• Rozhodnutie o finančných limitoch na úhradu potravín

    • Rozhodnutie o finančných limitoch na úhradu

     potravín od 1.9.2019

      

      

      

     Na základe VZN Mesta Banská Bystrica č. 12/2019 o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica stanovuje riaditeľstvo ZŠ Ďumbierska 17, B.B. výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v ŠJ mesačne 8,-€ na jedného stravníka (žiaka).

     Výška stravného limitu pre žiaka I. stupeň  -  1,21 € (štátna dotácia 1,20€) platba za obed 0,01€ 

                                                             II. stupeň  -  1,30 € (štátna dotácia 1,20€)platba za obed 0,10€

                                                            zamestnanci          -  1,41 €

     pre školský rok 2019/2020.

     Pre zamestnancov ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica je od 1.9.2019 výška poplatku za 1 obed 0,96€,  zamestnávateľ uhrádza 1,50€ poplatok za réžiu a príspevok zo soc. fondu je 0,35€, doplatok zamestnávateľa 0,10€, spolu cena obeda 2,91€.

      

     Upozornenie: režijný poplatok 8€ bude žiakovi odpočítaný z kreditu pri prvom objednaní obedu v mesiaci.

      

      

      

      

      

      

                           

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje