• Dnes je
  Pondelok 16. 7. 2018
  • jún 2018
    • 29
    • Pia
    • Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018
     budúci šk. r. 2018/2019, I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C, IX.A, IX.B, IX.C, V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C
    • 29. 6.
     1-3
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 28
    • Štv
    • Úprava a vyčistenie okolia školy.
     IX.A, IX.B, IX.C, V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C
    • 28. 6.
     1-5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 28
    • Štv
    • Úprava a vyčistenie okolia školy.
     I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C
    • 28. 6.
     1-4
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 27
    • Str
    • Úprava kmeňovej triedy, čistenie lavíc, chodieb, skriniek
     IX.A, IX.B, IX.C, V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C
    • 27. 6.
     1-5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 27
    • Str
    • Úprava kmeňovej triedy, čistenie lavíc, chodieb, skriniek
     I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C
    • 27. 6.
     1-4
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Uto
    • Odovzdávanie a preberanie učebníc
     IX.A, IX.B, IX.C, V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C
    • 26. 6.
     1-5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Uto
    • Odovzdávanie a preberanie učebníc
     I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, IV.C
    • 26. 6.
     1-4
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 25
    • Pon
    • Regionálna výchova-Námestie SNP-spoznávanie histórie mesta
     III.B
    • 25. 6.
     1-4
    • Udalosť s triednym učiteľom