• 2017/2018

    • 14.3. Pytagoriáda- okresné kolo

     kategória P3:  1. miesto : Balog Mathias

                                4. Brachnová Tatiana

                                5. Strapec Lukáš

                               7.  Kubacká Vivien

                                8. Bobok Michal

                                9. Töröková Eva

                               10. Chlebana Boris

     kategória P4:  1. miesto: Vigaš Michal Lev

                                    7. Peťko Matej

     kategória P5: 1. miesto: Vinc Matej

                                    2. Vigaš Michal Lev

                                    5. Chorvát Samuel

                                     10. Ďurian matúš

                                     15. Kotrč Martin

                                     29. Petrášová Kristína

     kategória P6: 6. miesto: Čellárová Sofia

                               9.-10. Pačová Lilien

                               9.-10. Chromiak Jakub

     kategória P7: 1. miesto: Cigler Martin

                               2. Zachar Tomáš Albert

     kategória P8: 1. miesto: Cigler Martin

                               7. Kubincová Paulína

      


      

     18.1.2018  okresné kole Olympiády v nemeckom jazyku - Martina Ciglerová(9.A)  3. miesto.

      


     5.12. Vianočné aranžovanie (CVČ BB)

     T. Vajcíková(6.C) - 3. miesto


     november 2017 - V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka T5-2017 naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky.

     SJL : 77,00%      (celoslovenský priemer  62,80%)   +14,2%

     MAT: 82,60%       (celoslovenský priemer 64,70%)   +17,9%


     24.11.2017 - medzinárodná súťaž Náboj. Štvorčlenné družstvá súťažili o to, kto vypočíta najviac úloh za 2 hodiny. Zo 686 družstiev z 3 štátov – Poľsko, Česko a Slovensko sa naše družstvo v zložení Ivana Medveďová z 9.B, Martin Cigler zo 7.A a Andrej Špitalský s Filipom Valockým z 9.A umiestnili na vynikajúcom 1. mieste.  Úspešne nás reprezentovalo aj druhé družstvo v zložení: Paulína Kubincová z 8.A, Martina Ciglerová, Ema Miháliková a  Michal Kuzma z 9.A. Toto družstvo sa v okresnom kole umiestnilo na 13. mieste. 


     25. 10. 2017 -  školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.  

     1. miesto - Andrej Špitálsky 9. A

     2. miesto - Ema Miháliková  9.A

     3. miesto - Martina Ciglerová  9. A