• TESTOVANIE 5

     • V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka T5-2017 naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky.

      SJL : 77,00%      (celoslovenský priemer  62,80%)   +14,2%

      MAT: 82,60%       (celoslovenský priemer 64,70%)   +17,9%

    • Krajské kolo v gymnastickom 4-boji
     • Krajské kolo v gymnastickom 4-boji

     • Na KK v gymnastickom 4-boji vybojovalo naše družstvo chlapcov (Babiak, Novotný, Chromek 4.C, Šesták 6.A, Bačík 6.B, Bubelíny 5.C) v kategórii B(4.-6. ročník) výborné 2. miesto. Gratulujeme!

     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády

     • Dňa 16.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády, na ktorom nás reprezentovala Ivana Medveďová z 9.B triedy. Náročné úlohy úspešne zvládla a postúpila do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce!

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • To, že prednes poézie a prózy je v srdciach detí stále živý, dokazuje skvelé umiestnenie našich žiakov v regionálnom kole  súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v ZŠ Moskovská dňa 22.3.2018. V kvalitnej konkurencii dosiahli recitátori krásne úspechy. V II. kategórii v prednese poézie získal Šimon Tomčakovský (5.B) 2. miesto a v prednese prózy obsadil Matúš Ďurian  (5.A) 3. miesto. Obom chlapcom srdečne gratulujeme.

    • Okresné kolo v gymnastickom 4-boji
     • Okresné kolo v gymnastickom 4-boji

     • Na OK v gymnastickom 4-boji vybojovalo naše družstvo chlapcov( Babiak, Novotný 4.C, Šesták 6.A, Vigaš 4.A, Vesel 6.C, Bačík 6.B) v kategórii 4.-6. ročník 1. miesto a postúpilo na krajské finále. V ostatných kategóriách sa naše družstvá umiestnili na 3. a 4. miestach.

    • Okresné kolo chemickej olympiády
     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • 22.3. sa traja žiaci našej školy - Andrej Špitalský, Ivana Medveďová a Alexandra Kramáriková zúčastnili okresného kola chemickej olympiády. Náročné úlohy a praktickú časť zvládli na výbornú a veľmi nás teší úspech Andreja, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a postupuje na krajské kolo. Držíme mu palce.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 22.3.2018 P. Kubincová 8.A, S. Kotrč 7.A a M. Kotrč 5.A získali 1. miesto na  sedemnástom ročníku Biblickej olympiády v Slovenskej republike organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferenciou biskupov Slovenska. Blahoželáme k postupu na diecézne (krajské) KOLO. Spoznávali Sväté písmo: STARÝ ZÁKON: Genezis 12 – 50, NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Marka.                       

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • 14. marca sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej Pytagoriády. A veľmi úspešne. Okrem jednej kategórie sa umiestnili na prvých miestach. Víťazom aj úspešným riešiteľom blahoželáme a tešíme sa, že nás budú reprezentovať aj o rok. Kompletné výsledky našich žiakov si pozrite v časti "Súťaže a olympiády".

    • Kováčova Bystrica
     • Kováčova Bystrica

     • Do literárnej súťaže Kováčova Bystrica sa tento rok zapojilo rekordných 138 súťažiacich. Žiaci a žiačky našej školy získali až 5 umiestnení. V kategórii prednes poézie získala vynikajúce 2.miesto Terezka Jurášová z 8.C triedy. V kategórii prednes prózy sa umiestnil na 3.mieste Matúš Ďurian z 5.A. Vo vlastnej tvorbe v kategórii próza získala 2.miesto Anetka Kubincová zo 6.A triedy a 3.miesto Sofia Čellárová rovnako zo 6.A. Úspešným sa stal aj Jakub Kováč opäť zo 6.A triedy vo vlastnej literárnej tvorbe v kategórii poézia, kde obsadil krásne 3.miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

    • Minibasketshow 17/18
     • Minibasketshow 17/18

     • 14.3. sa uskutočnilo v športovej hale v Žiari nad Hronom štvrté regionálne kolo mini-basketbalovej súťaže základných škôl pre deti na prvom stupni základných škôl Minibasketshow 17/18. Deti si tradične zmerali svoje sily v basketbalových zápasoch a taktiež v súťažiach zručností. Školy si postupne zmerali sily vo vzájomných zápasoch každý s každým v 5-člennej skupine. Postup do aprílového finále, ktoré sa uskutoční v Poprade si nakoniec vybojovala ZŠ Ďumbierska 17 z Banskej Bystrice.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Dominika Šimková, 6.C a Sandra Michalová, 7.C boli ocenené v okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a ich práce postupujú do celoslovenského kola. Ocenené práce spolu s ďalšími si môžete prísť pozrieť do Stredoslovenského múzea od 13. - 27. marca. Dievčatám srdečne gratulujeme.

    • Naši stolní tenisti sú majstri kraja!
     • Naši stolní tenisti sú majstri kraja!

     • Naše družstvo stolných tenistov(E. Kuteš, R Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C) zaznamenalo veľký úspech, keď na majstrovstvách kraja v Kalinove vybojovalo 1. miesto a postúpilo na majstrovstvá Slovenska do Prešova. Gratulujeme!

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • V novembri 2017 súťažilo 99 žiakov našej školy o titul Všetkovedko. Najmúdrejší medzi najbystrejšími mali šancu ukázať, čo všetko už vedia o svete, ako vedia čítať s porozumením a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami. Boris Chlebana, Michal Bobok, Eva Töröková a Vivien Kubacká z II.A získali titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.  Titul VŠETKOVEDKO získalo 46 žiakov. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme im veľa úspechov. Osobitne sa chceme poďakovať aj najmenším žiakom z I.B, ktorí sa odvážne zapojili do súťaže.

    • Lyžiarsky výcvik siedmakov na Krahuliach
     • Lyžiarsky výcvik siedmakov na Krahuliach

     •  

      Začiatkom februára naši siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik na Krahuliach. Za výborných snehových podmienok v pravom zimnom počasí si všetci výborne zalyžovali. Fotografie si pozrite vo fotoalbume.

    • Vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách
     • Vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách

     • Začiatkom decembra sme poslali vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách. Veľmi milo nás prekvapila spätná väzba - ďakovný list od p. ministra Gajdoša. Ďakovný list sme dostali aj od p. Draganovského, ktorý nás pozdravil v mene príslušníkov slovenského kontingentu operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Sme radi, že naše pozdravy potešili tých, ktorí Vianoce trávili v ďalekej cudzine.

    • Školská súťaž v pódiových skladbách
     • Školská súťaž v pódiových skladbách

     • 14.12. sa uskutočnila školská súťaž v pódiových skladbách. Dievčatá predviedli veľmi pekné zostavy, ktoré nacvičovali na hodinách TSV. Najlepšie hodnotenie poroty dostalo vystúpenie 8.C. Zostavy dievčat si môžete pozrieť v časti "Videosúbory".

    • Okresné kolo v stolnom tenise
     • Okresné kolo v stolnom tenise

     • Naše družstvo (E. Kuteš, R Zemenčík 9.B, R. Kuteš 6.B, S. Kudlička 9.C) vybojovalo po suverénnom výkone 1. miesto a postúpilo na majstrovstvá kraja. Gratulujeme!

    • Školské kolo geografickej olympiády.
     • Školské kolo geografickej olympiády.

     • Dňa 7.12.2017 na na našej škole uskutočnil 46. ročník školského kola geografickej olympiády pre žiakov II. stupňa. Vyše päťdesiat zúčastnených žiakov  si vyskúšalo svoje teoretické vedomosti z geografie ale aj praktické zručnosti pri práci s mapou, s  výpočtami mierky,  vzdialeností na mape i orientáciou pomocou geografických súradníc.

    • Beseda s egyptológom
     • Beseda s egyptológom

     • Dňa 6.12.2017 k nám zavítal Mgr. Martin Odler, ktorý pôsobí ako doktorand a vedecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe . Žiaci I. i II.stupňa sa dozvedeli veľa o práci egyptológa , výskume a stavaní pyramíd. Výklad bol natoľko zaujímavý , že deti sa neustále hlásili a kládli otázky. Veríme, že budúci školský rok nás pán Odler navštívi opäť a budeme pokračovať v putovaní po záhadách starovekého Egypta.

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje