• ZŠ- člen Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

    • ZŠ Ďumbierska 17 Banská Bystrica je členom Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. Hlavným mottom spolupráce škôl v združení je "svoji majú ako reťaz spolu držať".

     Svojou činnosťou počas celého školského roka sa snažíme o získanie akreditácie pre členské školy združenia.

     Základné informácie o Združení pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou nájdete TU