• Oznam vedúcej školskej jedálne.

   Upozorňujeme stravníkov, aby si včas doplnili kredity na svojich účtoch, aby si mohli objednávať obedy od 4. septembra 2018. Jedálne lístky budú zverejnené posledný augustový týždeň.

   Noví stravníci a žiaci 1. ročníkov si môžu vyzdvihnúť čipy od 22.8.2018 u vedúcej ŠJ v čase 7.00-14.00.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Malá vedecká konferencia v Košiciach
   • ŠKD-Deň matiek
   • Prezentácie ročníkových prác v 4. A VIN
   • Slávik Slovenska 2018
   • Misska a missák ŠKD 2018
   • Prváci na divadelnom predstavení
   • Cestou patentu na Úrade priemyselného vlastníctva 4.A
   • Drôtovanie
   • IQ olympiáda