     • Medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž Náboj

     • V piatok 24.11.2017 sa naša škola zúčastnila  medzinárodnej súťaže Náboj. Štvorčlenné družstvá súťažili o to, kto vypočíta najviac úloh za 2 hodiny. Zo 686 družstiev z 3 štátov – Poľsko, Česko a Slovensko sa naše družstvo v zložení Ivana Medveďová z 9.B, Martin Cigler zo 7.A a Andrej Špitalský s Filipom Valockým z 9.A umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Víťazom srdečne blahoželáme. Úspešne nás reprezentovalo aj druhé družstvo v zložení: Paulína Kubincová z 8.A, Martina Ciglerová, Ema Miháliková a  Michal Kuzma z 9.A. Toto družstvo sa v okresnom kole umiestnilo na 13. mieste. Gratulujeme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa ďalších správnych výsledkov.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

     • V sobotu 11.11. 2017 sa na našej škole organizovala burza zimného oblečenia, športových potrieb, kníh a hračiek. Do organizácie sa zapojilo veľa žiakov, chystali stojany, pomáhali preberať tovar, predávali ho a po predaji balili a vracali majiteľom. Cieľom burzy bolo zvýšiť u žiakov environmentálne povedomie, podporiť finančnú gramotnosť, viesť ich k systému, poriadku. Zároveň si precvičili  komunikáciu s nakupujúcimi. Ďakujem všetkým kolegom a rodičom, ktorí sa zapojili a pomohli tento cieľ zrealizovať. Výťažok z burzy bude použitý na nákup učebných pomôcok.

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Vo štvrtok 16. novembra si žiaci 8. a 9. ročníka vyskúšali riešiť Komparo. Kým deviataci riešili úlohy z matematiky a slovenčiny, ôsmaci to mali náročnejšie. Okrem matematiky a slovenského jazyka, si preverili aj študijné predpoklady, vedomosti z biológie a geografie. Veríme, že im toto skúšobné testovanie pomôže prekonať stres z toho ozajstného, ktoré  čaká deviatakov v apríli. Tí mladší majú ešte čas dobehnúť to, v čom majú medzery.

    • Festival vedy a techniky
     • Festival vedy a techniky

     • V dňoch 9. - 11. novembra 2017 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky ( vrámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku), na ktorom našu školu so svojou prácou Fyzikálne javy v časozbernom videu úspešne reprezentoval Lukáš Kohutovič z VIII.A triedy. Zo stovky zúčastnených patril medzi desiatku ocenených! Gratulujeme!

    • Za dverami našej školy 1/2017-18
     • Za dverami našej školy 1/2017-18

     • V časti "Školský časopis" si môžete pozrieť 1. číslo nášho časopisu v tomto školskom roku.

    • Školské kolo v olympiáde zo SJL
     • Školské kolo v olympiáde zo SJL

     • Dňa 25. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka.  V pomerne náročných úlohách zameraných na gramatické a literárne poznatky a hlavne na vlastnú tvorivosť žiakov z 34 zúčastnených obsadili prvé tri miesta: na 3. mieste s umiestnila žiačka Martina Ciglerová z 9. A triedy, na 2. mieste – Ema Miháliková z 9.A triedy a krásne prvé miesto získal Andrej Špitálsky 9. A, ktorý našu školu bude reprezentovať na okresnom kole v novembri 2017. Výhercom blahoželáme a želáme im veľa úspechov.