• Triedenie odpadu

    •       Výsledky separovania odpadu v 2. polroku školského roka 2012/2013

      

      

     1. stupeň                            poradie                       2. Stupeň                      poradie

     1.A-   39,5  bodov            11.                              5.A-   39 bodov                     7.

     1B.- 42,5                             7.                              5. B- 35,5                              10.

     1.C- 46,5                             1.                                5.C – 34,5                            11.

     2.A- 40,5                             9.                                6.A- 22,5                              15.

     2.B – 45                               3.                                6.B- 30,5                              14.

     2.C- 40                                 10.                             6.C- 38                                  8.-9.

     3.A- 46                                 2.                                7.A-  40,5                               5.

     3.B – 43,5                           5.                                7.B- 38                                   8.-9.

     3.C – 42                               8.                                7. C- 39,5                                 6.

     4. A – 43                              6.                                8.A- 43                                     3.

     4.B- 37,5                             12.                             8. B- 42,5                                 4.

      4.C- 44,5                             4.                                9. A- 47,5                                2.

                                                                                       9. B – 49                                  1.

                                                                                       9. C – 31,5                             13.

      

      

      

     Vyhodnotenie sa uskutočnilo 26.6.2013                         Mgr. :    Ž. Dobrotová