• Separácia odpadov

    • Na našej škole vedieme žiakov k environmentálnemu prístupu pri recyklácii materiálov. V triedach separujeme papier a plasty. Ďalej prebieha na škole:

      

     ZBER PAPIERA– jeseň/jar

      

      

      

     ZBER  DROBNÝCH ELEKTROZARIADENÍ - celý rok

      

                                                             

      

      V rámci školského recyklačného programu Recyklohry  zbieramedrobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

     Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk

      

      

      

      

     ZBER  MONOČLÁNKOV(starých bateriek) - celý rok

      

      

                                     

      

     Projekt recyklácie prenosných batérií a akumulátorov „Baterky na správnom mieste“ bol podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pánom ministrom Ing. Jószefom Nagyim. Projekt je spojený so súťažou v zbere:„Zbieram baterky!“

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje