• Naša zeleň

    • Naša zeleň

      

      

     Snažili sme sa aj sami vypestovať interiérové rastlinky na škole. Takto sme pracovali na hodinách SEE:

      

                                             

      

                                           

      

     Stav zelene v interieri školy:

     trieda

     Január 2013

     Jún   2013

     Júl   2014

      

     1.A

     6 malých kvetov

     6 malých kvetov

      

      

     1.B

     2 malé kvety

     3 malé kvety

      

      

     1.C

     2 malé a veľké kvety

     17 malých kvetov

      

      

     2.A

     5 malých kvetov

     5 malých a 1 veľký kvet

      

      

     2.B

     1 malý kvet

     4 malé kvety

      

      

     2.C

     6 malých a 1 veľký kvet

     9 malých kvetov

      

      

      

     3.A

     8 malých a 2 veľké kvety

     11 malých kvetov

      

      

      

        

      

      

      

      

      

      

     3.B

     31 malých a 1 veľky kvet

     12 malých kvetov

      

      

     3.C

     3 malé kvety

     3 malé kvety

      

      

     4.A

     16 malých kvetov

     19 malých kvetov

      

      

     4.B

     2 malé a 1 veľky kvet

     3 malé kvety

      

      

     4.C

     6 malých a 2 veľké kvety

     8 malých kvetov

      

      

     5.A

     4 malé a 2 veľke kvety

     17 malých kvetov

      

      

     5.B

     6 malých a 2 veľké kvety

     9 veľkých kvetov

      

      

     5.C

     4 malé a 1 veľký

     4 malé 1 veľký kvet

      

      

     6.A

     4 malé a 1 veľký  kvet

     4+3 kelímky + žihlava

      

      

     6.B

     4 malé a 3 veľke

     6 veľkých (s toho 3 večšie) kveti

      

      

     6.C

     4 malé a 1 veľký kvet

     15 kvetov

      

      

     7.A

     5 malých a 3 veľké kvety

     3 malé a 4 veľké kvety

      

      

     7.B

     9 malých a 1 veľký kvet

     12 malých

      

      

     7.C

     1 veľký kvet

     1 veľký a 15 malých kvetov

      

      

     8.A

     13 malých a 1 veľký kvet

     14 malých kvetov

      

      

     8.B

     9 malých kvetov

     8 veľkých a 5 malých kvetov

      

      

     8.C

     10 malých a 1 veĺký kvet

     12 malých kvetov

      

      

     9.A

     2 malé a 2 veľké kvety

     4 malé kvety

      

      

     9.B

     4 veľké kvety

     4 malé kvety

      

      

     9.C

     0 kvetov

     0 kvetov

      

      

     Horná chodba

     70 kvetov

     49 kvetov

      

      

     Dolná chodba

     13 kvetov

     17 kvetov