• Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sme aj tento rok zaslali výtvarné práce našich žiakov. Súťaže sa zúčastňujeme každoročne a aj tento rok sa tešíme z dvoch ocenených prác v OK. Obe práce postupujú do celoslovenského kola súťaže. Srdečne gratulujeme úspešným autorkám víťazných prác, Zuzke Gregorovej z 8.A a Sabínke Jablonskej z 9.A .

    • Fašiangy na našej škole
     • Fašiangy na našej škole

     • Aj tento rok, hoci o niečo skôr, zabavili naši siedmaci svojich spolužiakov veselým fašiangovým sprievodom s tradičnými maskami. Fašiangovníkom sa ušlo niekoľko sladkostí do košíka, ale aj kus slaninky, či ovocia. Tiež potešili malých škôlkárov v MŠ Sásovská cesta a deti zo špeciálnej ZŠ na Ďumbierskej 15. 

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje