• Školské kolo prezentácií ročníkových prác
     • Školské kolo prezentácií ročníkových prác

     • Vo štvrtok,24.6. sa konalo školské kolo prezentácií ročníkových prác. Súčasťou štúdia všetkých žiakov VIN tried je ich celoročná práca na vybranej téme, ktorú potom prezentujú pred svojimi spolužiakmi. Tohtoročného školského kola sa zúčastnili:

      Veronika Helmová a Dominik Ferianc z 5.A, 

      Laura Kochelková a Manuel Marzán-Rodríguez zo 6.A,  

      Michal Vigaš a Michal Darida zo 7.A,

      Martina Mikušová a Silvia Vrbovská z 8.A,

      Matúš Boleček a Ľubomír Sepeši z 9.A.

      15-členná porota pozostávajúca zo 4 učiteľov a 11 žiakov mala naozaj ťažkú úlohu vybrať spomedzi všetkých prezentujúcich len troch, pretože všetky práce boli veľmi zaujímavé a poučné.  Nakoniec sa rozhodli nasledovne:

      3. miesto - Silvia Vrbovská - 8.A  - Neočakávané úmrtia troch najväčších Slovákov

      2. miesto - Martina Mikušová - 8.A - Od kresby po 3D model

      1. miesto - Dominik Ferianc - 5.A - Editácia videa

      Víťazom blahoželáme a všetkým prezentujúcim ďakujeme za príjemný zážitok.

     • Vyhodnotenie zberu papiera za rok 2021

     • Spolu sa nám podarilo za školu nazbierať  19 518 kg.

      Zapojilo sa 45 % žiakov.

      Na záchranu jedného veľkého stromu je treba 125 kg papiera.
      Spoločne sme zachránili v tomto roku 156 stromov!   

      Výsledky po ročníkoch si môžete pozrieť  TU

      Všetkým zapojeným žiakom, rodičom a kolegom ako aj oceneným ďakujeme.

     • Banskobystrické pierko 2021

     • Krásne 2. miesto a ocenenie čitateľov získal Ľubomír Sepeši(9.A) za slová navlečené na niť poézie v súťaži Banskobystrické pierko 2021. Pred očami nám vyrástol nádejný básnik, o ktorom budeme v budúcnosti ešte veľa počuť. Želáme mu, aby nestratil inšpiráciu a chuťaj naďalej šíriť krásu písaného slova. Srdečne gratulujeme!

    • Banskobystrické pierko
     • Banskobystrické pierko

     • Naše žiačky L. Kontrišová, P.Danihelová, N. Riedlová(2.B), E. Flaugnatti(3.A), P. Fatkulinová, E. Lalíková, S. Raganová(3.D) sa zúčastnili okresnej literárnej súťaže BANSKOBYSTRICKÉ PIERKO a získali krásne 2.miesto. Gratulujeme!

     • Logická olympiáda intelektovo nadaných detí

     • Všetci žiaci VIN tried našej školy sa každoročne zúčastňujú tejto súťaže. Do tohoročného celoslovenského finále sa z I. stupňa prebojovali Adam Paškala a Tobias Sklenka. Umiestnili sa na 18. a 20. mieste.  Z II. stupňa olympiádu riešili Matej Vinc a Andrej Kuzma, ktorí sa umiestnili na 8. a 22. mieste. Všetkým finalistom blahoželáme.

     • MDD 2. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD 2. stupeň.

      Pohrali sme sa, pospievali, potancovali, porozprávali, poopekali, čo to pojedli aj sladké .... ale to nadšenie

      Strávené príjemné triedne chvíle v prírode a spolu. Ako málo stačí k úprimnej detskej radosti ...

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje