• Jesenný zber papiera 2021

   • Vyhodnotenie

    1.stupeň

     

     

     

    Trieda

    Jednotlivec

    1. miesto

    2.D- 1123,2 kg

    2.D Michal Renčo  662,5 kg

    1. miesto

                 1.D- 580,2 kg

    1.D Kristína Šurianská 246 kg

    1. miesto

                 4.D- 488,1 kg

    4.D Dominik Surovec   243,6 kg

    2.stupeň

     

     

     

    Trieda

    Jednotlivec

    1. miesto

    6.A- 848,4 kg

    6.A Vivien Kubacká   401,5 kg

    1. miesto

    8.B- 816,5 kg

                 8.B Matúš Senko  351 kg

    1. miesto

    6.C- 260 kg

    8.B  Matej Peťko   235 kg

    ZŠ spolu = 9137,4 kg

    1.stupeň =     5415 kg

    2.stupeň =     3722,4 kg

     

    1. stupeň

     

    1. stupeň

     

     

    1.A – 81 kg

     

    5.A – 90,5 kg

     

    1.B – 285 kg

     

    5.B – 251 kg

     

    1.C – 257,8 kg

     

    5.C – 151,5 kg

     

    1.D – 580, 2 kg

     

    6.A – 848,4 kg

     

    2.A – 115,5 kg

     

    6.B – 118 kg

     

    2.B – 268 kg

     

    6.C – 260 kg

     

    2.C – 198 kg

     

    6.D – 82,5 kg

     

    2.D – 1123,2 kg

     

    7.A – 152 kg

      2.E - 151 kg    

     

    3.A – 248,4 kg

     

    7.B – 161 kg

     

    3.B – 318 kg

     

    7.C – 230,5 kg

     

    3.C – 427,9 kg

     

    8.A – 190 kg

     

    3.D – 244 kg

     

    8.B – 816,5 kg

     

    4.A – 291 kg

     

    8.C – 107,5 kg

     

    4.B – 104,5 kg

     

    9.A – 40 kg

     

    4.C – 384,4 kg

     

    9.B – 37 kg

     

    4.D – 488,1 kg

     

    9.C – 186 kg

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje