• 2017/2018


    • 28.5. 2018 na Smolenickom zámku uskutočnilo celoslovenské finále IQ olympiády, kde nás reprezentovali 2 žiaci z 9.A . A. Špitálsky (9.A)sa umiestnil na výbornom 13. mieste.


     9.5. sa traja žiaci z našej školy zúčastnili okresného kola  súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018.  Napriek ťažkej konkurencii sa v​šetci traja umiestnili  v prvej trojke, každý vo svojej kategórii.

     I. kategória - Dominik Ferianc, 2.A - 3. miesto

     II. kategória - Saška Václavíková, 5.C - 2. miesto

     III. kategória - Nikolka Kádašiová, 7.B - 2. miesto


     IQ olympiáda-regionálne kolo
     V stredu, 09.05.2018 sa 4 naši najúspešnejší žiaci Andrej Špitalský, Vratko Hossa, Eduard Martinka a Matej Vinc zúčastnili regionálneho kola IQ olympiády. V tomto regióne sa do súťaže zapojilo 5 471 detí z troch krajov a to Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho. Z nich 80 najlepších postúpilo do regionálneho kola. V silnej konkurencii sa v regionálnom kole na 1. mieste umiestnil Andrej Špitalský z 9.A a postúpil do finále – celoslovenského kola.


     10. a 11. apríla sa konalo v Prešove celoslovenské kolo Logickej olympiády. Intelektovo nadané deti sa tu stretli už po šiesty raz, aby si vyskúšali svoje sily v logickom, matematickom a priestorovom úsudku a vo verbálnom myslení. 10. apríla bol pre súťažiacich pripravený zaujímavý program v rekreačnom zariadení Zelený breh, 11. apríla súťažilo 130 detí na Pedagogickej fakulte v Prešove. Našu školu reprezentovali Miško Vigaš a Miško Bobok / I. stupeň / a Hanka Nárožná a Paulínka Kubincová / II. stupeň /. Gratulujeme Miškovi Vigašovi zo 4.A, ktorý vo svojej kategórii obsadil krásne 2. miesto.


     14.3. Pytagoriáda- okresné kolo

     kategória P3:  1. miesto : Balog Mathias

                                4. Brachnová Tatiana

                                5. Strapec Lukáš

                               7.  Kubacká Vivien

                                8. Bobok Michal

                                9. Töröková Eva

                               10. Chlebana Boris

     kategória P4:  1. miesto: Vigaš Michal Lev

                                    7. Peťko Matej

     kategória P5: 1. miesto: Vinc Matej

                                    2. Vigaš Michal Lev

                                    5. Chorvát Samuel

                                     10. Ďurian matúš

                                     15. Kotrč Martin

                                     29. Petrášová Kristína

     kategória P6: 6. miesto: Čellárová Sofia

                               9.-10. Pačová Lilien

                               9.-10. Chromiak Jakub

     kategória P7: 1. miesto: Cigler Martin

                               2. Zachar Tomáš Albert

     kategória P8: 1. miesto: Cigler Martin

                               7. Kubincová Paulína

      


      

     18.1.2018  okresné kole Olympiády v nemeckom jazyku - Martina Ciglerová(9.A)  3. miesto.

      


     5.12. Vianočné aranžovanie (CVČ BB)

     T. Vajcíková(6.C) - 3. miesto


     november 2017 - V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka T5-2017 naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky.

     SJL : 77,00%      (celoslovenský priemer  62,80%)   +14,2%

     MAT: 82,60%       (celoslovenský priemer 64,70%)   +17,9%


     24.11.2017 - medzinárodná súťaž Náboj. Štvorčlenné družstvá súťažili o to, kto vypočíta najviac úloh za 2 hodiny. Zo 686 družstiev z 3 štátov – Poľsko, Česko a Slovensko sa naše družstvo v zložení Ivana Medveďová z 9.B, Martin Cigler zo 7.A a Andrej Špitalský s Filipom Valockým z 9.A umiestnili na vynikajúcom 1. mieste.  Úspešne nás reprezentovalo aj druhé družstvo v zložení: Paulína Kubincová z 8.A, Martina Ciglerová, Ema Miháliková a  Michal Kuzma z 9.A. Toto družstvo sa v okresnom kole umiestnilo na 13. mieste. 


     25. 10. 2017 -  školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.  

     1. miesto - Andrej Špitálsky 9. A

     2. miesto - Ema Miháliková  9.A

     3. miesto - Martina Ciglerová  9. A