• Úspech našich šachistov

     • V decembri sa žiaci našej školy zúčastnili  na Majstrovstvách kraja ZŠ v šachu (online turnaje). Za chlapcov  sa zúčastnili Lukáš Strapec (3.miesto), Marek Ďurovka (5.miesto), Alexander Mikuš (13.miesto), Tomáš Strapec(18.miesto)

      Za dievčatá : Martina Mikušová (5.miesto)

      Ako družstvo : Martina Mikušová a Lukáš Strapec - obsadili krásne druhé miesto.

      Z každej kategórie postupujú na Majstrovstvá SR prví desiati.  

      Všetkým blahoželáme k úspechu a prajeme veľa šťastných ťahov v ďalších kolách.

     • Úspech našich žiakov v matematickej súťaži

     • Aj počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zapájajú do rôznych súťaží. Vo štvrtok 12. novembra sa až deväť tímov z našej školy zapojilo do online tímovej matematickej súťaže MaSo Online, organizovanej Matematicko -fyzikálnou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. Nešlo len o počítanie príkladov. Za vyriešené úlohy získali tímy možnosť urobiť ťahy v strategickej hre, ktoré boli hlavným zdrojom bodov do celkového hodnotenia.

      V rebríčku základných škôl vybojovali tímy našich žiakov prvé dve miesta.

      V celkovom hodnotení, spomedzi 395 tímov, obsadili naši ôsmaci – Matej Vinc, Oto Motyčka, Samuel Chorvát – skvelé 6. miesto.

      Tím deviatakov – Zuzana Gregorová, Šimon Šesták, Patrik Hadžega obsadil výborné 13. miesto.

      Srdečne gratulujeme.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Žiaci z II.stupňa sa aj tento rok s chuťou pustili do realizácie 11.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a v rámci projektu vytvorili desiatky krásnych a nápaditých záložiek. Tento rok nás projekt "spojil" so ZŠ Teodora J. Moussona v Michalovciach a až 150 žiakov z tejto školy dostalo záložku do svojej knihy. Veľké ďakujem patrí všetkým našim žiakom za ich kreatívny prístup pri tvorbe záložiek. Sprievodný list a časť záložiek si môžete pozrieť v galérii.  

    • Zaujímavé hodiny informatiky
     • Zaujímavé hodiny informatiky

     • V piatok 16.10. zažili naši žiaci zaujímavé hodiny informatiky. V spolupráci s PaedDr.Voštinárom, PhD. z katedry informatiky FPV UMB v B Bystrici si žiaci vyskúšali zaujímavé aktivity. Pomocou doskovej programovacej hry Scottie Go! žiaci pomáhali pomocou programovania robotovi Scottie postaviť jeho vesmírnu loď, aby sa mohol vrátiť na svoju planétu. V rámci online prostredia Makecode Arcade si žiaci naprogramovali dve 2D hry, ktoré následne nahrali do konzoly Kitronik Arcade. Pomocou robotov Ozobot EVO si žiaci piateho a siedmeho ročníka nakreslili dráhy, po ktorých Ozobot chodil a naprogramovali mu rôzne činnosti, ktoré pri pohybe robil. Osmaci si vyskúšali programovať robotov mBot a mBot Ranger – zapnutie stretávacích svetiel, smerovky, trúbu a následne pohyb robotov (áut). Tieto aktivity žiakov veľmi zaujali. Veríme, že sa takýto zaujímavý deň ešte čoskoro zopakuje.

    • Deň kroja
     • Deň kroja

     • Pri príležitosti Dňa kroja sme si v našich triedach, prostredníctvom prezentácií a rôznych aktivít, ktoré nám pani učiteľky pripravili, pripomenuli tradičné ľudové oblečenie, zatancovali, zaspievali ľudové piesne a zaspomínali na Radvanský jarmok, keďže  sme ho tento rok nemohli osobne navštíviť.

    • Úspech našich mladých šachistov
     • Úspech našich mladých šachistov

     • V Topolčanoch sa v dňoch 11-13. 9. 2020 konali MSR Slovenska v rapid šachu družstiev i jednotlivcov. ZŠ Ďumbiersku skvele reprezentovali 3 naši žiaci: Lukáš Strapec, Marek Ďurovka a Tomáš Strapec. Lukáš s Marekom boli členmi víťazného družstva ml.žiakov ŠK Junior CVČ BB na 1. a 2. šachovnici, kde každý získal plný počet 7 bodov. Tomáš, 3.D si zahral v druhom bystrickom družstve kde reprezentoval na 3. šachovnici.       V súťaži jednotlivcov sa Majstrom Slovenska v rapid šachu pre kategóriu C10 stal Lukáš Strapec, 5.A a bronz získal Marek Ďurovka z 5. B.

    • OFFICE 365 pre pedagógov a žiakov
     • OFFICE 365 pre pedagógov a žiakov

     • Naši pedagógovia a žiaci môžu využívať školskú licenciu aplikácie OFFICE 365. Po prihlásení na stránke www.office.com alebo po kliknutí na odkaz OFFICE 365 na našej stránke v časti "žiaci a rodičia" môžu využívať všetky súčasti aplikácie-webové rozhranie WORD, EXCEL, PPT a iné. Môžu vytvárať, editovať, online zdielať dokumenty, prezentácie, komunikovať medzi sebou a veľa iných činností. S prácou v tejto aplikácii sa žiaci budú zoznamovať na hodinách INF.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sme aj tento rok zaslali výtvarné práce našich žiakov. Súťaže sa zúčastňujeme každoročne a aj tento rok sa tešíme z dvoch ocenených prác v OK. Obe práce postupujú do celoslovenského kola súťaže. Srdečne gratulujeme úspešným autorkám víťazných prác, Zuzke Gregorovej z 8.A a Sabínke Jablonskej z 9.A .

    • Fašiangy na našej škole
     • Fašiangy na našej škole

     • Aj tento rok, hoci o niečo skôr, zabavili naši siedmaci svojich spolužiakov veselým fašiangovým sprievodom s tradičnými maskami. Fašiangovníkom sa ušlo niekoľko sladkostí do košíka, ale aj kus slaninky, či ovocia. Tiež potešili malých škôlkárov v MŠ Sásovská cesta a deti zo špeciálnej ZŠ na Ďumbierskej 15. 

    • Zážitkové vyučovanie dejepisu
     • Zážitkové vyučovanie dejepisu

     • V piatok 7.2. sa ôsmaci zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu na tému Holokaust, ktorý organizovalo občianske združenie Post Bellum. Žiaci mali možnosť prežiť cez konkrétne ľudské osudy  atmosféru napätia a strachu, ktorá panovala v Európe pred vypuknutím 2. svetovej vojny a uvedomiť si nebezpečenstvo neznášanlivosti a antisemitizmu v spoločnosti. Všetci sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré prispeli k rozvoju komunikačných a argumentačných zručností žiakov a ich schopnosti kriticky myslieť.

    • Lesk a sláva Thurzovcov
     • Lesk a sláva Thurzovcov

     • Dňa 30.1. sa siedmaci zúčastnili zážitkového vyučovania dejepisu v Thurzovom dome, kde im Ján Thurzo porozprával svoj životný príbeh a vysvetlil fungovanie Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá bola najväčším a najmodernejším baníckym podnikom v Európe v 15. a 16. storočí zameraným na ťažbu a spracovanie medi.

     • Testovanie T-5

     •  

      Naši piataci aj v tohtoročnom testovaní T5 - 2019 dosiahli výborné výsledky. 

      V matematike 80,1 % ( priemerná úspešnosť v SR 63,4 % ) a v slovenskom jazyku 77,6 % ( priemerná úspešnosť v SR 64,8 %).

    • Žiacky školský ples
     • Žiacky školský ples

     • V piatok 10.1.2020 žiaci 8. a 9.ročníkov otvorili fašiangové obdobie. Plesom žiakov sme vstúpili do času zábav a veselosti. Na podujatí nechýbala dobrá nálada, skvelá hudba i rozmanité súťaže. Ďakujeme žiakom  za prípravu skvelej akcie. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    • Najnovšie hodnotenie škôl
     • Najnovšie hodnotenie škôl

     • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil čerstvé rebríčky slovenských škôl, ktoré doplnili o najnovšie údaje. Naša škola obhájila miesto medzi top 10 na Slovensku, dosiahli sme 8. miesto medzi 675 hodnotenými školami. Medzi ZŠ Banskobystrického kraja sme sa umiestnili na 2. mieste.

    • Štart TV Ďumbier
     • Štart TV Ďumbier

     • Dňa 17.12.2019, slávnostným krstom, spustila svoje vysielanie naša školská televízia  TV ĎUMBIER .V jej vysielaní vám budeme prinášať aktuality o živote na našej škole.

    • Minibasketshow 2019
     • Minibasketshow 2019

     • Na regionálnom kole Minibasketshow 2019 sa naším mladým basketbalistom opäť podarilo zvíťaziť a postúpiť do celoslovenského kola. Gratulujeme!

    • Exkurzia do predvianočnej Viedne
     • Exkurzia do predvianočnej Viedne

     • Ako už po mnohé roky, aj tento rok naši žiaci, nemčinári, navštívili 4.12.2019, v rámci exkurzie, predvianočnú Viedeň. Taktiež mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie z histórie a súčasnosti Rakúska. Absolvovali krátku prehliadku centra Viedne aj s jej pamätihodnosťami. Navštívili Technické múzeum a záver exkurzie patril návšteve vianočných trhov pred radnicou, kde žiaci mali možnosť zažiť pravú viedenskú vianočnú atmosféru. 

    • Burza - Dajme veciam druhú šancu
     • Burza - Dajme veciam druhú šancu

     • Už tradične sa na našej škole v zimnom období konáva burza oblečenia, športových potrieb, hračiek  a kníh. Ani tento rok nebolo inak. Žiaci našej školy, rodičia aj učitelia sa pustili do práce a pripravili na predaj množstvo vecí, ktorým sme takto dali druhú šancu. Burza sa stretla s dobrým ohlasom, čo nás veľmi teší. Výťažok z burzy sa použije na nákup kníh a učebných pomôcok.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a podporili ekologické aktivity našej školy.

    • Banskobystrický Matboj 2019
     • Banskobystrický Matboj 2019

     • Žiaci našej školy boli opäť úspešní v matematickej súťaži. Dňa 29. novembra 2019 sa konal Banskobystrický Matboj 2019. Táto matematická súťaž je určená pre štvorčlenné tímy zložené zo žiakov piatych až deviatych ročníkov základných škôl Banskobystrického kraja. Deti  súťažili v riešení matematických úloh, ktorých správne riešenia im umožnili vykonať ťahy v strategickej hre. Každý ročník mal vytvorenú samostatnú kategóriu. V každej z nich zvíťazilo družstvo žiakov ZŠ Ďumbierska. Gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje