• Lesk a sláva Thurzovcov
     • Lesk a sláva Thurzovcov

     • Dňa 30.1. sa siedmaci zúčastnili zážitkového vyučovania dejepisu v Thurzovom dome, kde im Ján Thurzo porozprával svoj životný príbeh a vysvetlil fungovanie Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá bola najväčším a najmodernejším baníckym podnikom v Európe v 15. a 16. storočí zameraným na ťažbu a spracovanie medi.

     • Testovanie T-5

     •  

      Naši piataci aj v tohtoročnom testovaní T5 - 2019 dosiahli výborné výsledky. 

      V matematike 80,1 % ( priemerná úspešnosť v SR 63,4 % ) a v slovenskom jazyku 77,6 % ( priemerná úspešnosť v SR 64,8 %).

    • Žiacky školský ples
     • Žiacky školský ples

     • V piatok 10.1.2020 žiaci 8. a 9.ročníkov otvorili fašiangové obdobie. Plesom žiakov sme vstúpili do času zábav a veselosti. Na podujatí nechýbala dobrá nálada, skvelá hudba i rozmanité súťaže. Ďakujeme žiakom  za prípravu skvelej akcie. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje