• OFFICE 365 pre pedagógov a žiakov
     • OFFICE 365 pre pedagógov a žiakov

     • Naši pedagógovia a žiaci môžu využívať školskú licenciu aplikácie OFFICE 365. Po prihlásení na stránke www.office.com alebo po kliknutí na odkaz OFFICE 365 na našej stránke v časti "žiaci a rodičia" môžu využívať všetky súčasti aplikácie-webové rozhranie WORD, EXCEL, PPT a iné. Môžu vytvárať, editovať, online zdielať dokumenty, prezentácie, komunikovať medzi sebou a veľa iných činností. S prácou v tejto aplikácii sa žiaci budú zoznamovať na hodinách INF.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje