• TESTOVANIE 5

     • V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka T5-2017 naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky.

      SJL : 77,00%      (celoslovenský priemer  62,80%)   +14,2%

      MAT: 82,60%       (celoslovenský priemer 64,70%)   +17,9%

     • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 18.1.2018 nás žiačka Martina Ciglerová(9.A) úspešne reprezentovala na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách
     • Vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách

     • Začiatkom decembra sme poslali vianočné pozdravy vojakom v mierových misiách. Veľmi milo nás prekvapila spätná väzba - ďakovný list od p. ministra Gajdoša. Ďakovný list sme dostali aj od p. Draganovského, ktorý nás pozdravil v mene príslušníkov slovenského kontingentu operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Sme radi, že naše pozdravy potešili tých, ktorí Vianoce trávili v ďalekej cudzine.