• Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Žiaci II.stupňa sa vo februári zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Z 10 prác, ktoré sme poslali do okresného kola, postúpila do celoslovenského kola práca žiaka 7.B triedy Adama Kyseľa. Vyhodnotenie a výstava najlepších prác  bola 18.marca 2019 v Stredoslovenskom múzeu. Adamovi gratulujeme a držíme palce, aby uspel aj v celoslovenskom kole. Výstavu všetkých ocenených prác si môžete pozrieť v Stredoslovenskom múzeu do 31. marca.

       

       

     • Svetový deň boja proti rakovine.

     • V mesiaci február sme si aj v našej škole pripomenuli Svetový deň boja  proti rakovine. V tejto iniciatíve sa zjednocuje celý svet s cieľom zvýšiť povedomie, upozorniť na dôležitosť primárnej a sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu. Ďakujeme regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za realizovanie interaktívnych prednášok o rakovine hrubého čreva, pľúc a prsníka. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka mali priblíženú problematiku rakoviny s poukázaním na význam zdravého životného štýlu a prevencií onkologických  ochorení. Ešte raz veľká vďaka za edukačné materiály a realizované pútavé prednášky.

    • Školská snowboardová liga
     • Školská snowboardová liga

     • V celoslovenskom finále školskej snowboardovej ligy dosiahli naši žiaci pekné úspechy. M. Vigaš(5.A) vybojoval 3. miesto, O. Vigaš (3.C) skončil na 5. mieste. Gratulujeme!

     • Režijné poplatky v ŠJ - zmena od 1.3.2019

     • V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 01/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov  od 01.03.2019 je  v sume 8,00 €/mesiac.                                                        Na základe zmeny výšky paušálneho poplatku zo 4,-€ na 8,-€ od 1.3.2018 je možné aktuálne objednať obedy na marec až od 28.02.2019 t.j.od štvrtku od 8.00 hod. Jedálny lístok na marec bude zverejnený až 28.02.2019. Po tomto termíne bude možné obedy objednávať na dva týždne dopredu tak, ako bolo možné doteraz.

       

     • TESTOVANIE T-5

     • Naši piataci dosiahli

      v matematike 71% ( celoslovenský priemer 59,3 %) + 11,7, 

      v slovenskom jazyku a literatúre 70,4 % (celoslovenský priemer 58,4%) + 12,0.

      Gratulujeme! 

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Predvianočný čas si rodičia našich žiakov mohli spríjemniť návštevou Robotníckeho domu, kde si mohli pozrieť Vianočnú akadémiu, na ktorej im žiaci predviedli vystúpenia, ktoré so svojimi pedagógmi nacvičili.

      Video si môžete pozrieť v časti "O škole - Videosúbory", fotografie sú vo fotoalbume.

    • Zber nápojových kartónov
     • Zber nápojových kartónov

     • Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere nápojových kartónov, do ktorej sa mohli zapojiť všetky základné školy v mestách Nitra, Banská Bystrica a Trenčín. Počas októbra a novembra si žiaci v domácnostiach odkladali čisté prázdne a stlačené nápojové kartóny a v novembri prebiehal na všetkých zúčastnených školách zber. V Banskej Bystrici sa do súťaže zapojili štyri základné školy, a to: ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanská, ZŠ Ďumbierska 17 a ZŠ s MŠ Jána Bakossa, pričom žiaci spoločne vyzbierali 456,5 kg nápojových kartónov. Najviac nápojových kartónov sa podarilo vyzbierať žiakom našej školy, 196 kg nápojových kartónov. Ďakujeme všetkým pedagógom, žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.

    • Vianočné pozdravy
     • Vianočné pozdravy

     • Aj tento rok žiaci našej školy vyhotovili desiatky zaujímavých vianočných pozdravov. 25 z nich sme spolu so želaním pokojných Vianoc poslali vojakom v mierových misiách, ktorí počas vianočných sviatkov nebudú so svojimi rodinami...veríme, že ich pozdravy detí potešia.

    • SRDCE VIANOC
     • SRDCE VIANOC

     • 14.12. žiaci 7.A a 8.A navštívili domov dôchodcov KOMUCE v Banskej Bystrici. Pre našich starších spoluobčanov si žiaci pripravili krásny program, ale aj malý darček a to malé ručne vyrobené mydielka a malého motýlika pre šťastie. Po skončení programu mali žiaci čas porozprávať sa s týmito úžasnými ľuďmi. Pri počúvaní ich príbehov sa striedali veselé úsmevy, ale aj slzičky. Nakoniec sme všetci videli, že takéto činy majú svoj zmysel. Ich úprimné poďakovanie nás všetkých bude ešte dlho hriať pri srdci.

    • Krajské kolo v šachu.
     • Krajské kolo v šachu.

     • Na KK v šachu vybojovalo naše družstvo(Mikušová, Ďurovka) 2. miesto. Medzi jednotlivcami bola Mikušová na 2. mieste. Gratulujeme!

    • Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky
     • Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky

     • Naše družstvo strelcov(Kmeť 8.B, Vinc 6.A, Godžáková 9.C) vybojovalo na OK v streľbe zo vzduchovky 3. miesto. Medzi jednotlivcami obsadil M.Kmeť 2. miesto. Gratulujeme!

    • Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • 23.11.2018 sa uskutočnila medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž Náboj Junior. Tím našich žiakov (Martin Cigler 8.A, Samuel Kotrč 8.A, Tomáš Zcharovský 9.A ,Tomáš Krompaský 8.C) dosiahol krásne umiestnenie : 

      2. miesto -  okres, 3. miesto- SR a 6. miesto - SR,ČR,PL.

      Druhý tím ( Ľuboš Halvoň 9.B. Jakub Horniak 9.B, Nina Messerschmidtová 9.B a Simona Gonšenicová 9.C) obsadil v rámci Banskobystrického okresu 19. miesto.

      Obidvom tímom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

    • Trojgeneračný športový deň na našej škole
     • Trojgeneračný športový deň na našej škole

     • 20.11. sa uskutočnil zaujímavý Trojgeneračný športový deň v telocvični ZŠ Ďumbierska. Zišli sa tu tri generácie predškolákov a školákov s rodičmi a starými rodičmi, aby si spolu aj s pedagógmi zašportovali.

      Malí i veľkí športovci spoločne súťažili v rôznych aj netypických športových disciplínach. Tempo sa rozhýbalo hromadným cvičením a tancom na skladby Mira Jaroša. Potom sa behalo cez prekážky, cvičilo s kruhom, hádzalo loptou na cieľ či triafalo hokejkou do bránky, šikovné deti nosili stolnotenisovú loptičku na rakete či lyžičke, bežali aj štvornožky.

      Na každého detského súťažiaceho čakala zlatá medaila s označením tohto pamätného rodinného  športového popoludnia s vecnou odmenou. Bol to skvelý športový deň troch generácií v Rudlovej – Sásovej.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

     • V sobotu 17.novembra učitelia, rodičia a  žiaci našej školy zorganizovali každoročnú burzu hračiek, oblečenia, kníh a športových potrieb Dajme veciam druhú šancu. Cieľom burzy bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a zároveň šetriť naše životné prostredie. Tým, že množstvo vecí ešte dostane druhú šancu, nezaťažujeme skládky odpadmi.  Burza sa stretla s veľkou odozvou, nakúpiť si prišli ľudia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Finančné prostriedky, ktoré sa získali z poplatkov za sprostredkovanie predaja, budú použité na nákup učebných pomôcok. Ďakujeme, že Vám osud našej planéty nie je ľahostajný a podporujete ekologické aktivity našich žiakov.

    • Testovanie KOMPARO
     • Testovanie KOMPARO

     • Žiaci 8. a 9. ročníka si 15.novembra vyskúšali svoje schopnosti v skúšobnom testovaní KOMPARO. Deviataci sa aj týmto spôsobom pripravujú na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a matematiky. Žiaci ôsmeho ročníka si tentokrát otestovali vedomosti  nielen z matematiky a slovenčiny, ale aj z dejepisu a fyziky. Komparo pomôže žiakom prekonať stres a ukáže im, kde ešte majú nedostatky. Veríme, že to skutočné Testovanie zvládnu na výbornú. Držíme im palce.

    • Záložka do knihy spája školy.
     • Záložka do knihy spája školy.

     • Po viac ako dvoch mesiacoch sme úspešne ukončili so žiakmi 5. a 6. ročníka 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do tohto podujatia sa zapájame pravidelne každý školský rok. Deti vyrobili krásne záložky, ktoré sme spolu so sprievodným listom a kalendárom BB poslali kamarátom z družobnej školy z Prahy 9 a pred pár dňami sme rovnako krásne záložky dostali od nich. A nielen to, naše záložky sa  tento rok opäť dostali aj do celoslovenského výberu najkrajších záložiek, čo nás veľmi teší.

    • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.
     • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.

     • Pri príležitosti storočnice vzniku ČSR Nadácia M.R.Štefánika, ktorá úzko spolupracuje s Ústavom politických vied SAV v Bratislave,  inštalovala na našej škole panelovú výstavu s názvom „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920).“ Na 16 paneloch plných fotografií, máp a zaujímavého textu majú žiaci možnosť oboznámiť sa s udalosťami 1.svetovej vojny, formovaním a vystúpením československých légií, s okolnosťami vzniku ČSR a so životom a tragickou smrťou M.R Štefánika. Výstavu otvoril a žiakom 9.ročníka pútavou formou predstavil  pán Ing. Pavol Šesták z Nadácie M.R.Štefánika. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z obdobia vzniku ČSR a z pôsobenia československých légií počas 1.svetovej vojny. Výstava bude prístupná všetkým žiakom našej školy až do 21.11.2018.

    • Okresné kolo v basketbale
     • Okresné kolo v basketbale

     • Na OK v basketbale žiakov vybojovali naše chlapci 1. miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá vybojovali 3. miesto. Gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje