• PONUKA KRÚŽKOV PRE 1. STUPEŇ

    šk. rok  2018/2019

     

    Basketbalový – dievčatá Str. 13.30-15.30 

     

    Basketbalový – chlapci Štv. 13.30-15.00   

       

    Gymnastický Ut. 1. -  2.roč. 15.00-16.00 

                           Ut. 3. – 9.roč. 13.30 – 15.00

     

    Gymnastický 1. – 2.roč. Po. 14.00 – 15.30    

     

    Pohybové hry 3.- 4.roč. Po. 13.30 -15.00  

     

    Informatický  Po. 13.30 – 15.00

     

    Folklórik  Str. 13.30 - 15.00

     

    Spevácky 4. – 9.roč.  Po. 14.00 – 15.30                                                                                                       

       

     

     

     

    PONUKA KRÚŽKOV PRE 2. STUPEŇ

    šk. rok  2018/2019

     

    Strelecký Štv. 14.00-15.30   

    Ping – Pong Str. 13.30 – 15.00  

    Gymnastický Ut. 3. – 9. roč. 13.30 – 15.00     

    Floorbal  Pia. 14.00 – 15.30

    Matematický 8. – 9. roč. Po. 14.00 – 15.00

    Slovenčina v malíčku 7. roč. Str. 14.15 – 15.15

                                        8. roč. Ut. 14.00 – 15.00

    BIO - ENVIRO  Štv. 14.00 – 15.30

    Folklórik  Str. 13.30 - 15.00

    Spevácky 4. – 9. roč. Po. 14.00 – 15.30

    BOOMWHACKERS Ut. 14.00 – 15.30

    Krúžok varenia 5. – 6. roč. Str. 14.00 – 15.30

    Nebojme sa  Y 8. roč. Pia. 14.00 – 15.30                                                                 

     

     

                    VEDÚCI KRÚŽKOV PRE 1. STUPEŇ

    šk. rok  2018/2019

     

    Basketbalový – dievčatá ( K. Striešová )

     

    Basketbalový – chlapci  ( K. Striešová )

       

    Gymnastický    Ut. 1. -  2.roč.   ( M. Babiaková )

                             Ut. 3. – 9.roč. ( M. Babiaková )

     

    Gymnastický 1. – 2.roč. Po. ( R. Durec )    

     

    Pohybové hry 3.- 4.roč. -  ( M. Striešová )

     

    Informatický – ( R. Kršková )

     

    Folklórik – ( V. Václavíková )

     

    Spevácky 4. – 9.roč. – ( L. Feriancová )          

     

     

    VEDÚCI KRÚŽKOV PRE 2. STUPEŇ

    šk. rok  2018/2019

    Strelecký – ( M. Babiak )   

    Ping – Pong - ( R. Durec )    

    Gymnastický Ut. 3. – 9. roč. - ( M. Babiaková )     

    Floorbal  - ( P. Ferianc )

    Matematický – ( H. Bendíková )

    Slovenčina v malíčku 7. roč. – ( M. Adamcová )

                                       8. roč. – ( M. Adamcová )

    BIO - ENVIRO – ( A. Marušková )

    Folklórik  – ( V. Václavíková )

    Spevácky 4. – 9. roč. – ( L. Feriancová )          

    BOOMWHACKERS – ( L. Feriancová )          

    Krúžok varenia 5. – 6. roč. – ( D. Bozalková )

    Nebojme sa  Y 8. roč.  – ( A. Šubová )     

     

     

    Krúžky v ŠKD

    Svet v kocke - pondelok 15.00 - 16.00     Mgr. Dubjelová

    Tvorivček - 1. roč. - pondelok 15.00 - 16.00    Mgr. Miháliková

    Tvorivček - 2. roč. - pondelok 15.00 - 16.00    Mgr. Paralová

    Spevácko-pohybový  - utorok 15.00 - 16.00    Mgr. Plutková

    Kreatívny - streda 16.00-17.00   Kanzelsbergerová

    Florbal - štvrtok  15.00-16.00   PaedDr. Dorniak

    Ruský jazyk - štvrtok  15.00-16.00   Mgr. Bátovská