• Vianočné aranžovanie
     • Vianočné aranžovanie

     • Dňa 5.12.2017 mesto Banská Bystrica spolu s Junior centrom BB zorganizovali súťaž vo vianočnom aranžovani. Za našu školu súťažili H. Hrková a T. Vajciková, obe zo 6.C triedy.V kategórii mladších žiakov obsadila Terezka Vajcikova 3.miesto. Gratulujeme!

    • GENERÁCIA XYZ
     • GENERÁCIA XYZ

     • 28.11. 2017 žiaci 2.stupňa mali možnosť vidieť zaujímavé interaktívne predstavenie GENERÁCIA XYZ, na ktorom si pripomenuli dejiny našej spoločnosti, formovanie mladého človeka a jeho názorov, medziľudské vzťahy. Celý program bol doplnený zaujímavou videoprodukciou a super spevácko-hudobným doprovodom.

     • Medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž Náboj

     • V piatok 24.11.2017 sa naša škola zúčastnila  medzinárodnej súťaže Náboj. Štvorčlenné družstvá súťažili o to, kto vypočíta najviac úloh za 2 hodiny. Zo 686 družstiev z 3 štátov – Poľsko, Česko a Slovensko sa naše družstvo v zložení Ivana Medveďová z 9.B, Martin Cigler zo 7.A a Andrej Špitalský s Filipom Valockým z 9.A umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Víťazom srdečne blahoželáme. Úspešne nás reprezentovalo aj druhé družstvo v zložení: Paulína Kubincová z 8.A, Martina Ciglerová, Ema Miháliková a  Michal Kuzma z 9.A. Toto družstvo sa v okresnom kole umiestnilo na 13. mieste. Gratulujeme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa ďalších správnych výsledkov.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

     • V sobotu 11.11. 2017 sa na našej škole organizovala burza zimného oblečenia, športových potrieb, kníh a hračiek. Do organizácie sa zapojilo veľa žiakov, chystali stojany, pomáhali preberať tovar, predávali ho a po predaji balili a vracali majiteľom. Cieľom burzy bolo zvýšiť u žiakov environmentálne povedomie, podporiť finančnú gramotnosť, viesť ich k systému, poriadku. Zároveň si precvičili  komunikáciu s nakupujúcimi. Ďakujem všetkým kolegom a rodičom, ktorí sa zapojili a pomohli tento cieľ zrealizovať. Výťažok z burzy bude použitý na nákup učebných pomôcok.

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Vo štvrtok 16. novembra si žiaci 8. a 9. ročníka vyskúšali riešiť Komparo. Kým deviataci riešili úlohy z matematiky a slovenčiny, ôsmaci to mali náročnejšie. Okrem matematiky a slovenského jazyka, si preverili aj študijné predpoklady, vedomosti z biológie a geografie. Veríme, že im toto skúšobné testovanie pomôže prekonať stres z toho ozajstného, ktoré  čaká deviatakov v apríli. Tí mladší majú ešte čas dobehnúť to, v čom majú medzery.

    • Festival vedy a techniky
     • Festival vedy a techniky

     • V dňoch 9. - 11. novembra 2017 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky ( vrámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku), na ktorom našu školu so svojou prácou Fyzikálne javy v časozbernom videu úspešne reprezentoval Lukáš Kohutovič z VIII.A triedy. Zo stovky zúčastnených patril medzi desiatku ocenených! Gratulujeme!

    • Školské kolo v olympiáde zo SJL
     • Školské kolo v olympiáde zo SJL

     • Dňa 25. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka.  V pomerne náročných úlohách zameraných na gramatické a literárne poznatky a hlavne na vlastnú tvorivosť žiakov z 34 zúčastnených obsadili prvé tri miesta: na 3. mieste s umiestnila žiačka Martina Ciglerová z 9. A triedy, na 2. mieste – Ema Miháliková z 9.A triedy a krásne prvé miesto získal Andrej Špitálsky 9. A, ktorý našu školu bude reprezentovať na okresnom kole v novembri 2017. Výhercom blahoželáme a želáme im veľa úspechov.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Žiaci našej školy sa zapojili v mesiacoch september a október do projektu Záložka do knihy spája školy. Podujatie sa organizuje už ôsmy rok pri príležitosti Dňa knižníc. Naši žiaci vyrobili veľa zaujímavých záložiek. 60 najkrajších sme vybrali a poslali družobnej ZŠ v Kysaku. Žiakom ďakujeme za tvorivý prístup pri tvorbe záložiek. Veríme, že deti v Kysaku mali z našich záložiek radosť.

     • Francúzska jeseň 2017

     • Dňa 17.10. sa žiaci 5.A zúčastnili detského kvízu Alliance Française Banská Bystrica - Francúzska jeseň 2017. V konkurencii trinástich tímov z Banskej Bystrice a zo Zvolena získali perfektné 2. miesto. Blahoželáme!

    • Majstrovsvá okresu žiakov v zrýchlenom šachu
     • Majstrovsvá okresu žiakov v zrýchlenom šachu

     • Na Majstrovstvách okresu žiakov v zrýchlenom šachu v kategórii ZŠ a OG nás výborne reprezentovali naši žiaci L. Strapec, A. Mikuš (2.A) a M. Mikušová(5.A), ktorí si v konkurencii aj s o dosť staršími žiakmi vybojovali perfektné 1. miesto. Medzi jednotlivcami obsadil L. Strapec 3. miesto a postúpil do krajského kola. Gratulujeme!

    • Krajské kolo v cezpoľnom behu
     • Krajské kolo v cezpoľnom behu

     • Na KK v cezpoľnom behu vybojovalo naše družstvo dievčat (N. Messerschmidtová, L. Cibulová 8.B, T. Godžáková 8.C) krásne 2. miesto. N. Messerschmidtová v hodnotení jednotlivkýň obsadila tiež 2. miesto. Gratulujeme!

     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2017

     • Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ale aj tým žiakom a pedagógom, ktorí nám pri zbere pomáhali. Spoločne sme nazbierali 11 085 kg papiera. Ak 125 kg papiera zachráni jeden strom, tak sme ich zachránili 88. Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa pridali a nie je im jedno čo sa deje v našej prírode. Vyhodnotenie zberu nájdete TU

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Na OK v cezpoľnom behu vybojovalo naše družstvo dievčat (Godžáková 8.C, Messerschmidtová 8.B, Šimková 6.C) 2. miesto. Dievčatá postúpili na krajské kolo. Gratulujeme!

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Na našej škole sme si pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na 26. september. Najstarší žiaci z triedy 9.A si pripravili zaujímavé interaktívne prezentácie pre mladších žiakov z prvého stupňa a strávili tak zábavnú hodinku s cudzími jazykmi. Dozvedeli sa zaujímavosti zo sveta jazykov, naučili sa pár cudzích slov a riešili aj zábavné úlohy.

    • Horehronské hry v atletike
     • Horehronské hry v atletike

     • Na Horehronských hrách v atletike dosiahli najlepšie výsledky: F. Krestianko(6.A) 2. miesto v chôdzi, N. Messerschmidtová(8.B) 2. miesta v behu na 600M a v skoku do diaľky a T. Zacharovský(8.A) 2. miesto v behu na 60M, 3. miesto v skoku do diaľky. Gratulujeme!

    • Exkurzia v Budapešti
     • Exkurzia v Budapešti

     • Dňa 28.9.2017 sa naše triedy 2.A, 3.A, 4.A a 5.A zúčastnili v rámci Obohatenia exkurzie v Budapešti, kde navštívili Tropicarium a mnoho historických miest.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • V rámci ETŠ sa naši žiaci zúčastnili mestských súťaží v biatlone a plaveckej štafete. V biatlonovej súťaži sa našim žiakom darilo. Vo svojich kategóriách boli najúspešnejší - Godžáková(8.C) 1. miesto, Godžák(7.B), Ivaničová(4.C) 2. miesto, Babiak(4.C) 3. miesto. Gratulujeme!

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje