• Vzdelanie je budúcnosť
     • Vzdelanie je budúcnosť

     • V rámci projektu „Vzdelanie je budúcnosť“ sa žiaci 6.A triedy – S. Vrbovská, M. Ďurian, A. Kuzma, S. Chorvát  a M. Vinc – zúčastnili súťaže v historickom centre mesta Banská Bystrica. Na šiestich stanovištiach riešili zadané úlohy a získavali body nielen za vedomosti, ale i za rýchlosť. Ich múdrosť a šikovnosť im priniesli 1. miesto. Okrem hodnotných vecných cien získali i výlet do Bratislavy, kde navštívia inštitúcie Slovenskej republiky.

    • Univerzitná noc literatúry.
     • Univerzitná noc literatúry.

     • V mesiaci apríl sme sa so žiakmi zúčastnili na podujatí Univerzitná noc literatúry. Tento ročník bol venovaný tvorbe slovenských a českých autorov. Na pozadí témy rozdelenia Československa sme mali možnosť sledovať šťastné, aj menej šťastné osudy literárnych postáv na siedmich stanovištiach.  Odchádzali sme bohatší o ďalšiu literárnu skúsenosť.

    • Veľkonočné aranžovanie
     • Veľkonočné aranžovanie

     • Dňa 17.4.2019 sa uskutočnila v Robotníckom dome súťaž vo veľkonočnom aranžovaní. Našu školu reprezentovali štyri žiačky. Dosiahli sme aj úspech, v kategórii mladších žiakov sa umiestnila na 1.mieste Zuzana Ivaničová z 5.C a v kategórii starších žiakov sa na 3. mieste umiestnila Lilien Pačová zo 7.A.

      Gratulujeme!

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • V pondelok 15.apríla sme oslávili Deň Zeme prezentáciou, súťažami , tvorivými dielňami a zveľaďovaním školského areálu. Žiaci sa aktívne zapájali do jednotlivých aktivít počas celého dňa spolu s pedagogickým zborom. Ich snahu v popoludňajších hodinách podporili aj rodičia. Odmenou za účasť na  aktivitách neboli len sladkosti, ale aj dobrý pocit zo spoločne odvedenej práce.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • 26. a 27. marca sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.  Teší nás úspech žiakov, skoro v každej kategórii sme boli na prvých troch priečkach.             Medzi tretiakmi bol na 1. mieste  Michal Bobok a na 2. mieste Boris Chlebana.  V kategórii P5 sa na prvom mieste umiestnil Mathias Balog zo 4.A triedy. Na 2. mieste skončil Jakub Karas z 5.A.                                                               V kategórii P6 sa na 3. mieste umiestnil Matej Vinc, v kategórii P7 skončil tretí Matúš Boleček. A prvé miesto v kategórii P8 patrí Martinovi Ciglerovi z 8.A. Podrobné výsledky je možné pozrieť v sekcii súťaže a olympiády.

      Srdečne gratulujeme!

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • 9. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. V každom ročníku sme zožali úspechy, čo nás veľmi teší.

      Kategória 6. ročník       Veronika Nedelová zo 6.C.    2. miesto

      Kategória 7. ročník       Zuzana Gregorová zo 7.A.     2. miesto

                                             Sofia Čellárová 7.A – úspešná riešiteľka

      Kategória 8. ročník       Martin Cigler 8.A – 1. miesto

    • Tvorivé dielne-veľkonočné tradície
     • Tvorivé dielne-veľkonočné tradície

     • Žiaci 7.A triedy sa  v tomto predsviatočnom období  zúčastnili Tvorivých dielní vo Zvolene, ktoré boli zamerané na ľudové tradície k Veľkej noci. Chlapci si uplietli korbáče, niektorí spolu s dievčatami maľovali kraslice. Mohli si vyrobiť plstené vajíčka, maľovať veľkonočné motívy na keramiku aj hodváb, vyrábať šperky z drôtu, pliesť náramky. Veľkým prínosom pre všetkých boli rozhovory s ľudovými umelcami, ktorí ich s veľkou trpezlivosťou zasvätili do tajov ich umenia. 

       

    • Beseda s priamym účastníkom bojov v SNP
     • Beseda s priamym účastníkom bojov v SNP

     • Pri príležitosti 75. výročia SNP sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy s priamym účastníkom bojov v SNP pánom Vladimírom Strmeňom. Pán Strmeň žiakom veľmi pútavo  porozprával svoje zážitky a spomienky na udalosti spojené s povstaním i s bojmi počas druhej svetovej vojny. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé a pre žiakov hlavne poučné. Opisy bojov a tragických udalostí doplnil i o veselé historky, ktoré prežil so svojimi kamarátmi na fronte.  Besedu ukončil hrou na akordeóne a spevom dobových partizánskych piesní.

    • Vyhodnotenie jarného zberu papiera
     • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

     • Počas jarného zberu sa nám podarilo nazbierať 12600 kg papiera. Žiaci 1. stupňa priniesli 7113 kg, žiaci 2. stupňa priniesli 5487 kg. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa aktívne zapojili da zberu. Výsledky jednotlivých tried si môžete pozrieť TU

    • Čo vieš o hviezdach?
     • Čo vieš o hviezdach?

     • V okresnom kole astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach ?“ v kategórii 4.-6. ročník sa na 2. mieste umiestnila Vivien Kubacká (3.A), Samuel Chorvát (6.A) skončil 3. a 5. Michal Darida (5.A). V kategórii 7.-9. ročník obsadil Samuel Kotrč (8.A) 5. miesto. Gratulujeme!

       

    • Exkurzia siedmakov v Lesníckom múzeu vo Zvolene
     • Exkurzia siedmakov v Lesníckom múzeu vo Zvolene

     • Dňa 3. apríla sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie v Lesníckom múzeu vo Zvolene. Navštívili sme pamätnú izbu Adely Ostrolúckej. Túto mladú ženu si spájame s Ľudovítom Štúrom. Ale ona sama bola veľmi vzdelaná a sčítaná žena. Videli sme množstvo kníh a krásny nábytok z kaštieľa Ostrolúckych na Ostrej Lúke. V ďalšej expozícii  sme  mali možnosť vidieť nástroje,  ktoré používali lesníci a remeselníci a množstvo zaujímavých exponátov. Pán sprievodca pútavo rozprával aj o živočíchoch v lese, o spôsobe zalesňovania, o ťažbe dreva, o problémoch s lykožrútom. Z múzea sme odchádzali obohatení o nové poznatky.

    • Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
     • Krajské kolo v gymnastickom štvorboji

     • Na KK v gymnastickom 4boji sa nášmu družstvu chlapcov v kategórii B (Babiak, Račák, 5.C, Straka 5.B, Kujnisch 6.B) , podarilo zvíťaziť a vybojovať postup na majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme!

    • Svetový Deň vody
     • Svetový Deň vody

     • Symbolicky- modrou farbou oblečenia a prednáškami  rovesníckeho vyučovania na tému VODA sme si v našej škole už tradične pripomenuli Svetový deň vody. Spoločne sme mysleli na milióny ľudí, ktorí nemajú možnosť denne si zabezpečiť dostatok zdravotne vyhovujúcej drahocennej tekutiny, bez ktorej nie je možný život. Tento rok bola vyhlásená téma “ leaving no one behind”- nenechať nikoho za sebou, pretože kdekoľvek sme, ktokoľvek sme, voda je naše ľudské právo.

    • Hodina slovenského jazyka a literatúry v priestoroch ŠVK.
     • Hodina slovenského jazyka a literatúry v priestoroch ŠVK.

     • Dňa 26.3.2019 triedy siedmeho ročníka absolvovali vyučovanie slovenského jazyka v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice V Banskej Bystrici. Prvá časť vyučovania prebiehala v Literárno-hudobnom múzeu, druhá v Bábkarskom salóne a záver bol venovaný významnej osobnosti Matejovi Belovi. Žiaci si pozreli videoukážku a autentické pramene a otestovali sa „v horúcom kresle“ vo vedomostiach, ktoré im boli sprostredkované. Mali možnosť pozrieť si predmety a rekvizity zachované zo života regionálnych autorov.

    • Kováčova Bystrica
     • Kováčova Bystrica

     • Dňa 27.marca 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili  XV. ročníka umeleckej súťaže v prednese recitátorov poézie, prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe "Kováčova Bystrica". V 1.kategórii-interpretácia poézie sa na 2.mieste umiestnil Šimon Tomčakovský (6.C). V 2.kategórii vlastná tvorba poézia obsadila 3.miesto Kristína Sováková (8.B).Gratulujeme.

    • Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov v Prešove
     • Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov v Prešove

     • Už po 7-krát sa v Prešove konalo celoslovenské finále Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi 2400 súťažiacich z celého Slovenska sa do finále dostalo viac ako 130 nadaných detí. Gratulujeme Martinovi Ciglerovi z 8.A ku krásnemu 3. miestu. Výborne školu reprezentovali aj žiaci zo 4.A. triedy. Na 7. mieste skončila Tatiana Brachnová a na 9. mieste Mathias Balog.

    • Bábkarský salón
     • Bábkarský salón

     • 19. marca 2019 žiaci V.A zavítali do Bábkarského salónu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Obohatili si vedomosti o históriu vzniku bábkového divadla, oboznámili sa s rôznymi druhmi bábok, pospomínali si na známe osobnosti Banskej Bystrice v oblasti divadelníctva a napokon si osobne vyskúšali ovládať bábky. Cestou späť ich sprevádzal pohár horúcej čokolády a nadšenie a radosť z umeleckého zážitku.

    • Krajské kolo v basketbale žiakov
     • Krajské kolo v basketbale žiakov

     • Naše družstvo basketbalistov (Zlocha 5.A, Heinz, Krestianko, Boleček, Chromiak 7.A, Halvoň 9.B, Lukáč 9.A, Vetrák 9.C) dosiahlo krásny úspech, na krajskom kole vybojovali 2. miesto. Gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje