• Vyhodnotenie halloweenskej výzdoby
     • Vyhodnotenie halloweenskej výzdoby

     • Koncom októbra prebehlo hodnotenie halloweenskej výzdoby tried II. stupňa. Porota / učiteľ VYV + 6 žiakov / udeľovali body za tvorivosť, originalitu,zaujímavosť násteniek a celého priestoru tried, ale aj za poriadok a čistotu v triedach.

      Za ročníky najlepšie obstáli triedy: 5.A, 6.C, 7.A, 8.B a 9.C. Žiakom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzdoby svojej triedy zapojili.

    • Exkurzia deviatakov v Ostrave
     • Exkurzia deviatakov v Ostrave

     • V októbri sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili dvojdňovej exkurzie v Ostrave. Ako prvý navštívili Veľký svet techniky, kde mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých moderných exponátov, interaktívnych pomôcok z oblasti fyziky, biológie, chémie, techniky, ale aj zo sveta civilizácie, medicíny a filmu. V popoludňajších hodinách sfárali do bane v Landekparku a prezreli si múzeum banského záchranárstva. Druhý deň strávili v U6- zaujímavej expozícii venovanej spracovaniu železa a ocele, vynálezom ľudstva a pokroku. Najviac ich asi zaujali staré automobily a trenažéry, ktoré si mohli vyskúšať. Ani ostravská ZOO nesklamala, hoci nám počasie neprialo a mrholilo. Myslím si, že exkurzia splnila svoj účel, žiakom sa páčilo a na Slovensko sa vrátili bohatší na nové vedomosti a zážitky.

     • Horehronské hry v atletike

     • Na HH v atletike dosiahli naši žiaci výborné výsledky. Š. Godžák vybojoval 2. miesto v behu na 300M a v skoku do diaľky, Krestianko 2. miesto v chôdzi na 1000M, Krompaský bol 3. v behu na 1000m, Messerschmidtová vybojovala 2. miesto v behu na 800 a vytvorila nový rekord školy. Všetkým gratulujeme! Kompletné výsledky našich žiakov si môžete pozrieť v časti " Naše športové úspechy".

     • Plavecká štafeta

     • Naše plavecké družstvá sa 28.9. zúčastnili na mestskej plaveckej štafete žiakov ZŠ. Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na 3. mieste, družstvo starších žiakov na 5. mieste. Gratulujeme!

     • Celoslovenské kolo Pytagoriády.

     • Celoslovenské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. júna 2018, kde sa žiak 7.A umiestnil na 3. mieste v kategórii 7. ročník a na 2. mieste v kategórii 8. ročník. Srdečne blahoželáme.

     • IQ olympiáda

     • 28.5. 2018 na Smolenickom zámku uskutočnilo celoslovenské finále IQ olympiády, kde nás reprezentovali 2 žiaci z 9.A . Jeden z nich sa umiestnil na výbornom 13. mieste. Srdečne blahoželáme.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Žiaci našej školy sa každý rok zapájajú do najväčšej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok riešilo zaujímavé matematické úlohy, v ktorých museli využiť aj logické myslenie 140 žiakov, z toho 112 žiakov I. stupňa a 28 žiakov II. stupňa.Úspešných riešiteľov máme 38. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

    • Malá vedecká konferencia v Košiciach
     • Malá vedecká konferencia v Košiciach

     • V metropole východného Slovenska, v Košiciach, sa konala dňa 8.6.2018 celoslovenská prehliadka ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov, Malá vedecká konferencia. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci, Dominik Ferianc z 2.A s prácou Kamene okolo nás a Matúš Ďurian z 5.A s filmovou témou Grotesky. Svoje vedomosti prezentovali na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Zároveň mohli svoje výkony porovnať s rovesníkmi z iných škôl a inšpirovať sa od nich. Obom chlapcom a všetkým žiakom programu VIN želáme veľa dobrých nápadov a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Olympijský festival detí a mládeže Banskej Bystrice

     • Na tohtoročnom OFDM sa naším žiakom najviac darilo vo vedomostnej súťaži a v behu na 800M žiačok, kde sme získali 1. miesta, futbalisti vybojovali 2. miesto a basketbalistky a skokan do diaľky obsadili 3. miesta. Gratulujeme!

     • Exkurzia ôsmakov v Poľsku

     • Dňa 18.5.2018 sa žiaci VIII. ročníka zúčastnili náučného poznávacie zájazdu do poľského koncentračného tábora Auschwitz –Birkenau spojeného s návštevou mesta Krakow. Zájazd bol realizovaný v rámci experimentálneho projektu História učiteľkou života v spolupráci s OZ Nové tváre a podpory primátora mesta J.Noska. Cesta autobusom sa zmenila na pojazdu učebňu, kde si žiaci vypočuli veľa zaujímavosti z obdobia 2.sv. vojny. Náročnú prehliadku koncentračného tábora ukončila príjemné spoznávanie Starého mesta – Krakow.

    • Slávik Slovenska 2018
     • Slávik Slovenska 2018

     • 9.5. sa traja žiaci z našej školy zúčastnili okresného kola  súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018.  Napriek ťažkej konkurencii sa v​šetci traja umiestnili  v prvej trojke, každý vo svojej kategórii.

      I. kategória - Dominik Ferianc, 2.A - 3. miesto

      II. kategória - Saška Václavíková, 5.C - 2. miesto

      III. kategória - Nikolka Kádašiová, 7.B - 2. miesto

     • Drôtovanie

     • V máji si naši piataci vyskúšali drôtovanie a zároveň sa dozvedeli veľa nového z histórie tohto remesla. Každému žiakovi sa podarilo vytvoriť darček pre svoju mamičku. Ako sa im darilo pri práci si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • IQ olympiáda – regionálne kolo
     • IQ olympiáda – regionálne kolo

     • V stredu, 09.05.2018 sa 4 naši najúspešnejší žiaci Andrej Špitalský, Vratko Hossa, Eduard Martinka a Matej Vinc zúčastnili regionálneho kola IQ olympiády. V tomto regióne sa do súťaže zapojilo 5 471 detí z troch krajov a to Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho. Z nich 80 najlepších postúpilo do regionálneho kola. V silnej konkurencii sa v regionálnom kole na 1. mieste umiestnil Andrej Špitalský z 9.A a postúpil do finále – celoslovenského kola. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a víťazovi srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia ôsmakov na Orave

     • Dňa 2. mája 2018 sa ôsmy ročník vybral po stopách realistických autorov, Martina Kukučína a P.O.Hviezdoslava. Naše kroky viedli až na Oravu, kde sme v malebnej dedinke Jasenová navštívili rodný dom nášho významného prozaika M. Kukučína. Pochádzal zo skromných pomerov, ale napriek tomu vo svojom živote veľa dokázal. Robil česť nášmu národu až v ďalekej Argentíne a ako sám hovoril: "Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal." V neďalekom Dolnom Kubíne nás v Oravskom múzeu P.O.Hviezdoslava privítali nielen množstvom informácií o velikánovi našej literatúry, ale aj krásnym prednesom jeho najznámejších básní. Na záver sme navštívili miesto posledného odpočinku J.Matušku, nešťastného štúrovského básnika, ktorého si pripomíname vždy, keď počujeme text našej hymny. Exkurzia na Oravu nás presvedčila o tom, že niektoré veci je lepšie raz vidieť, ako dvakrát o nich počuť.

    • PINKSONG
     • PINKSONG

     • Anetka Kubincová zo 6.A sa v súťaži v speve populárnej piesne PinkSong vo Zvolene umiestnila v zlatom pásme.  Srdečne jej blahoželáme.

     • Deň Zeme

     • Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, zamestnancom a žiakom za uctenie si Dňa Zeme prácou v areáli našej školy. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Vyhodnotenie jarného zberu papiera.
     • Vyhodnotenie jarného zberu papiera.

     • Počas jarného zberu papiera sa nám podarilo nazbierať 12 266,50 kg papiera. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili. Podrobné výsledky za jednotlivé triedy si môžete pozrieť TU .

    • IQ Olympiáda
     • IQ Olympiáda

     • V apríli sa 79 žiakov našej školy zúčastnilo 1. kola IQ olympiády, z ktorého do oblastného kola (stredné Slovensko) postúpujú štyria žiaci:

      Andrej Špitalský - 9.A - 2. miesto v BB kraji

      Matej Vinc - 5.A - 3. miesto v BB kraji

      Paulína Kubincová - 8.A - 7. miesto v BB kraji

      Eduard Martinka - 9.A - 16. miesto v BB kraji

      Okrem nich sa v prvej stovke úspešných riešiteľov z celkového počtu  1139 žiakov banskobystrického kraja  umiestnilo 21 žiakov našej školy. 

      Všetkým úprimne blahoželáme a postupujúcim držíme v ďalšom kole päste.

     • LOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • 10. a 11. apríla sa konalo v Prešove celoslovenské kolo Logickej olympiády. Intelektovo nadané deti sa tu stretli už po šiesty raz, aby si vyskúšali svoje sily v logickom, matematickom a priestorovom úsudku a vo verbálnom myslení. 10. apríla bol pre súťažiacich pripravený zaujímavý program v rekreačnom zariadení Zelený breh, 11. apríla súťažilo 130 detí na Pedagogickej fakulte v Prešove. Našu školu reprezentovali Miško Vigaš a Miško Bobok / I. stupeň / a Hanka Nárožná a Paulínka Kubincová / II. stupeň /. Gratulujeme Miškovi Vigašovi zo 4.A, ktorý vo svojej kategórii obsadil krásne 2. miesto.

  • Kontakty

   • Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
   • skola@zsdumbb.sk
   • babiak@zsdumbb.sk
   • 048/4141587,mobil 0907 899731
   • Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
   • 35677686
   • tel.: 048/4177426 (e-mail ŠJ: oravcova@zsdumbb.sk )
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje