• Celoslovenské kolo Pytagoriády.

     • Celoslovenské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. júna 2018, kde sa žiak 7.A umiestnil na 3. mieste v kategórii 7. ročník a na 2. mieste v kategórii 8. ročník. Srdečne blahoželáme.

     • IQ olympiáda

     • 28.5. 2018 na Smolenickom zámku uskutočnilo celoslovenské finále IQ olympiády, kde nás reprezentovali 2 žiaci z 9.A . Jeden z nich sa umiestnil na výbornom 13. mieste. Srdečne blahoželáme.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Žiaci našej školy sa každý rok zapájajú do najväčšej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok riešilo zaujímavé matematické úlohy, v ktorých museli využiť aj logické myslenie 140 žiakov, z toho 112 žiakov I. stupňa a 28 žiakov II. stupňa.Úspešných riešiteľov máme 38. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

    • Malá vedecká konferencia v Košiciach
     • Malá vedecká konferencia v Košiciach

     • V metropole východného Slovenska, v Košiciach, sa konala dňa 8.6.2018 celoslovenská prehliadka ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov, Malá vedecká konferencia. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci, Dominik Ferianc z 2.A s prácou Kamene okolo nás a Matúš Ďurian z 5.A s filmovou témou Grotesky. Svoje vedomosti prezentovali na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Zároveň mohli svoje výkony porovnať s rovesníkmi z iných škôl a inšpirovať sa od nich. Obom chlapcom a všetkým žiakom programu VIN želáme veľa dobrých nápadov a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.