• 2017/2018

    • 9.5. Okresné kolo v malom futbale - mladší žiaci

     3. miesto


     máj Celoslovenské finále Minibasketshow žiakov 3.-4.ročníka

     2. miesto


     2.5. Majstrovstvá SR v stolnom tenise chlapcov

     7. miesto


     apríl  Krajské kolo v gymnastickom 4-boji

     Kategória A:

     Chlapci 2. miesto


     27.3. Okresné kolo v gymnastickom 4-boji

     Kategória A:

     Chlapci 3. miesto

     Dievčatá 4. miesto

     Kategória B:

     Chlapci 1. miesto

     Dievčatá 4. miesto

     Kategória C:

     Chlapci 3. miesto

     Dievčatá 3. miesto


     6.3. Krajské kolo v stolnom tenise žiakov - 1. miesto

     (E. Kuteš, R. Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C)


     13.12. Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky - 4. miesto

     (Godžáková 8.C, Kmeť 7.B, Vinc 5.A)


     8.12. Okresné kolo v stolnom tenise žiakov - 1. miesto

     (E. Kuteš, R. Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C)


     28.11. Krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov (3.- 4. ročník) - . miesto

     ( Almáši, Gašpar, Arpášová, Gošenicová, Chromek, Lubeck, Novotný, Šmidáková, Račák, Vigašová, Zlocha, Žitniaková)


     27.10. Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov (3.- 4. ročník) - 2. miesto

     ( Almáši, Gašpar, Arpášová, Gošenicová, Chromek, Lubeck, Novotný, Šmidáková, Račák, Vigašová, Zlocha, Žitniaková)


     18.10. Okresné kolo v badmintone žiačok: 4. miesto (Ďurianová, Jurášová 8.C)


     17.10. Krajské kolo v cezpoľnom behu

     Kat. žiačky ZŠ:

     2. miesto - Godžáková(8.C), Messerschmidtová, Cibulová(8.B)

     Jednotlivkyne: 2. miesto Messerschmidtová(8.B)


     10.10. Okresné kolo v cezpoľnom behu

     Kat. žiačky ZŠ:

     2. miesto - Godžáková(8.C), Messerschmidtová(8.B), Šimková(6.C)

     Kat. žiaci ZŠ:

     10. miesto - Godžák(7.B), Ivanič, Terem(8.C)


     4.10. Horehronské hry v atletike

     Mladší žiaci

     60M:

     2. T. Zacharovský(8.A) 8,47

     1000M:

     9. Š. Godžák(7.B) 3:26.2

     20. A. Čavojský(7.B) 3:57,8

     Skok do diaľky:

     3. T. Zacharovský 448 cm

     4. Š. Godžák 441 cm

     1000M chôdza:

     3. F. Kresťanko(6.A) 4:53.9

     Mladšie žiačky:

     300M:

     23. N. Kádašiová(7.B) 59,0

     600M:

     2. N. Messerschmidtová(8.B) 1:48,6

     Skok do diaľky:

     2. N. Messerschmidtová 430 cm

     14. N. Kádašiová 371 cm

     Starší žiaci:

     60M:

     36. S. Kudlička 8,54

     800M:

     9. T. Ivanič(9.B) 2:35,3

     Staršie žiačky:

     300M:

     8. T. Godžáková(8.C) 50,0


     Európsky týždeň športu

     Plavecká štafeta 4x100M (Ciglerová 9.A, Bohušová 5.B, Terem, Vetrák 8.C) - 11. miesto

     Biatlon ml. žiaci - Babiak(4.C) 3. miesto

                                      Račák(4.C) 8.miesto

                ml. žiačky - Ivaničová(4.C) 2. miesto

                                      Vigašová(4.C) 8. miesto

                st. žiaci - Godžák(7.B) 2. miesto

                                  Cigler(7.A) 4. miesto

                st. žiačky - Godžáková(8.C) 1. miesto

                                     Messerschmidtová(8.B) 6. miesto