• Októbrová ponožková výzva

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Októbrová ponožková výzva.

      Milí rodičia, učitelia, žiaci!

      S prichádzajúcim mrazivým počasím prichádzajú obavy, kam sklonia na noc hlavy, kde nájdu trochu tepla.  Áno, hovorím o ľuďoch bez domova. Nevieme, čo ich priviedlo na ulicu, prečo ostali bez rodiny, práce, priateľov, bez strechy nad hlavou. Poviete si: môžu si za to sami! Možno áno, ale nesúďme ich. Určite by ste s nimi nemenili!

      Pomôžme im aspoň drobnosťou. Zapojme sa do ponožkovej výzvy! Darujme nové ponožky, aby sme predišli omrzlinám, ktoré hrozia ľuďom bez domova. Pri -15 stupňoch vznikajú do 10 minút. Nové ponožky môžete vhodiť do krabice na 1.poschodí pri kabinete biológie do 25.októbra.

      Ďakujeme, že Vám osud ľudí bez domova nie je ľahostajný.

    • Vzácna návšteva na našej škole.
     • Vzácna návšteva na našej škole.

     • Na našu školu zavítala vzácna návšteva – pán Thibaut Triqueneaux - francúzsky attaché pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a pán Thomas Laurent - riaditeľ Alliance française v Banskej Bystrici. Našim žiakom – francúzštinárom – priniesli „kúsok Francúzska“ formou ukážky  typických francúzskych potravín. Žiaci si nielen obohatili svoje vedomosti o Francúzsku a jeho regiónoch, ale mali možnosť i komunikovať vo francúzskom jazyku s Francúzmi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

     • Prerušenie činnosti krúžkov

     • Vážení rodičia,                                                                                                                  nakoľko sa epidemiologická situácia v banskobystrických školách neustále zhoršuje, na základe odporúčania RÚVZ sa krúžková činnosť od pondelka 18.10.2021 prerušuje do odvolania. O ďalších možných obmedzeniach Vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za pochopenie. 

     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

     • Počas jesenného zberu papiera sa nám podarilo nazbierať 9 137,4 kg papiera. Výsledky jednotlivých tried a najlepších žiakov si môžete pozrieť TU. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Naši žiaci - Eliška Bottková s Maxom Heinzom  tancujú ako členovia Slovenského zväzu tanečného športu latinskoamerické tance. Na poslednej súťaži v Žiari nad Hronom (Pohár primátora mesta Žiar nad Hronom) sa umiestnili na výbornom 4. mieste. Eliška už aj v minulosti získala prvé miesto v sólo hobby tancoch a spolu s Maxom sa v auguste zúčastnili aj Majstrovstiev Slovenska v spoločenských tancoch. Prajeme im veľa úspechov v ich športovej kariére.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa športu žiaci absolvovali rôzne športové aktivity. Žiaci na II. stupni športovali pod vedením svojich pedagógov a pre žiakov na I. stupni sme zorganizovali športové popoludnie. Za dodržiavania všetkých aktuálne platných usmernení a protiepidemiologických opatrení sa celá akcia realizovala v priestrannom areáli exteriéru školy v stredu 29.9.2021 v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. Triedy so svojimi triednymi pani učiteľkami navštevovali rôznorodé športové stanovištia, ktoré si pre ne pripravili kolegovia z ŠKD. K ich absolvovaniu im slúžil plánik, podľa ktorého sledovali, ktoré stanovište ešte nenavštívili. Plánik tiež slúžil k zamedzeniu premiešavania kolektívov. Napriek tomu, že nás počasie vyhnalo do tried o čosi skôr, deti si zašportovali, precvičili svoje pohybové zručnosti a najmä - zabavili sa. Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom – triednym učiteľom, vychovávateľom a pedagogickým asistentom za ich čas, tvorivosť, zabezpečenie a dodržiavanie BOZ a protiepidemiologických opatrení. 

    • Športový deň pedagógov
     • Športový deň pedagógov

     • Okrem detí športovali aj naši učitelia, ktorí dostali pozvánku z Mesta Banská Bystrica na Športový deň pre pedagógov, ktorý sa konal vo štvrtok 23.9.2021 v rámci Európskeho týždňa športu. Kolegovia vytvorili 6-členný tím, ktorý súťažil medzi jednotlivými základnými školami. Naši učitelia svojou húževnatosťou a športovou zanietenosťou vybojovali nádherné 2. miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • Žiaci ZŠ Ďumbierska úspešní na atletických súťažiach v rámci SR aj oblasti
     • Žiaci ZŠ Ďumbierska úspešní na atletických súťažiach v rámci SR aj oblasti

     • Žiaci našej školy Miroslav Krchňavý(7.C) a Zuzana Ivaničová(8.C) v septembri úspešne reprezentovali Atletický klub ŠK UMB Banská Bystrica na viacerých atletických súťažiach. Na MSR v 5 atletickom boji mladšieho žiactva  11.9.  v Bratislave sa majstrom Slovenska stal Miroslav Krchňavý a Zuzka Ivaničová bola na 7. mieste (59 štartujúcich pretekárok).

      Uplynulý víkend na Majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti  v Žiari nad Hronom bol Miroslav Krchňavý 3 krát na 1. mieste (beh na 60 m, beh na 150 m a skok do diaľky). Zuzka Ivaničová bola v behu na 60 m na 4. mieste a bola členkou víťaznej štafety AK ŠK UMB Banská Bystrica v behu na 4 x 60 m.  Obaja žiaci prešli prípravkou Atletika pre deti UMB Banská Bystrica, ktorá už 5. rok vyvíja činnosť na našej škole.

      Obom žiakom blahoželáme a držíme palce v ich ďalšej športovej kariére.

    • Noc výskumníkov v 6.A
     • Noc výskumníkov v 6.A

     • V rámci Noci Výskumníkov 24.9.2021 sa trieda 6.A zúčastnila online aktivity Kozmický strážca - ako ochrániť našu Zem pred hrozbami z vesmíru. Na hodine geografie sa žiaci pohrali s umelou inteligenciou, pozorovali  kartičky aktívneho a pokojného Slnka a prostredníctvom webového rozhrania sa snažili rozpoznať prípadné hrozby. Systém s umelou inteligenciou žiakov celkom zaujal a pobavil.

    • Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia v 6.D
     • Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia v 6.D

     • Čaro čokolády, jej vznik, pôvod a druhy sme spoznávali na literatúre, etike, matematike, geografii. Dokonca sme si ku koncu hodiny aj horúcu čokoládu uvarili.

      Najprv sme pracovali na literatúre, čítali sme a spracúvali texty o čokoláde a kakaových bôboch. Na etike sme ochutnávali rôzne druhy čokolády, rozprávali sa o jej účinkoch a využití.

      Dokonca sme na matematike rátali čokoládové príklady.

      Na geografii sme zisťovali, ktoré štáty pestujú kakao, aká bola história pestovania kakaovníka a cesta príchodu kakaa do Európy.

      Prežili sme príjemný čokoládový deň.

    • Majstrovstvá Európskej Únie v šachu
     • Majstrovstvá Európskej Únie v šachu

     • Ani počas letných prázdnin žiaci našej školy nezaháľali a zúčastnili sa Majstrovstiev Európskej únie v šachu, ktoré sa konali v Koutoch nad Desnou v Českej republike v termíne od 14. do 22.augusta 2021. V kategórii do 12 rokov reprezentovali Slovensko žiaci Lukáš Strapec zo VI.A triedy, ktorý sa umiestnil na 4.mieste a Marek Ďurovka z VI.B triedy, ktorý skončil na 6. mieste. V kategórií do 10 rokov sa na 16.mieste umiestnil žiak Tomáš Strapec zo IV.D triedy. Chlapcom gratulujeme k skvelým výsledkom a prajeme im veľa úspechov na ďalších turnajoch. 

     • Oznam o cene obedov v školskom roku 2021/2022

     • V zmysle platného VZN č. 8/2021 zákonný zástupca každého žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady paušálne 8 € na žiaka za kalendárny mesiac.  Od minulého školského roka nedošlo k žiadnej zmene.                                    Aktuálne platí aj cena obeda na I. stupni 1,21 € za obed, na II. stupni 1,30 € za obed.                                                                                                                Odporúčame rodičom, aby mali na september kredit minimálne na I. stupni 31 € a na II. stupni 33 €. Prosíme Vás o urýchlenú úhradu, nakoľko medzibankový prevod môže trvať viac dní.

      V prípade vyššej úhrady sa neminuté financie automaticky prenášajú na ďalší kalendárny mesiac.

      Odporúčame zamestnaným rodičom, aby si uplatňovali zvýšený daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov.

    • Úspech našich mladých šachistov
     • Úspech našich mladých šachistov

     • Žiaci našej školy získali striebro a bronz na majstrovstvách Slovenska v šachu mládeže, ktoré sa konali v termíne od 26. 06. 2021 do 03. 07. 2021 v priestoroch hotela Sorea v Starej Ľubovni. Marek Ďurovka získal striebornú a Lukáš Strapec bronzovú medailu vo svojej kategórii (U12). Tomáš Strapec skončil na 9.mieste (U10) a najmladší zo štvorice Tomáš Žilinčan na 13.mieste (U8).

     • Naši najúspešnejší žiaci boli ocenení primátorom mesta

     • V utorok, 29.6.2021 sa trom najúspešnejším žiakom našej školy dostalo uznania aj od samotného primátora Jána Noska. Matej Vinc z 8.A, Michal Vigaš zo 7.A a Mathias Balog zo 6.A boli ocenení za svoje úspechy, ktoré sa im podarilo aj v tomto ťažkom a náročnom školskom roku dosiahnuť napriek mnohým obmedzeniam a prekážkam. Sme na nich ako aj na mnohým ďalších žiakov našej školy veľmi hrdí a prajeme im, aby sa im aj naďalej darilo a robili tak dobré meno sebe aj svojej škole. Blahoželáme!!!

    • Školské kolo prezentácií ročníkových prác
     • Školské kolo prezentácií ročníkových prác

     • Vo štvrtok,24.6. sa konalo školské kolo prezentácií ročníkových prác. Súčasťou štúdia všetkých žiakov VIN tried je ich celoročná práca na vybranej téme, ktorú potom prezentujú pred svojimi spolužiakmi. Tohtoročného školského kola sa zúčastnili:

      Veronika Helmová a Dominik Ferianc z 5.A, 

      Laura Kochelková a Manuel Marzán-Rodríguez zo 6.A,  

      Michal Vigaš a Michal Darida zo 7.A,

      Martina Mikušová a Silvia Vrbovská z 8.A,

      Matúš Boleček a Ľubomír Sepeši z 9.A.

      15-členná porota pozostávajúca zo 4 učiteľov a 11 žiakov mala naozaj ťažkú úlohu vybrať spomedzi všetkých prezentujúcich len troch, pretože všetky práce boli veľmi zaujímavé a poučné.  Nakoniec sa rozhodli nasledovne:

      3. miesto - Silvia Vrbovská - 8.A  - Neočakávané úmrtia troch najväčších Slovákov

      2. miesto - Martina Mikušová - 8.A - Od kresby po 3D model

      1. miesto - Dominik Ferianc - 5.A - Editácia videa

      Víťazom blahoželáme a všetkým prezentujúcim ďakujeme za príjemný zážitok.

     • Vyhodnotenie zberu papiera za rok 2021

     • Spolu sa nám podarilo za školu nazbierať  19 518 kg.

      Zapojilo sa 45 % žiakov.

      Na záchranu jedného veľkého stromu je treba 125 kg papiera.
      Spoločne sme zachránili v tomto roku 156 stromov!   

      Výsledky po ročníkoch si môžete pozrieť  TU

      Všetkým zapojeným žiakom, rodičom a kolegom ako aj oceneným ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje