Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 23.04.2018 Stav RN s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 28.02.2018 ŠEVT a.s. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Faktúra Zoznam faktúr 2018 s DPH 22.02.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 05.02.2018 Mgr. M. Ondrejková - Dance teacher PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 05.02.2018 Športový klub UMB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 341/2018-97 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 18.01.2018 UMB v B.B. Pedagogická fakulta PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 807281 Servisná zmluva s DPH 10.01.2018 Berendsen Textil Servis s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Objednávka Objednávky r.2017 s DPH 31.12.2017
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č. 10/03/2008/P s DPH 30.12.2017 PYROBOSS, s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Faktúra Zoznam faktúr 2017 s DPH 27.12.2017
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 04.12.2017 ONČIŠ s.r.o. PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva č. 2017-MPC-EONE-0222 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 04.12.2017 Metodicko-pedagogické centrum PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 28.11.2017 Milan Dobrota PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 14.11.2017 Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 13.11.2017 Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci č. 1715/2017/PS-SUR s DPH 09.10.2017 Mesto Banská Bystrica PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prenájme nebytového priestoru s DPH 04.10.2017 Športový klub UMB PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva PP 1/2017-18 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 29.09.2017 UMB v BB, Fakulta prírodných vied PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 84/2017/16 č. sp. 175-2017-PF-OMĽZ Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 25.09.2017 UMB v B.B. Pedagogická fakulta PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
Zmluva 010/10786/2017-FF-SO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 25.09.2017 UMB v B.B. Filozofická fakulta PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/113