Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 201813550 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201813550 s DPH 23.11.2018 Disig, a.s. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Faktúra Zoznam faktúr 2018 s DPH 14.11.2018
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 05.11.2018 Ľubomír Lapin, a.s. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 05.11.2018 Bidvest Slovakia, s.r.o. Iveta Hanulová vedúca ŠJ
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru s DPH 28.09.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 28.09.2018 Športový klub UMB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 010/10372/2018-FF-SO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 20.09.2018 UMB v BB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva PP 1/2018-19 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 17.09.2018 UMB v BB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 17.09.2018 Mgr. Miroslava Ondrejková - Dance teacher PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 13.09.2018 CVČ PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 341/2018-152 č. sp. 286-2018-PF-OMĽZ Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 12.09.2018 UMB v BB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 03.09.2018 ROČI PLUS s.r.o. Iveta Hanulová vedúca ŠJ
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 24.08.2018 INMEDIA, spol.s r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.4 Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve č. 3/2013/ŠM s DPH 21.08.2018 Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA101-046223 Dodatok č. 1 na : Projekt v rámci programu ERASMUS+ s DPH 10.07.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-101-046223 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ s DPH 09.07.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 02.07.2018 Milan Dobrota PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva DBK/18/06/1832 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/136 s DPH 26.06.2018 Komensky,s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva ZO/2018A6218-2 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 15.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely s DPH 25.05.2018 ZŠ J.G.Tajovského PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/140