• Horehronské hry v atletike
     • Horehronské hry v atletike

     • Na HH v atletike našu školu reprezentovalo 9 žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli: 1. miesto Kúdela(8.B) v hode kriketovou loptičkou, 2. miesto Hadžega(8.A) v behu na 1000M a Krestianko(8.A) v chôdzi na 1000M, 6. miesto Krchňavý(5.C) v behu na 60M a v skoku do diaľky. Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Francúzska kultúrna jeseň
     • Francúzska kultúrna jeseň

     • Dňa 1.10. sa žiaci 7.A triedy zúčastnili  Detského kvízu, ktorý organizovala Francúzska aliancia v rámci projektu Francúzska kultúrna jeseň. Tím našich žiakov sa umiestnil na 4. mieste. Gratulujeme.

    • Lingvafest – oslava jazykov
     • Lingvafest – oslava jazykov

     • Dňa 27. 9. 2019 sa dvanásti žiaci v sprievode dvoch pedagógov zúčastnili na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave na podujatí s názvom Lingvafest. Podujatie ponúkalo diskusie na jazykové témy, lekcie či minikurzy cudzích jazykov, mnohé súťaže a kvízy. Žiakom boli poodhalené princípy esperanta, oddýchli si na výchovnom koncerte a mali možnosť vidieť široké spektrum ponúkaných možností výučby známych aj menej známych jazykov.

    • Technická súťaž
     • Technická súťaž

     • 25. 9. 2019 sa žiaci Matúš Boleček, Albert Heinz a Jakub Chromiak z 8.A triedy zúčastnili Technickej súťaže pre žiakov základných škôl, na ktorej v súťaži jednotlivcov obsadil Albert Heinz 5. miesto Ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme!

    • Naši žiaci medzi oceneným žiakmi mesta .
     • Naši žiaci medzi oceneným žiakmi mesta .

     • Primátor mesta B. Bystrica Ján Nosko ocenil 30 žiakov banskobystrických ZŠ, ktorí dosiahli najvýraznejšie úspechy v školských súťažiach v školskom roku 2018/2019. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy - M. Cigler(8.A), najvýznamnejšie úspechy dosiahol v matematických a IQ súťažiach a A. Babiak(5.C), majster SR a banskobystrického kraja v gymnastickom 4-boji, významnou mierou sa zaslúžil o víťazstvá družstva gymnastov na majstrovstvách kraja a SR. Obidvom chlapcom gratulujeme a prajeme veľa ďaľších úspechov.

    • Celoštátne kolo Pytagoriády
     • Celoštátne kolo Pytagoriády

     • 5. a 6. júna 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo Pytagoriády. Náš žiak Martin Cigler z 8.A sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Srdečne gratulujeme!

     • Matematické a vedomostné súťaže

     • V školskom roku 2018/ 2019 sa naši žiaci opäť zapojili do celoslovenských matematických a vedomostných súťaží pod záštitou TALENTÍDY n.o. - MAKSÍK, VŠETKOVEDKO, MATEMATICKÝ KLOKAN. VO VŠETKOVEDKOVI súťažilo 75 žiakov, 23 súťažiacich bolo úspešných a Všetkovedkom školy sa stal žiak z I.A triedy. V MATEMATICKOM KLOKANOVI súťažilo 192 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 64 a Školským šampiónom sa stal žiak III.A triedy.          Celoročnú súťaž MAKSÍK riešilo 27 žiakov a  Najmúdrejšími Maksáčikmi sa stalo 9 riešiteľov.                                                                                                          Ďakujem všetkým rodičom, ktorí umožnili svojim deťom rozvíjať ich nadanie, nadobudnuté vedomosti a šikovnosť. Všetkým súťažiacim prajem krásne prázdniny plné zaujímavých zážitkov a teším na spoluprácu v budúcom školskom roku.

    • Malá vedecká konferencia pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
     • Malá vedecká konferencia pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

     • Na Malej vedeckej konferencii pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorá sa tento rok konala v Ružomberku našu školu reprezentovali so svojimi ročníkovými prácami žiaci : Manuel Marzán Rodriguez zo 4.A triedy s prácou ROBOTIKA a Sofia Čellárová zo 7. A triedy s prácou KATASTROFY ĽUDSKÉHO TELA. 

             

    • Putovanie medenou Banskou Bystricou.
     • Putovanie medenou Banskou Bystricou.

     • Dňa 5.6.2019 sa družstvo 9.ročníka v zložení B.Bartošová (9.A) , Ľ.Halvoň a J.Horniak (9.B) zúčastnili XVII. ročníka vedomostnej súťaže Putovanie medenou Banskou Bystricou. Riešili vedomostný kvíz a navštívili národnú pamiatku, obec Kalište. Družstvo našej ZŠ obsadilo krásne 2.miesto. Gratulujeme!

    • Úspech na florbalovom turnaji mix tímov
     • Úspech na florbalovom turnaji mix tímov

     • Žiaci 1.stupňa našej školy zvíťazili na florbalovom turnaji mix tímov banskobystrických základných škol a obhájili tak minuloročné prvenstvo. Školu úspešne reprezentovali žiaci 4.B - P. Illés, Z. Lukáčová a zo 4. C - D.Končír, D.Guĺak, P.Sokol, V. Pecník, M.Kucka,D.Šípková, E. Francistyová a T. Švantnerová. Gratulujeme a ďakujeme p.učiteĺke Mirke Striešovej za skvelú prípravu mix tímu!

    • Olympijský festival detí a mládeže
     • Olympijský festival detí a mládeže

     • Družstvá našich športovcov sa zúčastnili na OFDM v športovom areáli ZŠ Golianova. V kolektívnych športoch sa najviac darilo basketbalistkám, ktoré vybojovali 1. miesto. V individuálnych športoch v skoku do diaľky 2. miesta vybojovali T. Godžáková(9.C) a Š. Godžák(8.B). v behu na 800M skončil F. Krestianko(7.A) na 3. mieste. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za výborné výkony aj v nepriaznivom počasí.

    • Ľupčiansky čitárik
     • Ľupčiansky čitárik

     • Dňa 29.5.2019 sa naši žiaci zúčastnili na  Regionálnej čitateľskej súťaži pre žiakov 1.stupňa v Slovenskej Ľupči -  "Ľupčiansky čitárik". Umiestnenie:
      Šimon Benčík(1.A) - 1.miesto
      Eva Töröková(3.A)   - 1. miesto
      Tatiana Brachnová(4.A) - 3.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme!!!

       

    • Celoslovenské finále IQ olympiády.
     • Celoslovenské finále IQ olympiády.

     • Vynikajúci úspech v celoslovenskom kole IQ olympiády dosiahol žiak našej školy Martin Cigler. V náročnej konkurencii obsadil 1. miesto. Srdečne mu gratulujeme!                                                                                                                 Do finále IQ olympiády postúpilo 60 najúspešnejších riešiteľov z pomedzi 11 309 detí z celého Slovenska. Z našej školy sa do finále prebojovali až dvaja žiaci – Martin Cigler (8.A) a Martin Kotrč (6.A). Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

    • Slávik Slovenska 2019
     • Slávik Slovenska 2019

     • Na speváckej súťaži ľudových piesní Slávik Slovenska sa na 3. mieste umiestnila naša žiačka  Alexandra Václavíková(6.C). Gratulujeme!

    • Exkurzia v Bratislave.
     • Exkurzia v Bratislave.

     • V rámci projektu „Vzdelanie je budúcnosť“ sa žiaci 6.A triedy zúčastnili exkurzie v Bratislave. Ich prvou zastávkou bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde mali možnosť vypočuť si prednášky pracovníkov ministerstva, prezrieť si  priestory a stretnúť sa s pánom ministrom M. Lajčákom, ktorý žiakom venoval i knižný dar. Po chutnom obede sa žiaci presunuli do Národnej rady SR, kde ich prijal pán poslanec M. Klus. Po diskusii s pánom poslancom ich čakala prehliadka budovy Národnej rady so zaujímavým výkladom. Žiaci sa domov vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami.

     • Naši gymnasti sú majstri Slovenska!

     • Na školských majstrovstvách SR v gymnastickom 4-boji dosiahlo naše družstvo A. Babiak, P. Novotný, M. Račák(všetci 5.C), L. Straka(5.B), M. Kujnisch(6.B) vynikajúci úspech - 1. miesto. A. Babiak sa stal majstrom SR v súťaži jednotlivcov. Všetkým chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

    • Minibasketshow
     • Minibasketshow

     • Naše družstvo malých basketbalistov v celoslovenskom finále Minibasketshow vybojovalo po bojovnom výkone výborné 3. miesto. Gratulujeme!

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

     • V apríli prebehlo domáce kolo celoštátnej súťaže IQ olympiáda. Celkovo sa do tejto súťaže zapojilo viac ako 11 000 detí. Z našej školy sa do riešenia zapojilo 63 žiakov. Traja z nich sa umiestnili medzi najlepšími v kraji a vybojovali si postup do regionálneho kola. Sú to Martin Cigler z 8.A, Martin Kotrč z 6.A  a Michal Darida z 5.A.                                                                                                  Regionálne kolo sa konalo v Žiline dňa 9.5.2019. V silnej konkurencii sa Martin Cigler umiestnil na 1. mieste. Medzi najlepšími sa umiestil aj Martin Kotrč. Obaja postupujú do celoštátneho finále.                                                                    Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. Obom Martinom želáme veľa úspechov vo finále.

    • Exkurzia v pobočke Slovenskej legálnej metrológie
     • Exkurzia v pobočke Slovenskej legálnej metrológie

     • Žiaci 6.A a 7.A triedy sa zúčastnili exkurzie v pobočke Slovenskej legálnej metrológie v Banskej Bystrici, kde sa overujú, kalibrujú a skúšajú meradlá. Dozvedeli sa o význame a histórii jednotiek základných fyzikálnych veličín, medzinárodnej sústave jednotiek SI, dôležitosti ciachovania a kontrole prístrojov ( alkotesterov, hustomerov, váh, tlakomerov, zariadení na pohonné hmoty a pod.). Mali možnosť vidieť prepojenie teoretických poznatkov z hodín fyziky s každodennou praxou.

    • Čo vieš o hviezdach?
     • Čo vieš o hviezdach?

     • V regionálnom kole astronomickej súťaže „ Čo vieš o hviezdach?“ sa na 2. mieste umiestnil náš žiak Samuel Chorvát zo 6. A triedy a postúpil do celoslovenského kola. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje