• IQ Olympiáda
     • IQ Olympiáda

     • 73 žiakov našej školy riešilo v apríli obľúbenú IQ olympiádu. Túto súťaž, už po desiaty rok, organizuje MENSA Slovensko a naši žiaci sa na nej každoročne úspešne zúčastňujú. Tento rok sa podarilo, v konkurencii 9 222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska, prebojovať Martinke Mikušovej a Matejovi Vincovi z 8.A spolu s Filipom Krestiankom z 9.A do oblastného kola (stredné Slovensko). V tomto kole sa im taktiež veľmi darilo – obaja chlapci sú finalistami celonárodného kola a Martinke, žiaľ, ušiel postup len o vlások. Chlapcom budeme 1. júna všetci držať päste, aby sa im darilo aj vo finále.

    • Projekt ENTER
     • Projekt ENTER

     • Na hodinách informatiky sa snažíme rozvíjať digitálne zručnosti žiakov aj prostredníctvom zapojenia školy do projektu ENTER – od Nadačného fondu Telekom. Na hodinách žiaci pracujú s edukačnými doskami micro:bit a jeho rozšíreniami. Žiaci si  rozvíjajú algoritmické myslenie, zoznamujú sa s logickými obvodmi, STEAM výučbou. Fotografie z práce žiakov na hodinách si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • Čo vieš o hviezdach?

     • V krajskom kole súťaže “ Čo vieš o hviezdach?” naši žiaci opäť bodovali: v 1. kategórii získala 1. miesto Vivien Kubacká - 5.A, v 2. kategórii obsadil 2. miesto Michal Darida -7.A a 3. miesto Samuel Chorvát - 8.A.

      Srdečne gratulujeme!

    • Úspech našej zahraničnej žiačky
     • Úspech našej zahraničnej žiačky

     • Naša zahraničná žiačka Yulia Colinet(3.D) bola ocenená diplomom z Ministerstva školstva SR.  Jej príbeh je uverejnený v knihe Slovenské rozprávky z celého sveta, do ktorej prispievali deti zahraničných Slovákov. Tohto roku bola Yulia úspešná, podarilo sa jej zvíťaziť aj v súťaži slovenské jazykolamy, kde boli účastníci z 12 krajín.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje