• Kolégium

    • Kolégium Zelenej školyv školskom roku 2012/2013 pracuje v tomto zložení:

      

     riaditeľka ZŠ

     Mgr. Matušková Gabriela

     koordinátor Zelenej školy

     Mgr. Dobrotová Želmíra

     koordinátor EnV

     Mgr. Marušková Anna

     koordinátor EnV

     Mgr. Kučerová Silvia

     rodič

     Mgr. Fedorová Katarína

     učiteľ pre II. stupeň

     Mgr. Odokienko Ondrej

     Učiteľ

     Mgr. Pražienková Michaela

     rodič

     Opálková Eva

        

     žiaci:

      

     V. C

     David Riečan

     V. C

     Jakub Matuška

     VI. C

     Adriána Benedeková

     VI. C

     Michaela Nováková

     VI. C

     LukášGolian

     VI. C

     Linda Vigašová

     VIII. B

     Dominika Bačová

     VIII. B

     Martina Vránska

     IX. B

     Beata Machalíková

     IX. B

     Rasťo Kohút

     IX. B

     Michal Bučko

     IX. B

     Kristína Korčoková

      

      

      

      

      

      

      

     Rozšírené Kolégium Zelenej školyv školskom roku 2012/2013

      

     Zodpovedný za stránku školy

     Mgr. Babiak Marian

     Správca areálu školy

     Ing. Bendík Ľubomír

     Vedúca školskej jedálne ZŠ

     Hanulová Iveta

     Školský klub- vychovávateľ

     Emília Murančanová

     Rodič, Topografický ústav- 8. B

     Titl. Berezný Marcel

     Rodič, súkromný podnikateľ – 6. B

     Ing. Vašina Ján

     Rodič,ochranca prírody- 6. B

     Bc. Majling Peter

     Zamestnanec školy- upratovačka

     Štulrajterová Alžbeta

     Triedni dôverníci žiackeho parlamentu

     15 členov

     Roman Legíň 3.A

     Peter Kochelka 4.A

     Matej Laurov 4. B

     Peter Veselovský 4. C

     Tereza Niederlandová 5. A

     Nina Reguliová 5. A

     Martin Mitter5. B

     Matúš Majling 6. B

     Natália Beličková 7. A

     Tomáš Kurčík 7. B

     Jakub Huszár 7. B

     Vanda Antalová 7. C

     Klaudia Štafenová 7. C

     Adam Veselovský 8. A

     Diana Šnírerová 8. B