• Údaje o registrácii OZ Ďumbierka

    • Vážení rodičia,

     OZ Ďumbierka je riadne zaregistrované na príjem 2% z daní. Vďaka prostriedkom, ktoré naň poukážete môžu mať deti v triedach bezprašné keramické tabule, dataprojektory, interaktívne tabule, moderné športové vybavenie a mnohé ďalšie.

     Preto sme si dovolili Vám takto pripomenúť, že aj

     Vy môžete rozhodnúť, kam pôjde časť Vašich daní.

     Ďumbierka je tu pre naše deti. Takýmto spôsobom nielen ovplyvníte použitie Vašich peňazí, ale predovšetkým podporíte svoje deti.

     Samozrejme 2%  môžu našim ďeťom darovať aj Vaši príbuzní, priatelia, ale aj Vaši zamestnanci.

     Údaje:

     Občianske združenie „Ďumbierka“

     Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica

     IČO:     37895621

     IBAN: SK9211110000001550112001

     Potrebné informácie nájdete aj na stránke školy: http://zsdumbb.edupage.org/about/?subpage=2www. Zsdumbb.sk

                                                                                                        S pozdravom Stanislav Cuninka

                                                                                                             predseda OZ “Ďumbierka”

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje