Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 010/10372/2018-FF-SO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 20.09.2018 UMB v BB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 17.09.2018 Mgr. Miroslava Ondrejková - Dance teacher PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva PP 1/2018-19 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 17.09.2018 UMB v BB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 341/2018-152 č. sp. 286-2018-PF-OMĽZ Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 12.09.2018 UMB v BB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA101-046223 Dodatok č. 1 na : Projekt v rámci programu ERASMUS+ s DPH 10.07.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-101-046223 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ s DPH 09.07.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 02.07.2018 Milan Dobrota PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva DBK/18/06/1832 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/136 s DPH 26.06.2018 Komensky,s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Faktúra Zoznam faktúr 2018 s DPH 20.06.2018
Zmluva ZO/2018A6218-2 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 15.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely s DPH 25.05.2018 ZŠ J.G.Tajovského PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 22.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 23.04.2018 Stav RN s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.4 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv s DPH 13.04.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 28.02.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 05.02.2018 Mgr. M. Ondrejková - Dance teacher PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 05.02.2018 Športový klub UMB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 341/2018-97 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 18.01.2018 UMB v B.B. Pedagogická fakulta PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 807281 Servisná zmluva s DPH 10.01.2018 Berendsen Textil Servis s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Objednávka Objednávky r.2017 s DPH 31.12.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/125