• Poradenstvo

    • Niekedy nastane situácia, keď je dobré s niekým sa poradiť. Ponúkame Vám možnosť poradiť sa s odborníkmi, ktorí môžu vniesť nadhľad do Vašej situácie. Naša škola disponuje skúsenou výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou. Sme tu pre všetkých, ktorí potrebujú našu pomoc a sú jej otvorení. Našou úlohou je poskytnúť odbornú pomoc a podporu hlavne žiakom a rodičom, tiež podporu učiteľom, podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov podľa ich individuálnych potrieb, spolupracovať s poradenskými inštitúciami a inými odbornými pracoviskami pri zabezpečení starostlivosti o žiakov.

      

     Obráťte sa na nás, ak potrebujete poradiť, pomôcť

      

     • pri ťažkostiach žiakov s učením
     • pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP a individuálne začlenených žiakov so ŠVVP
     • pri riešení náročných výchovných situácií
     • pri riešení náročných rodinných situácií
     • pri výbere strednej školy
     • pri riešení problémov v školskom kolektíve
     • ak máte potrebu sa porozprávať o niečom čo Vás trápi v škole alebo doma

      

     Náš tím dopĺňajú pedagogickí asistenti. Ich úlohou je pomáhať pri zabezpečení vyučovania žiakom so ŠVVP, pomáhajú im prekonať bariéry sťažujúce ich vzdelávanie – nielen priestorové, ale aj komunikačné a edukačné. Pedagogickí asistenti úzko spolupracujú s vyučujúcimi, pripravujú žiakom individuálne kompenzačné pomôcky, tiež sa žiakom sa venujú podľa potreby aj individuálne mimo triedy

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje