• Testovanie 5/2018

   • Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,

    aj v tomto šk. roku sa uskutoční Testovanie 5-2018 – 21.11.2018 z predmetov SJL a MAT.

    Všetky informácie týkajúce sa testovania (harmonogram, pomôcky, aj testy z predchádzajúcich rokov)  sú zverejnené na stránke www.nucem.sk v časti Testovanie 5.


   • Farebne a zdravo

   • V týždni od 19.11. do 23.11. 2018 si spestrime novembrové dni farbami či zdravšou desiatou. Pridajte sa a príďte oblečení v danej farbe a prineste si k oblečeniu ladiace ovocie alebo zeleninu.
    Oblečme sa farebne, hravo a jedzme zdravo!
    • Jesenný zber papiera

    • Jesenný zber papiera bol ukončený, vyzbierali sme 11 422,5 kg papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. Vyhodnotenie zberu si môžete pozrieť TU

      
      
    • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.
     • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.

      Pri príležitosti storočnice vzniku ČSR Nadácia M.R.Štefánika, ktorá úzko spolupracuje s Ústavom politických vied SAV v Bratislave, inštalovala na našej škole panelovú výstavu s názvom „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920).“ Na 16 paneloch plných fotografií, máp a zaujímavého textu majú žiaci možnosť oboznámiť sa s udalosťami 1.svetovej vojny, formovaním a vystúpením československých légií, s okolnosťami vzniku ČSR a so životom a tragickou smrťou M.R Štefánika. Výstavu otvoril a žiakom 9.ročníka pútavou formou predstavil pán Ing. Pavol Šesták z Nadácie M.R.Štefánika. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z obdobia vzniku ČSR a z pôsobenia československých légií počas 1.svetovej vojny. Výstava bude prístupná všetkým žiakom našej školy až do 21.11.2018.

    • Vyhodnotenie halloweenskej výzdoby
     • Vyhodnotenie halloweenskej výzdoby

      Koncom októbra prebehlo hodnotenie halloweenskej výzdoby tried II. stupňa. Porota / učiteľ VYV + 6 žiakov / udeľovali body za tvorivosť, originalitu,zaujímavosť násteniek a celého priestoru tried, ale aj za poriadok a čistotu v triedach.

      Za ročníky najlepšie obstáli triedy: 5.A, 6.C, 7.A, 8.B a 9.C. Žiakom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzdoby svojej triedy zapojili.

    • Exkurzia deviatakov v Ostrave
     • Exkurzia deviatakov v Ostrave

      V októbri sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili dvojdňovej exkurzie v Ostrave. Ako prvý navštívili Veľký svet techniky, kde mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých moderných exponátov, interaktívnych pomôcok z oblasti fyziky, biológie, chémie, techniky, ale aj zo sveta civilizácie, medicíny a filmu. V popoludňajších hodinách sfárali do bane v Landekparku a prezreli si múzeum banského záchranárstva. Druhý deň strávili v U6- zaujímavej expozícii venovanej spracovaniu železa a ocele, vynálezom ľudstva a pokroku. Najviac ich asi zaujali staré automobily a trenažéry, ktoré si mohli vyskúšať. Ani ostravská ZOO nesklamala, hoci nám počasie neprialo a mrholilo. Myslím si, že exkurzia splnila svoj účel, žiakom sa páčilo a na Slovensko sa vrátili bohatší na nové vedomosti a zážitky.

     • Horehronské hry v atletike

      Na HH v atletike dosiahli naši žiaci výborné výsledky. Š. Godžák vybojoval 2. miesto v behu na 300M a v skoku do diaľky, Krestianko 2. miesto v chôdzi na 1000M, Krompaský bol 3. v behu na 1000m, Messerschmidtová vybojovala 2. miesto v behu na 800 a vytvorila nový rekord školy. Všetkým gratulujeme! Kompletné výsledky našich žiakov si môžete pozrieť v časti " Naše športové úspechy".

     • Plavecká štafeta

      Naše plavecké družstvá sa 28.9. zúčastnili na mestskej plaveckej štafete žiakov ZŠ. Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na 3. mieste, družstvo starších žiakov na 5. mieste. Gratulujeme!

     • Celoslovenské kolo Pytagoriády.

      Celoslovenské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. júna 2018, kde sa žiak 7.A umiestnil na 3. mieste v kategórii 7. ročník a na 2. mieste v kategórii 8. ročník. Srdečne blahoželáme.

     • IQ olympiáda

      28.5. 2018 na Smolenickom zámku uskutočnilo celoslovenské finále IQ olympiády, kde nás reprezentovali 2 žiaci z 9.A . Jeden z nich sa umiestnil na výbornom 13. mieste. Srdečne blahoželáme.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

      Žiaci našej školy sa každý rok zapájajú do najväčšej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok riešilo zaujímavé matematické úlohy, v ktorých museli využiť aj logické myslenie 140 žiakov, z toho 112 žiakov I. stupňa a 28 žiakov II. stupňa.Úspešných riešiteľov máme 38. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 15. 11. 2018
  • Fotogaléria

   • Výstava k 100. výročiu vzniku ČSR
   • Halloweenska výzdoba tried
   • Exkurzia deviatakov do Ostravy
   • Halloween a jeseň v ŠKD
   • Śarkaniáda v ŚKD
   • Prijímanie piatakov
   • Klub nadaných
   • Jesenná výzdoba školy na 1. stupni
   • ŠKD 6. a 8. - Výstava hračiek