• Krajské kolo v šachu
     • Krajské kolo v šachu

     • Na KK v zrýchlenom šachu naše družstvo vybojovalo 1. miesto. Reprezentovali nás: Mikušová 6.A, Mikuš, L. Strapec 4.A, Ďurovka 4.B, T. Strapec 2.D. Vo svojich kategóriách bola Mikušová na 2. mieste, Ďurovka na 3. mieste. Gratulujeme.

    • Medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior
     • Medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior

     • V piatok 22. 11. 2019 sa konala medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior. Žiaci ZŠ Ďumbierska na nej už tradične dosahujú výborné výsledky. Tento rok nám veľkú radosť urobili oba tímy.                Družstvo žiakov 8.A - Matúš Boleček, Zuzana Gregorová, Dávid Hlôška, Jakub Chromiak – získalo celkové víťazstvo v náročnej konkurencii 905 tímov zo Slovenska, Poľska a Česka.                                                                                  Družstvo tvorené Martinom Ciglerom (9.A), Samuelom Kotrčom (9.A), Matejom Gálfym (9.B) a Tomášom Krompaským (9.C) obsadilo celkové 4. miesto.

      Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Cesta slovenskou históriou
     • Cesta slovenskou históriou

     • V piatok 22.11. zavítala na našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia „Via historica“ so svojím programom „Cesta slovenskou históriou.“ Žiaci sa v náučnom predstavení preniesli do obdobia Samovej ríše, Veľkej Moravy, tatárskych a tureckých vpádov. Zábavnou a netradičnou formou si žiaci rozšírili svoje poznatky o slovenskej histórii.

    • Výstava o M.R. Štefánikovi na našej škole
     • Výstava o M.R. Štefánikovi na našej škole

     • Nadácia M.R.Štefánika so sídlom v Bratislave inštalovala na našej škole výstavu s názvom Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik. Výstava je venovaná životu a odkazu významnej osobnosti našich národných dejín. Výstavu otvorili a predstavili pán Ing. Pavel  Šesták a pán PhDr. Ferdinand  Vrábel. Žiaci majú možnosť prezrieť si  výstavu až do 2.decembra.

    • Okresné kolo v basketbale
     • Okresné kolo v basketbale

     • Naše družstvá chlapcov a dievčat úspešne bojovali na OK v basketbale. Chlapci zvíťazili, dievčatá skončili na 2. mieste. Obidve družstvá postúpili na krajské majstrovstvá. Gratulujeme!

    • Naši žiaci na Týždni vedy na Fakulte prírodných vied UMB
     • Naši žiaci na Týždni vedy na Fakulte prírodných vied UMB

     • V rámci Týždňa vedy na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici sa žiaci 6.A, 7.A a 8.A triedy mali možnosť zúčastniť na interaktívnej hodine fyziky v laboratóriu. Okrem zaujímavých demonštračných pokusov mohli niektoré experimenty zrealizovať sami, alebo aktívne pomáhať ako asistenti vyučujúcim z katedry fyziky. 

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Zapojenie našej školy do 10.ročníka projektu Záložka do knihy spája školy sme úspešne ukončili zaslaním 77 kusov záložiek žiakom družobnej školy  v Úľanoch nad Žitavou. Veríme, že záložky sa im páčili a potešili ich.

    • Okresné kolo v šachu
     • Okresné kolo v šachu

     • Dňa 6.novembra 2019 sa zúčastnili naši žiaci M. Ďurovka, A. Mikuš, L. Strapec, T. Strapec a M. Mikušová na OK v šachu. Urobili nám veľkú radosť, lebo ich zásluhou  sme získali 1.miesto v hodnotení škôl.Úspešní boli aj v hodnotení jednotlivcov: Lukáš Strapec sa umiestnil na 2.mieste, Marek Ďurovka v konečnom poradí skončil na  4.mieste,Alexander Mikuš sa umiestnil na 5. mieste. V kategórii dievčat  Martina Mikušová  skončila na 3. mieste.Všetkým blahoželáme.

    • Exkurzia v Nitre
     • Exkurzia v Nitre

     • V posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami sa žiaci 7. ročníka vybrali po stopách  Pribinu, Rastislava a Svätopluka  v historickom centre Nitry. Ich putovanie a pátranie po hradnom poklade viedla pani sprievodkyňa , ktorá žiakom porozprávala  množstvo zaujímavých informácií z obdobia Veľkej Moravy. Svoje znalosti z architektúry si doplnili v Katedrále sv. Emeráma, kde mohli obdivovať románsky, gotický a barokový štýl. Svoju púť ukončili v Diecéznom múzeu, kde okrem pokladu- teda sladkej odmeny - objavili i cenné písomnosti z veľkomoravského obdobia. Históriou dýchajúca Nitra očarila všetkých účastníkov exkurzie.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje