• 2017/2018

    • Banská Bystrica bude bezpečnejším miestom vďaka šikovnosti školákov

     Do nášho krajského mesta pribudol nový automatický externý defibrilátor na ŽS Ďumbierska. Zatiaľ čo vo svete sú automatické externé defibrilátory (AED) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty po celom Slovensku nie sú veľmi vysoké.

     Defibrilátor dostala ZŠ Ďumbierska

     Na ZŠ Ďumbierska sa defibrilátor dostal vďaka šikovnosti tamojších druhákov, ktorí ho vyhrali v projekte Falck neziskovej organizácie a Nadácie Allianz ZÁCHRANA SOM JA.

     „Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti. Ale aj ich rodičia, starí rodičia, iní rodinní príslušníci, či aj samotní učitelia a ďalší predstavitelia škôl. Je tu teda veľký pohyb ľudí a aj deti trávia v škole značnú časť svojho dňa. Niektoré úrazy, ktoré sa v škole môžu stať, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky (priemerný dojazd 8 až 11 minút) a treba začať s okamžitým oživovaním. Pri náhlom zlyhaní srdca rozhodujú prvé minúty – pokiaľ sa nezačne s včasným stláčaním hrudníka, následky môžu byť fatálne,“

      hovorí Jana Mračnová z Falck neziskovej organizácie.

     Defibrilátor v pondelok na slávnostnom odovzdávaní prebral riaditeľ ŽŠ Ďumbierska Patrik Ferianc spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom.

     Bystricoviny, 12.12.2017