• Beseda s egyptológom
     • Beseda s egyptológom

     • Dňa 6.12.2017 k nám zavítal Mgr. Martin Odler, ktorý pôsobí ako doktorand a vedecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe . Žiaci I. i II.stupňa sa dozvedeli veľa o práci egyptológa , výskume a stavaní pyramíd. Výklad bol natoľko zaujímavý , že deti sa neustále hlásili a kládli otázky. Veríme, že budúci školský rok nás pán Odler navštívi opäť a budeme pokračovať v putovaní po záhadách starovekého Egypta.

    • GENERÁCIA XYZ
     • GENERÁCIA XYZ

     • 28.11. 2017 žiaci 2.stupňa mali možnosť vidieť zaujímavé interaktívne predstavenie GENERÁCIA XYZ, na ktorom si pripomenuli dejiny našej spoločnosti, formovanie mladého človeka a jeho názorov, medziľudské vzťahy. Celý program bol doplnený zaujímavou videoprodukciou a super spevácko-hudobným doprovodom.

     • Medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž Náboj

     • V piatok 24.11.2017 sa naša škola zúčastnila  medzinárodnej súťaže Náboj. Štvorčlenné družstvá súťažili o to, kto vypočíta najviac úloh za 2 hodiny. Zo 686 družstiev z 3 štátov – Poľsko, Česko a Slovensko sa naše družstvo v zložení Ivana Medveďová z 9.B, Martin Cigler zo 7.A a Andrej Špitalský s Filipom Valockým z 9.A umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. Víťazom srdečne blahoželáme. Úspešne nás reprezentovalo aj druhé družstvo v zložení: Paulína Kubincová z 8.A, Martina Ciglerová, Ema Miháliková a  Michal Kuzma z 9.A. Toto družstvo sa v okresnom kole umiestnilo na 13. mieste. Gratulujeme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa ďalších správnych výsledkov.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

     • V sobotu 11.11. 2017 sa na našej škole organizovala burza zimného oblečenia, športových potrieb, kníh a hračiek. Do organizácie sa zapojilo veľa žiakov, chystali stojany, pomáhali preberať tovar, predávali ho a po predaji balili a vracali majiteľom. Cieľom burzy bolo zvýšiť u žiakov environmentálne povedomie, podporiť finančnú gramotnosť, viesť ich k systému, poriadku. Zároveň si precvičili  komunikáciu s nakupujúcimi. Ďakujem všetkým kolegom a rodičom, ktorí sa zapojili a pomohli tento cieľ zrealizovať. Výťažok z burzy bude použitý na nákup učebných pomôcok.

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Vo štvrtok 16. novembra si žiaci 8. a 9. ročníka vyskúšali riešiť Komparo. Kým deviataci riešili úlohy z matematiky a slovenčiny, ôsmaci to mali náročnejšie. Okrem matematiky a slovenského jazyka, si preverili aj študijné predpoklady, vedomosti z biológie a geografie. Veríme, že im toto skúšobné testovanie pomôže prekonať stres z toho ozajstného, ktoré  čaká deviatakov v apríli. Tí mladší majú ešte čas dobehnúť to, v čom majú medzery.

    • Festival vedy a techniky
     • Festival vedy a techniky

     • V dňoch 9. - 11. novembra 2017 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky ( vrámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku), na ktorom našu školu so svojou prácou Fyzikálne javy v časozbernom videu úspešne reprezentoval Lukáš Kohutovič z VIII.A triedy. Zo stovky zúčastnených patril medzi desiatku ocenených! Gratulujeme!

    • Za dverami našej školy 1/2017-18
     • Za dverami našej školy 1/2017-18

     • V časti "Školský časopis" si môžete pozrieť 1. číslo nášho časopisu v tomto školskom roku.

    • Školské kolo v olympiáde zo SJL
     • Školské kolo v olympiáde zo SJL

     • Dňa 25. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka.  V pomerne náročných úlohách zameraných na gramatické a literárne poznatky a hlavne na vlastnú tvorivosť žiakov z 34 zúčastnených obsadili prvé tri miesta: na 3. mieste s umiestnila žiačka Martina Ciglerová z 9. A triedy, na 2. mieste – Ema Miháliková z 9.A triedy a krásne prvé miesto získal Andrej Špitálsky 9. A, ktorý našu školu bude reprezentovať na okresnom kole v novembri 2017. Výhercom blahoželáme a želáme im veľa úspechov.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Žiaci našej školy sa zapojili v mesiacoch september a október do projektu Záložka do knihy spája školy. Podujatie sa organizuje už ôsmy rok pri príležitosti Dňa knižníc. Naši žiaci vyrobili veľa zaujímavých záložiek. 60 najkrajších sme vybrali a poslali družobnej ZŠ v Kysaku. Žiakom ďakujeme za tvorivý prístup pri tvorbe záložiek. Veríme, že deti v Kysaku mali z našich záložiek radosť.