• 2018/2019

    • 28.11. Okresné kolo vo futsale žiakov - 5. miesto


     13.11. Okresné kolo v basketbale

     Chlapci - 1. miesto - postup do krajského kola (Heinz, Krestianko, Boleček, Chromiak 7.A, Halvoň 9.B, Lukáč 9.A, Vetrák 9.C)

     Dievčatá - 3. miesto


     23.10. Okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok - 3. miesto v skupine


      

     3.10. Horehronské hry v atletike

     Mladší žiaci

     Skok do diaľky: 2. Godžák (8.B) 466 cm

     300M: 3. Godžák (8.B)  47,14 s

     1000M: 3. Krompaský (8.C)  3:21,11 min

                  9. Hadžega (7.A)  3:28,63 min

     1000M chôdza: 2. Krestianko (7.A)  4:41,87 min

      

     Mladšie žiačky

     60M: 14. Ivaničová (5.C) 9,56 s

     Skok do diaľky: 8. Ivaničová (5.C) 351 cm

      

     Starší žiaci

     60M: 13. Zacharovský(9.A) 8,34 s

               25. Lukáč (9.A)  8,63 s

     300M: 25. Bačík (8.B) 51,25 s

     Skok do diaľky: 8. Zacharovský (9.A)  468 cm

                              10. Lukáč (9.A) 465 cm

      

     Staršie žiačky:

     800M: 2. Messerschmidtová (9.B)  2:25,87 min

     Skok do diaľky: 4. Messerschmidtová (9.B)  406 cm