• Deň Zeme

     • Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, zamestnancom a žiakom za uctenie si Dňa Zeme prácou v areáli našej školy. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Vyhodnotenie jarného zberu papiera.
     • Vyhodnotenie jarného zberu papiera.

     • Počas jarného zberu papiera sa nám podarilo nazbierať 12 266,50 kg papiera. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili. Podrobné výsledky za jednotlivé triedy si môžete pozrieť TU .

    • IQ Olympiáda
     • IQ Olympiáda

     • V apríli sa 79 žiakov našej školy zúčastnilo 1. kola IQ olympiády, z ktorého do oblastného kola (stredné Slovensko) postúpujú štyria žiaci:

      Andrej Špitalský - 9.A - 2. miesto v BB kraji

      Matej Vinc - 5.A - 3. miesto v BB kraji

      Paulína Kubincová - 8.A - 7. miesto v BB kraji

      Eduard Martinka - 9.A - 16. miesto v BB kraji

      Okrem nich sa v prvej stovke úspešných riešiteľov z celkového počtu  1139 žiakov banskobystrického kraja  umiestnilo 21 žiakov našej školy. 

      Všetkým úprimne blahoželáme a postupujúcim držíme v ďalšom kole päste.

     • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE MINIBASKETSHOW 2018

     • Na celoslovenskom fínále Minibasketshow 2018 v basketbalovej zručnosti žiakov 1. stupňa ZŠ vybojovalo naše družstvo pod vedením K. Striešovej krásne 2. miesto. Gratulujeme!

     • LOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • 10. a 11. apríla sa konalo v Prešove celoslovenské kolo Logickej olympiády. Intelektovo nadané deti sa tu stretli už po šiesty raz, aby si vyskúšali svoje sily v logickom, matematickom a priestorovom úsudku a vo verbálnom myslení. 10. apríla bol pre súťažiacich pripravený zaujímavý program v rekreačnom zariadení Zelený breh, 11. apríla súťažilo 130 detí na Pedagogickej fakulte v Prešove. Našu školu reprezentovali Miško Vigaš a Miško Bobok / I. stupeň / a Hanka Nárožná a Paulínka Kubincová / II. stupeň /. Gratulujeme Miškovi Vigašovi zo 4.A, ktorý vo svojej kategórii obsadil krásne 2. miesto.

    • Krajské kolo v gymnastickom 4-boji
     • Krajské kolo v gymnastickom 4-boji

     • Na KK v gymnastickom 4-boji vybojovalo naše družstvo chlapcov (Babiak, Novotný, Chromek 4.C, Šesták 6.A, Bačík 6.B, Bubelíny 5.C) v kategórii B(4.-6. ročník) výborné 2. miesto. Gratulujeme!

     • Okresné kolo fyzikálnej olympiády

     • Dňa 16.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády, na ktorom nás reprezentovala Ivana Medveďová z 9.B triedy. Náročné úlohy úspešne zvládla a postúpila do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce!

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • To, že prednes poézie a prózy je v srdciach detí stále živý, dokazuje skvelé umiestnenie našich žiakov v regionálnom kole  súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v ZŠ Moskovská dňa 22.3.2018. V kvalitnej konkurencii dosiahli recitátori krásne úspechy. V II. kategórii v prednese poézie získal Šimon Tomčakovský (5.B) 2. miesto a v prednese prózy obsadil Matúš Ďurian  (5.A) 3. miesto. Obom chlapcom srdečne gratulujeme.