• Naši žiaci medzi oceneným žiakmi mesta .
     • Naši žiaci medzi oceneným žiakmi mesta .

     • Primátor mesta B. Bystrica Ján Nosko ocenil 30 žiakov banskobystrických ZŠ, ktorí dosiahli najvýraznejšie úspechy v školských súťažiach v školskom roku 2018/2019. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy - M. Cigler(8.A), najvýznamnejšie úspechy dosiahol v matematických a IQ súťažiach a A. Babiak(5.C), majster SR a banskobystrického kraja v gymnastickom 4-boji, významnou mierou sa zaslúžil o víťazstvá družstva gymnastov na majstrovstvách kraja a SR. Obidvom chlapcom gratulujeme a prajeme veľa ďaľších úspechov.

    • Celoštátne kolo Pytagoriády
     • Celoštátne kolo Pytagoriády

     • 5. a 6. júna 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo Pytagoriády. Náš žiak Martin Cigler z 8.A sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Srdečne gratulujeme!

     • Matematické a vedomostné súťaže

     • V školskom roku 2018/ 2019 sa naši žiaci opäť zapojili do celoslovenských matematických a vedomostných súťaží pod záštitou TALENTÍDY n.o. - MAKSÍK, VŠETKOVEDKO, MATEMATICKÝ KLOKAN. VO VŠETKOVEDKOVI súťažilo 75 žiakov, 23 súťažiacich bolo úspešných a Všetkovedkom školy sa stal žiak z I.A triedy. V MATEMATICKOM KLOKANOVI súťažilo 192 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 64 a Školským šampiónom sa stal žiak III.A triedy.          Celoročnú súťaž MAKSÍK riešilo 27 žiakov a  Najmúdrejšími Maksáčikmi sa stalo 9 riešiteľov.                                                                                                          Ďakujem všetkým rodičom, ktorí umožnili svojim deťom rozvíjať ich nadanie, nadobudnuté vedomosti a šikovnosť. Všetkým súťažiacim prajem krásne prázdniny plné zaujímavých zážitkov a teším na spoluprácu v budúcom školskom roku.

    • Malá vedecká konferencia pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
     • Malá vedecká konferencia pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

     • Na Malej vedeckej konferencii pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorá sa tento rok konala v Ružomberku našu školu reprezentovali so svojimi ročníkovými prácami žiaci : Manuel Marzán Rodriguez zo 4.A triedy s prácou ROBOTIKA a Sofia Čellárová zo 7. A triedy s prácou KATASTROFY ĽUDSKÉHO TELA. 

             

    • Putovanie medenou Banskou Bystricou.
     • Putovanie medenou Banskou Bystricou.

     • Dňa 5.6.2019 sa družstvo 9.ročníka v zložení B.Bartošová (9.A) , Ľ.Halvoň a J.Horniak (9.B) zúčastnili XVII. ročníka vedomostnej súťaže Putovanie medenou Banskou Bystricou. Riešili vedomostný kvíz a navštívili národnú pamiatku, obec Kalište. Družstvo našej ZŠ obsadilo krásne 2.miesto. Gratulujeme!

    • Úspech na florbalovom turnaji mix tímov
     • Úspech na florbalovom turnaji mix tímov

     • Žiaci 1.stupňa našej školy zvíťazili na florbalovom turnaji mix tímov banskobystrických základných škol a obhájili tak minuloročné prvenstvo. Školu úspešne reprezentovali žiaci 4.B - P. Illés, Z. Lukáčová a zo 4. C - D.Končír, D.Guĺak, P.Sokol, V. Pecník, M.Kucka,D.Šípková, E. Francistyová a T. Švantnerová. Gratulujeme a ďakujeme p.učiteĺke Mirke Striešovej za skvelú prípravu mix tímu!

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje