• Zážitkové vyučovanie dejepisu
     • Zážitkové vyučovanie dejepisu

     • V piatok 7.2. sa ôsmaci zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu na tému Holokaust, ktorý organizovalo občianske združenie Post Bellum. Žiaci mali možnosť prežiť cez konkrétne ľudské osudy  atmosféru napätia a strachu, ktorá panovala v Európe pred vypuknutím 2. svetovej vojny a uvedomiť si nebezpečenstvo neznášanlivosti a antisemitizmu v spoločnosti. Všetci sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré prispeli k rozvoju komunikačných a argumentačných zručností žiakov a ich schopnosti kriticky myslieť.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje