• Krajské kolo v šachu
     • Krajské kolo v šachu

     • Na KK v zrýchlenom šachu naše družstvo vybojovalo 1. miesto. Reprezentovali nás: Mikušová 6.A, Mikuš, L. Strapec 4.A, Ďurovka 4.B, T. Strapec 2.D. Vo svojich kategóriách bola Mikušová na 2. mieste, Ďurovka na 3. mieste. Gratulujeme.

    • Medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior
     • Medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior

     • V piatok 22. 11. 2019 sa konala medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž družstiev Náboj Junior. Žiaci ZŠ Ďumbierska na nej už tradične dosahujú výborné výsledky. Tento rok nám veľkú radosť urobili oba tímy.                Družstvo žiakov 8.A - Matúš Boleček, Zuzana Gregorová, Dávid Hlôška, Jakub Chromiak – získalo celkové víťazstvo v náročnej konkurencii 905 tímov zo Slovenska, Poľska a Česka.                                                                                  Družstvo tvorené Martinom Ciglerom (9.A), Samuelom Kotrčom (9.A), Matejom Gálfym (9.B) a Tomášom Krompaským (9.C) obsadilo celkové 4. miesto.

      Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Cesta slovenskou históriou
     • Cesta slovenskou históriou

     • V piatok 22.11. zavítala na našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia „Via historica“ so svojím programom „Cesta slovenskou históriou.“ Žiaci sa v náučnom predstavení preniesli do obdobia Samovej ríše, Veľkej Moravy, tatárskych a tureckých vpádov. Zábavnou a netradičnou formou si žiaci rozšírili svoje poznatky o slovenskej histórii.

    • Výstava o M.R. Štefánikovi na našej škole
     • Výstava o M.R. Štefánikovi na našej škole

     • Nadácia M.R.Štefánika so sídlom v Bratislave inštalovala na našej škole výstavu s názvom Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik. Výstava je venovaná životu a odkazu významnej osobnosti našich národných dejín. Výstavu otvorili a predstavili pán Ing. Pavel  Šesták a pán PhDr. Ferdinand  Vrábel. Žiaci majú možnosť prezrieť si  výstavu až do 2.decembra.

    • Okresné kolo v basketbale
     • Okresné kolo v basketbale

     • Naše družstvá chlapcov a dievčat úspešne bojovali na OK v basketbale. Chlapci zvíťazili, dievčatá skončili na 2. mieste. Obidve družstvá postúpili na krajské majstrovstvá. Gratulujeme!

    • Naši žiaci na Týždni vedy na Fakulte prírodných vied UMB
     • Naši žiaci na Týždni vedy na Fakulte prírodných vied UMB

     • V rámci Týždňa vedy na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici sa žiaci 6.A, 7.A a 8.A triedy mali možnosť zúčastniť na interaktívnej hodine fyziky v laboratóriu. Okrem zaujímavých demonštračných pokusov mohli niektoré experimenty zrealizovať sami, alebo aktívne pomáhať ako asistenti vyučujúcim z katedry fyziky. 

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Zapojenie našej školy do 10.ročníka projektu Záložka do knihy spája školy sme úspešne ukončili zaslaním 77 kusov záložiek žiakom družobnej školy  v Úľanoch nad Žitavou. Veríme, že záložky sa im páčili a potešili ich.

    • Okresné kolo v šachu
     • Okresné kolo v šachu

     • Dňa 6.novembra 2019 sa zúčastnili naši žiaci M. Ďurovka, A. Mikuš, L. Strapec, T. Strapec a M. Mikušová na OK v šachu. Urobili nám veľkú radosť, lebo ich zásluhou  sme získali 1.miesto v hodnotení škôl.Úspešní boli aj v hodnotení jednotlivcov: Lukáš Strapec sa umiestnil na 2.mieste, Marek Ďurovka v konečnom poradí skončil na  4.mieste,Alexander Mikuš sa umiestnil na 5. mieste. V kategórii dievčat  Martina Mikušová  skončila na 3. mieste.Všetkým blahoželáme.

    • Exkurzia v Nitre
     • Exkurzia v Nitre

     • V posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami sa žiaci 7. ročníka vybrali po stopách  Pribinu, Rastislava a Svätopluka  v historickom centre Nitry. Ich putovanie a pátranie po hradnom poklade viedla pani sprievodkyňa , ktorá žiakom porozprávala  množstvo zaujímavých informácií z obdobia Veľkej Moravy. Svoje znalosti z architektúry si doplnili v Katedrále sv. Emeráma, kde mohli obdivovať románsky, gotický a barokový štýl. Svoju púť ukončili v Diecéznom múzeu, kde okrem pokladu- teda sladkej odmeny - objavili i cenné písomnosti z veľkomoravského obdobia. Históriou dýchajúca Nitra očarila všetkých účastníkov exkurzie.

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia vzniku ZŠ Ďumbierska

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia vzniku ZŠ Ďumbierska sa konala na UMB v aule Beliana. Tá sa v piatok 25.10.  zaplnila do posledného miesta a dýchala úžasnou atmosférou. Jedinečný kultúrny program žiakov školy bol popretkávaný videami zo symbolického výstupu zamestnancov ZŠ, žiakov a rodičov na vrchol najvyššieho štítu Nízkych Tatier Ďumbier a spomienkami či pozdravmi bývalých učiteľov i žiakov. Na pódiu sa tancovalo a spievalo v ľudovom i modernom štýle, ale aj v zbore, skvelé vystúpenia si pripravili mladí basketbalisti a gymnasti, zaujali scénky aj v cudzích jazykoch. Je neuveriteľné, čo všetko dokážu žiaci zo ZŠ Ďumbierska. Ich vystúpenia ocenilo nadšené publikum častým potleskom a skandovaním. Bol to nádherný doslova umelecký zážitok, klobúk dolu pred účinkujúcimi a ich pedagógmi. Vyvrcholením slávnostnej akadémie bolo spontánne poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ZŠ Ďumbierska počas jej 40 – ročnej histórie.

      Bystricoviny, 26.10.2019

    • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera
     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

     • Podarilo sa nám nazbierať 14 841 kg papiera. Žiaci 1. stupňa priniesli 9 857 kg, žiaci 2. stupňa 4984 kg. Výsledky po ročníkoch si môžete pozrieť v časti " O škole".

    • Exkurzia deviatakov v Ostrave
     • Exkurzia deviatakov v Ostrave

     • Koncom septembra sme sa zúčastnili exkurzie v Ostrave. Navštívili sme areál Vítkovických železiarní, ktorý sa zmenil na moderné múzeum, centrum vedy a kultúry. Mali sme možnosť vidieť Malý svet techniky- U6, kde sme si mohli vyskúšať staré mechanizmy, automobily, trenažéry, videli sme, ako sa vyvíjali a zdokonaľovali stroje, ako sa vyrábalo železo a mnoho iného. Popoludnie sme strávili v Hasičskom múzeu, ktoré zaujalo historickými striekačkami, prilbami, ale aj modernou technikou, ktorú hasiči využívajú pri zachraňovaní ľudí pri autonehodách. Druhý deň exkurzie bol venovaný Veľkému svetu techniky. Videli sme pekný 3D film o oceánoch a niektorí z nás si vyskúšali chemické pokusy na vlastnej koži. Mohli sme si individuálne prejsť rozsiahlu expozíciu a zastaviť sa pri tých exponátoch, ktoré nás zaujímali. Boli tu interaktívne exponáty o ľudskom tele, o zvieratách, exponáty vysveľujúce fyzikálne a chemické deje, vznik vesmíru a mnoho iného. Popoludnie sme strávili v zoologickej záhrade, ktorá je rozsiahla a plná zaujímavých zvierat. Hoci bola exkurzia náročná, páčila sa nám a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

    • Žiacka chodecká liga
     • Žiacka chodecká liga

     • 10.10. sa konalo 1. kolo 13. ročníka žiackej chodeckej ligy.Výborne nás v ňom reprezentovali Filip Krestianko z 8.A, ktorý obsadil 2. miesto a Šimon Benčík z 2. A, ktorý obsadil 3. miesto.Obom chlapcom gratulujeme!

    • Medzinárodný športový úspech nášho žiaka
     • Medzinárodný športový úspech nášho žiaka

     • V dňoch 4. - 6.10.2019 sa konal v chorvátskej Rijeke medzinárodný turnaj v karate( 23 krajín ). Vo farbách ŠK centrum mládeže karate BB pod vedením trénera Jana Kalčoka sa predstavil v kategórii U12 do 30 kg žiak 6.A triedy MIROSLAV GAŠPAR. Vo finále porazil reprezentanta Maďarska a získal zlato.

    • Ekorozprávka - Kráľovstvo odpadu
     • Ekorozprávka - Kráľovstvo odpadu

     • Ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá na vlastné náklady sprostredkovala pre našich žiakov veľmi zaujímavé divadielko s aktuálnou tématikou triedenia odpadov. Ekorozprávka - Kráľovstvo odpadu bola interaktívna, spevavá a veľmi poučná.

    • Beseda s olympionikmi
     • Beseda s olympionikmi

     • Slovenská asociácia olympionikov zorganizovala na našej škole besedu žiakov s olympijskym víťazom v chôdzi Jozefom Pribilincom, účastníkmi OH biatlonistkou Martinou Halinárovou a plavcom Tomášom Klobučníkom. Športovci priblížili žiakom ich bohatú športovú kariéru, počas ktorej sa zúčastnili najvýznamnejších športových súťaží vrátane OH. Žiakov zaujímalo predovšetkým to, ako sa k športovaniu dostali, čo všetko museli obetovať tomu, aby siahali na tie najvyššie športové méty. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje