• Októbrová ponožková výzva

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Októbrová ponožková výzva.

      Milí rodičia, učitelia, žiaci!

      S prichádzajúcim mrazivým počasím prichádzajú obavy, kam sklonia na noc hlavy, kde nájdu trochu tepla.  Áno, hovorím o ľuďoch bez domova. Nevieme, čo ich priviedlo na ulicu, prečo ostali bez rodiny, práce, priateľov, bez strechy nad hlavou. Poviete si: môžu si za to sami! Možno áno, ale nesúďme ich. Určite by ste s nimi nemenili!

      Pomôžme im aspoň drobnosťou. Zapojme sa do ponožkovej výzvy! Darujme nové ponožky, aby sme predišli omrzlinám, ktoré hrozia ľuďom bez domova. Pri -15 stupňoch vznikajú do 10 minút. Nové ponožky môžete vhodiť do krabice na 1.poschodí pri kabinete biológie do 25.októbra.

      Ďakujeme, že Vám osud ľudí bez domova nie je ľahostajný.

    • Vzácna návšteva na našej škole.
     • Vzácna návšteva na našej škole.

     • Na našu školu zavítala vzácna návšteva – pán Thibaut Triqueneaux - francúzsky attaché pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a pán Thomas Laurent - riaditeľ Alliance française v Banskej Bystrici. Našim žiakom – francúzštinárom – priniesli „kúsok Francúzska“ formou ukážky  typických francúzskych potravín. Žiaci si nielen obohatili svoje vedomosti o Francúzsku a jeho regiónoch, ale mali možnosť i komunikovať vo francúzskom jazyku s Francúzmi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

     • Prerušenie činnosti krúžkov

     • Vážení rodičia,                                                                                                                  nakoľko sa epidemiologická situácia v banskobystrických školách neustále zhoršuje, na základe odporúčania RÚVZ sa krúžková činnosť od pondelka 18.10.2021 prerušuje do odvolania. O ďalších možných obmedzeniach Vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za pochopenie. 

     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

     • Počas jesenného zberu papiera sa nám podarilo nazbierať 9 137,4 kg papiera. Výsledky jednotlivých tried a najlepších žiakov si môžete pozrieť TU. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Naši žiaci - Eliška Bottková s Maxom Heinzom  tancujú ako členovia Slovenského zväzu tanečného športu latinskoamerické tance. Na poslednej súťaži v Žiari nad Hronom (Pohár primátora mesta Žiar nad Hronom) sa umiestnili na výbornom 4. mieste. Eliška už aj v minulosti získala prvé miesto v sólo hobby tancoch a spolu s Maxom sa v auguste zúčastnili aj Majstrovstiev Slovenska v spoločenských tancoch. Prajeme im veľa úspechov v ich športovej kariére.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa športu žiaci absolvovali rôzne športové aktivity. Žiaci na II. stupni športovali pod vedením svojich pedagógov a pre žiakov na I. stupni sme zorganizovali športové popoludnie. Za dodržiavania všetkých aktuálne platných usmernení a protiepidemiologických opatrení sa celá akcia realizovala v priestrannom areáli exteriéru školy v stredu 29.9.2021 v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. Triedy so svojimi triednymi pani učiteľkami navštevovali rôznorodé športové stanovištia, ktoré si pre ne pripravili kolegovia z ŠKD. K ich absolvovaniu im slúžil plánik, podľa ktorého sledovali, ktoré stanovište ešte nenavštívili. Plánik tiež slúžil k zamedzeniu premiešavania kolektívov. Napriek tomu, že nás počasie vyhnalo do tried o čosi skôr, deti si zašportovali, precvičili svoje pohybové zručnosti a najmä - zabavili sa. Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom – triednym učiteľom, vychovávateľom a pedagogickým asistentom za ich čas, tvorivosť, zabezpečenie a dodržiavanie BOZ a protiepidemiologických opatrení. 

    • Športový deň pedagógov
     • Športový deň pedagógov

     • Okrem detí športovali aj naši učitelia, ktorí dostali pozvánku z Mesta Banská Bystrica na Športový deň pre pedagógov, ktorý sa konal vo štvrtok 23.9.2021 v rámci Európskeho týždňa športu. Kolegovia vytvorili 6-členný tím, ktorý súťažil medzi jednotlivými základnými školami. Naši učitelia svojou húževnatosťou a športovou zanietenosťou vybojovali nádherné 2. miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
    • skola@zsdumbb.sk
    • babiak@zsdumbb.sk
    • 048/4141587,mobil 0907 899731
    • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
    • 35677686
    • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje