• Testovanie 5/2018

   • Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,

    aj v tomto šk. roku sa uskutoční Testovanie 5-2018 – 21.11.2018 z predmetov SJL a MAT.

    Všetky informácie týkajúce sa testovania (harmonogram, pomôcky, aj testy z predchádzajúcich rokov)  sú zverejnené na stránke www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

     • Celoslovenské kolo Pytagoriády.

      Celoslovenské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. júna 2018, kde sa žiak 7.A umiestnil na 3. mieste v kategórii 7. ročník a na 2. mieste v kategórii 8. ročník. Srdečne blahoželáme.

     • IQ olympiáda

      28.5. 2018 na Smolenickom zámku uskutočnilo celoslovenské finále IQ olympiády, kde nás reprezentovali 2 žiaci z 9.A . Jeden z nich sa umiestnil na výbornom 13. mieste. Srdečne blahoželáme.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

      Žiaci našej školy sa každý rok zapájajú do najväčšej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok riešilo zaujímavé matematické úlohy, v ktorých museli využiť aj logické myslenie 140 žiakov, z toho 112 žiakov I. stupňa a 28 žiakov II. stupňa.Úspešných riešiteľov máme 38. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

    • Malá vedecká konferencia v Košiciach
     • Malá vedecká konferencia v Košiciach

      V metropole východného Slovenska, v Košiciach, sa konala dňa 8.6.2018 celoslovenská prehliadka ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov, Malá vedecká konferencia. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci, Dominik Ferianc z 2.A s prácou Kamene okolo nás a Matúš Ďurian z 5.A s filmovou témou Grotesky. Svoje vedomosti prezentovali na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Zároveň mohli svoje výkony porovnať s rovesníkmi z iných škôl a inšpirovať sa od nich. Obom chlapcom a všetkým žiakom programu VIN želáme veľa dobrých nápadov a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Exkurzia ôsmakov v Poľsku

      Dňa 18.5.2018 sa žiaci VIII. ročníka zúčastnili náučného poznávacie zájazdu do poľského koncentračného tábora Auschwitz –Birkenau spojeného s návštevou mesta Krakow. Zájazd bol realizovaný v rámci experimentálneho projektu História učiteľkou života v spolupráci s OZ Nové tváre a podpory primátora mesta J.Noska. Cesta autobusom sa zmenila na pojazdu učebňu, kde si žiaci vypočuli veľa zaujímavosti z obdobia 2.sv. vojny. Náročnú prehliadku koncentračného tábora ukončila príjemné spoznávanie Starého mesta – Krakow.

    • Slávik Slovenska 2018
     • Slávik Slovenska 2018

      9.5. sa traja žiaci z našej školy zúčastnili okresného kola súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. Napriek ťažkej konkurencii sa v​šetci traja umiestnili v prvej trojke, každý vo svojej kategórii.

      I. kategória - Dominik Ferianc, 2.A - 3. miesto

      II. kategória - Saška Václavíková, 5.C - 2. miesto

     • Drôtovanie

      V máji si naši piataci vyskúšali drôtovanie a zároveň sa dozvedeli veľa nového z histórie tohto remesla. Každému žiakovi sa podarilo vytvoriť darček pre svoju mamičku. Ako sa im darilo pri práci si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • IQ olympiáda – regionálne kolo
     • IQ olympiáda – regionálne kolo

      V stredu, 09.05.2018 sa 4 naši najúspešnejší žiaci Andrej Špitalský, Vratko Hossa, Eduard Martinka a Matej Vinc zúčastnili regionálneho kola IQ olympiády. V tomto regióne sa do súťaže zapojilo 5 471 detí z troch krajov a to Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho. Z nich 80 najlepších postúpilo do regionálneho kola. V silnej konkurencii sa v regionálnom kole na 1. mieste umiestnil Andrej Špitalský z 9.A a postúpil do finále – celoslovenského kola. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a víťazovi srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia ôsmakov na Orave

      Dňa 2. mája 2018 sa ôsmy ročník vybral po stopách realistických autorov, Martina Kukučína a P.O.Hviezdoslava. Naše kroky viedli až na Oravu, kde sme v malebnej dedinke Jasenová navštívili rodný dom nášho významného prozaika M. Kukučína. Pochádzal zo skromných pomerov, ale napriek tomu vo svojom živote veľa dokázal. Robil česť nášmu národu až v ďalekej Argentíne a ako sám hovoril: "Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal." V neďalekom Dolnom Kubíne nás v Oravskom múzeu P.O.Hviezdoslava privítali nielen množstvom informácií o velikánovi našej literatúry, ale aj krásnym prednesom jeho najznámejších básní. Na záver sme navštívili miesto posledného odpočinku J.Matušku, nešťastného štúrovského básnika, ktorého si pripomíname vždy, keď počujeme text našej hymny. Exkurzia na Oravu nás presvedčila o tom, že niektoré veci je lepšie raz vidieť, ako dvakrát o nich počuť.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 24. 9. 2018
  • Fotogaléria

   • Malá vedecká konferencia v Košiciach
   • ŠKD-Deň matiek
   • Prezentácie ročníkových prác v 4. A VIN
   • Slávik Slovenska 2018
   • Misska a missák ŠKD 2018
   • Prváci na divadelnom predstavení
   • Cestou patentu na Úrade priemyselného vlastníctva 4.A
   • Drôtovanie
   • IQ olympiáda