• Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • 23.11.2018 sa uskutočnila medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž Náboj Junior. Tím našich žiakov (Martin Cigler 8.A, Samuel Kotrč 8.A, Tomáš Zcharovský 9.A ,Tomáš Krompaský 8.C) dosiahol krásne umiestnenie : 

      2. miesto -  okres, 3. miesto- SR a 6. miesto - SR,ČR,PL.

      Druhý tím ( Ľuboš Halvoň 9.B. Jakub Horniak 9.B, Nina Messerschmidtová 9.B a Simona Gonšenicová 9.C) obsadil v rámci Banskobystrického okresu 19. miesto.

      Obidvom tímom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

    • Trojgeneračný športový deň na našej škole
     • Trojgeneračný športový deň na našej škole

     • 20.11. sa uskutočnil zaujímavý Trojgeneračný športový deň v telocvični ZŠ Ďumbierska. Zišli sa tu tri generácie predškolákov a školákov s rodičmi a starými rodičmi, aby si spolu aj s pedagógmi zašportovali.

      Malí i veľkí športovci spoločne súťažili v rôznych aj netypických športových disciplínach. Tempo sa rozhýbalo hromadným cvičením a tancom na skladby Mira Jaroša. Potom sa behalo cez prekážky, cvičilo s kruhom, hádzalo loptou na cieľ či triafalo hokejkou do bránky, šikovné deti nosili stolnotenisovú loptičku na rakete či lyžičke, bežali aj štvornožky.

      Na každého detského súťažiaceho čakala zlatá medaila s označením tohto pamätného rodinného  športového popoludnia s vecnou odmenou. Bol to skvelý športový deň troch generácií v Rudlovej – Sásovej.

    • Dajme veciam druhú šancu
     • Dajme veciam druhú šancu

     • V sobotu 17.novembra učitelia, rodičia a  žiaci našej školy zorganizovali každoročnú burzu hračiek, oblečenia, kníh a športových potrieb Dajme veciam druhú šancu. Cieľom burzy bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a zároveň šetriť naše životné prostredie. Tým, že množstvo vecí ešte dostane druhú šancu, nezaťažujeme skládky odpadmi.  Burza sa stretla s veľkou odozvou, nakúpiť si prišli ľudia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Finančné prostriedky, ktoré sa získali z poplatkov za sprostredkovanie predaja, budú použité na nákup učebných pomôcok. Ďakujeme, že Vám osud našej planéty nie je ľahostajný a podporujete ekologické aktivity našich žiakov.

    • Testovanie KOMPARO
     • Testovanie KOMPARO

     • Žiaci 8. a 9. ročníka si 15.novembra vyskúšali svoje schopnosti v skúšobnom testovaní KOMPARO. Deviataci sa aj týmto spôsobom pripravujú na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a matematiky. Žiaci ôsmeho ročníka si tentokrát otestovali vedomosti  nielen z matematiky a slovenčiny, ale aj z dejepisu a fyziky. Komparo pomôže žiakom prekonať stres a ukáže im, kde ešte majú nedostatky. Veríme, že to skutočné Testovanie zvládnu na výbornú. Držíme im palce.

    • Záložka do knihy spája školy.
     • Záložka do knihy spája školy.

     • Po viac ako dvoch mesiacoch sme úspešne ukončili so žiakmi 5. a 6. ročníka 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do tohto podujatia sa zapájame pravidelne každý školský rok. Deti vyrobili krásne záložky, ktoré sme spolu so sprievodným listom a kalendárom BB poslali kamarátom z družobnej školy z Prahy 9 a pred pár dňami sme rovnako krásne záložky dostali od nich. A nielen to, naše záložky sa  tento rok opäť dostali aj do celoslovenského výberu najkrajších záložiek, čo nás veľmi teší.

    • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.
     • Výstava ku 100. výročiu vzniku ČSR.

     • Pri príležitosti storočnice vzniku ČSR Nadácia M.R.Štefánika, ktorá úzko spolupracuje s Ústavom politických vied SAV v Bratislave,  inštalovala na našej škole panelovú výstavu s názvom „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920).“ Na 16 paneloch plných fotografií, máp a zaujímavého textu majú žiaci možnosť oboznámiť sa s udalosťami 1.svetovej vojny, formovaním a vystúpením československých légií, s okolnosťami vzniku ČSR a so životom a tragickou smrťou M.R Štefánika. Výstavu otvoril a žiakom 9.ročníka pútavou formou predstavil  pán Ing. Pavol Šesták z Nadácie M.R.Štefánika. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z obdobia vzniku ČSR a z pôsobenia československých légií počas 1.svetovej vojny. Výstava bude prístupná všetkým žiakom našej školy až do 21.11.2018.

    • Okresné kolo v basketbale
     • Okresné kolo v basketbale

     • Na OK v basketbale žiakov vybojovali naše chlapci 1. miesto a postúpili do krajského kola. Dievčatá vybojovali 3. miesto. Gratulujeme!

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

     • Jesenný zber papiera bol ukončený, vyzbierali sme 11 422,5 kg papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. Vyhodnotenie zberu si môžete pozrieť TU

    • Vyhodnotenie halloweenskej výzdoby
     • Vyhodnotenie halloweenskej výzdoby

     • Koncom októbra prebehlo hodnotenie halloweenskej výzdoby tried II. stupňa. Porota / učiteľ VYV + 6 žiakov / udeľovali body za tvorivosť, originalitu,zaujímavosť násteniek a celého priestoru tried, ale aj za poriadok a čistotu v triedach.

      Za ročníky najlepšie obstáli triedy: 5.A, 6.C, 7.A, 8.B a 9.C. Žiakom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzdoby svojej triedy zapojili.

    • Exkurzia deviatakov v Ostrave
     • Exkurzia deviatakov v Ostrave

     • V októbri sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili dvojdňovej exkurzie v Ostrave. Ako prvý navštívili Veľký svet techniky, kde mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých moderných exponátov, interaktívnych pomôcok z oblasti fyziky, biológie, chémie, techniky, ale aj zo sveta civilizácie, medicíny a filmu. V popoludňajších hodinách sfárali do bane v Landekparku a prezreli si múzeum banského záchranárstva. Druhý deň strávili v U6- zaujímavej expozícii venovanej spracovaniu železa a ocele, vynálezom ľudstva a pokroku. Najviac ich asi zaujali staré automobily a trenažéry, ktoré si mohli vyskúšať. Ani ostravská ZOO nesklamala, hoci nám počasie neprialo a mrholilo. Myslím si, že exkurzia splnila svoj účel, žiakom sa páčilo a na Slovensko sa vrátili bohatší na nové vedomosti a zážitky.